Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
  
Rubrik
  
  
  
Uppslagsord
  
2019:08
Försäkringskassans föreskrifter
om avgiften för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2020 vid tillämpning av avtalet om social trygghet mellan Sverige och Filippinerna
011984-20192019-11-29Aktivitetsersättning, Egenavgift, Sjukersättning
2019:07
Försäkringskassans föreskrifter
om avgiften för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2020 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea
011984-20192019-11-29Aktivitetsersättning, Egenavgift, Sjukersättning
2019:06
Försäkringskassans föreskrifter
om avgiften för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2020 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Indien
011984-20192019-11-29Aktivitetsersättning, Egenavgift, Sjukersättning
2019:05
Försäkringskassans föreskrifter
om avgiften för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2020 vid tillämpning av konventionerna om social trygghet mellan Sverige och Kanada respektive Amerikas förenta stater
011984-20192019-11-29Aktivitetsersättning, Egenavgift, Sjukersättning
2019:04
Försäkringskassans föreskrifter om sjukförsäkringsavgift vid karenstid för sjukpenning avseende år 2020
011605-20192019-11-25Egenavgift, Sjukpenning
2019:03
Försäkringskassans föreskrifter
om genomsnittlig och högsta godtagbara bostadskostnad för år 2020
2019-11-25Bostadskostnad
2019:01
Försäkringskassans föreskrifter om försäkringsmedicinska utredningar
004164-20192019-09-23
2018:16
Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2019 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Amerikas förenta stater
2018-12-14Aktivitetsersättning, Sjukersättning
2018:15
Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2019 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea
2018-12-14Aktivitetsersättning, Sjukersättning
2018:14
Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2019 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Kanada
2018-12-14Aktivitetsersättning, Sjukersättning
2018:13
Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2019 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Indien
 
2018-12-14Aktivitetsersättning, Sjukersättning
2018:11
Försäkringskassans föreskrifter om procentsatser för beräkning av egenavgift till sjukförsäkringen för år 2019 
2018-12-14Sjukförsäkring
2018:10
Försäkringskassans föreskrifter om genomsnittlig och högsta godtagbara bostadskostnad för år 2019 
2018-12-14Bostadskostnad
2017:16
Försäkringskassans föreskrifter om procentsatser för beräkning av egenavgift till sjukförsäkringen för år 2018
2017-12-08Egenavgift, Sjukförsäkring
2017:15
Försäkringskassans föreskrifter om genomsnittlig och högsta godtagbara bostadskostnad för år 2018
2017-12-08Bostadsbidrag, Bostadskostnad, Familjebidrag, Familjebidrag till totalförsvarspliktiga, Totalförsvarspliktiga
2017:14
Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2018 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea
2017-12-01Aktivitetsersättning, Sjukersättning, Social trygghet
2017:13
Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2018 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Indien
2017-12-01Aktivitetsersättning, Sjukersättning, Social trygghet
2017:12
Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2018 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Kanada
2017-12-01Aktivitetsersättning, Sjukersättning, Social trygghet
2017:11
Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2018 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Amerikas förenta stater
2017-12-01Aktivitetsersättning, Sjukersättning, Social trygghet
2017:06
Försäkringskassans föreskrifter om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser
2017-10-13Arbetsmarknadspolitiska insatser, Bostadsersättning, Etableringstillägg
2017:03
Försäkringskassans föreskrifter
om ändring i Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2010:31) om närståendepenning
2017-06-21Arbetsmarknadspolitiska insatser, Närståendepenning
2016:14
Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2017 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Amerikas förenta stater
Sjuk- och aktivitetsersättning2016-12-05Aktivitetsersättning, Sjukersättning, Social trygghet
2016:13
Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2017 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea
Sjuk-och aktivitetsersättning2016-12-05Aktivitetsersättning, Sjukersättning, Social trygghet
2016:12
Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2017 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Kanada
2016-12-05Aktivitetsersättning, Sjukersättning, Social trygghet
2016:11
Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2017 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Indien
Sjuk- och aktivitetsersättning2016-12-05Aktivitetsersättning, Avgifter, Sjukersättning
2016:10
Försäkringskassans föreskrifter om procentsatser för beräkning av egenavgift till sjukförsäkringen för år 2017
Sjukförsäkring2016-12-05Avgifter, Egenavgift, Sjukförsäkring
2016:09
Försäkringskassans föreskrifter om genomsnittlig och högsta godtagbara bostadskostnad för år 2017
Bostadsbidrag2016-12-05Bostadsbidrag, Bostadsbidrag, Bostadskostnad, Familjebidrag, Familjebidrag till totalförsvarspliktiga, Totalförsvarspliktiga, Bostadskostnad
2016:06
Försäkringskassans föreskrifter om upphävande av Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2011:6) om ersättning för kostnader för sjuklön
Sjuklön2016-10-31Sjuklön
2016:04
Försäkringskassans föreskrifter om assistansersättning
Assistansersättning2016-06-30Assistansersättning
2015:12
Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2016 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Amerikas förenta stater
 
SA2015-12-08Aktivitetsersättning, Sjukersättning, Social trygghet
2015:11
Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2016 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Indien
SA2015-11-26Aktivitetsersättning, Sjukersättning, Social trygghet
2015:10
Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2016 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Kanada
SA2015-12-08Aktivitetsersättning, Sjukersättning, Social trygghet
2015:09
Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2016 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea
2015-12-08Aktivitetsersättning, Sjukersättning, Social trygghet
2015:08
Försäkringskassans föreskrifter om procentsatser för beräkning av egenavgift till sjukförsäkringen för år 2016
2015-12-05Egenavgift
2015:07
Försäkringskassans föreskrifter om genomsnittlig och högsta godtagbara bostadskostnad för år 2016
Bostadsbidrag till barnfamiljer, Familjebidrag2015-12-02Bostadsbidrag, Bostadskostnad, Familjebidrag, Familjebidrag till totalförsvarspliktiga, Totalförsvarspliktiga
2015:03
Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2015 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea
Sjuk- och aktivitetsersättning2015-06-01Aktivitetsersättning, Sjukersättning, Social trygghet
2014:14
Försäkringskassans föreskrifter om procentsatser för beräkning av egenavgift till sjukförsäkringen för år 2015
2014-12-09Egenavgift
2014:12
Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2015 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Amerikas förenta stater
SA2014-11-26Aktivitetsersättning, Sjukersättning, Social trygghet
2014:11
Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2015 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Indien
Sjuk- och aktivitetsersättning2014-11-26Aktivitetsersättning, Sjukersättning, Social trygghet
2014:10
Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2015 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Kanada
SA2014-11-26Aktivitetsersättning, Sjukersättning, Social trygghet
2014:09
Försäkringskassans föreskrifter om genomsnittlig och högsta godtagbara bostadskostnad för år 2015
Bostadsbidrag till barnfamiljer, Familjebidrag2014-11-26Bostadsbidrag, Bostadskostnad, Familjebidrag, Familjebidrag till totalförsvarspliktiga, Totalförsvarspliktiga
2014:06
Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2014 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Indien
Sjuk- och aktivitetsersättning2014-06-18Social trygghet
2014:03
Försäkringskassans föreskrifter om Administrativt avtal till Nordisk konvention om social trygghet
2014-05-16Social trygghet
2014:01
Försäkringskassans föreskrifter om bidrag till arbetsgivare för köp av arbetsplatsnära stöd för återgång i arbete
5700-20142014-03-07Arbetsgivare, Bidrag, Företagshälsovård
2013:16
Försäkringskassans föreskrifter om upphävande av Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2009:29) om bidrag till företagshälsovård
2013-12-11Upphävande
2013:15
Försäkringskassans föreskrifter om procentsatser för beräkning av egenavgift till sjukförsäkringen för år 2014
2013-12-06Egenavgift, Sjukförsäkring
2013:14
Försäkringskassans föreskrifter om genomsnittlig och högsta godtagbara bostadskostnad för år 2014
Bostadsbidrag till barnfamiljer, Familjebidrag2013-11-22Bostadsbidrag, Bostadskostnad, Familjebidrag, Familjebidrag till totalförsvarspliktiga, Totalförsvarspliktiga
2013:13
Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2014 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Amerikas förenta stater
2013-11-15Aktivitetsersättning, Avgifter, Sjukersättning
2013:12
Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2014 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Kanada
2013-11-15Aktivitetsersättning, Avgifter, Sjukersättning
2013:07
Försäkringskassans föreskrifter om ersättningar för vissa kostnader för gränsöverskridande hälso- och sjukvård
2013-09-27EU, Sjukhusvård
1 - 50Nästa

Sidansvarig: Kirsi Landfald,