Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
  
Rubrik
  
  
  
Uppslagsord
  
2019:01
Försäkringskassans föreskrifter om försäkringsmedicinska utredningar
2019-09-23004164-2019
2018:17
Försäkringskassans föreskrifter om ändring i Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1998:5) om årsarbetstid m.m.
2018-12-18Årsarbetstid
2018:16
Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2019 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Amerikas förenta stater
2018-12-14Aktivitetsersättning, Sjukersättning
2018:15
Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2019 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea
2018-12-14Aktivitetsersättning, Sjukersättning
2018:14
Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2019 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Kanada
2018-12-14Aktivitetsersättning, Sjukersättning
2018:13
Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2019 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Indien
 
2018-12-14Aktivitetsersättning, Sjukersättning
2018:12
Försäkringskassans föreskrifter om ändring i Försäkringskassans föreskrifter (RFFS 2003:24) om särskilt indexeringstal för livränta
2018-12-14Indexeringstal, Livränta
2018:11
Försäkringskassans föreskrifter om procentsatser för beräkning av egenavgift till sjukförsäkringen för år 2019 
2018-12-14Sjukförsäkring
2018:10
Försäkringskassans föreskrifter om genomsnittlig och högsta godtagbara bostadskostnad för år 2019 
2018-12-14Bostadskostnad
2018:09
Försäkringskassans föreskrifter om ändring i Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2011:3) om självbetjäningstjänster via Internet
2018-11-26014853-2018Självbetjäningstjänster

Sidansvarig: Kirsi Landfald,