Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
  
Rubrik
  
  
  
Uppslagsord
  
2019:09
Försäkringskassans föreskrifter om ändring i Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 2002:36)
om sjukersättning och aktivitetsersättning
2019-12-02Aktivitetsersättning, Sjukersättning
2019:08
Försäkringskassans föreskrifter
om avgiften för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2020 vid tillämpning av avtalet om social trygghet mellan Sverige och Filippinerna
2019-11-29011605-2019Aktivitetsersättning, Egenavgift, Sjukersättning
2019:07
Försäkringskassans föreskrifter
om avgiften för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2020 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea
2019-11-29011605-2019Aktivitetsersättning, Egenavgift, Sjukersättning
2019:06
Försäkringskassans föreskrifter
om avgiften för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2020 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Indien
2019-11-29011605-2019Aktivitetsersättning, Egenavgift, Sjukersättning
2019:05
Försäkringskassans föreskrifter
om avgiften för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2020 vid tillämpning av konventionerna om social trygghet mellan Sverige och Kanada respektive Amerikas förenta stater
2019-11-29011605-2019Aktivitetsersättning, Egenavgift, Sjukersättning
2019:04
Försäkringskassans föreskrifter om sjukförsäkringsavgift vid karenstid för sjukpenning avseende år 2020
2019-11-25011605-2019Egenavgift, Sjukpenning
2019:03
Försäkringskassans föreskrifter
om genomsnittlig och högsta godtagbara bostadskostnad för år 2020
2019-11-25Bostadskostnad
2019:02
Försäkringskassans föreskrifter om ändring i Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 2003:24) om särskilt indexeringstal för livränta
2019-11-25Indexeringstal, Livränta
2019:01
Försäkringskassans föreskrifter om försäkringsmedicinska utredningar
2019-09-23004164-2019
2018:17
Försäkringskassans föreskrifter om ändring i Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1998:5) om årsarbetstid m.m.
2018-12-18Årsarbetstid
2018:16
Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2019 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Amerikas förenta stater
2018-12-14Aktivitetsersättning, Sjukersättning
2018:15
Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2019 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea
2018-12-14Aktivitetsersättning, Sjukersättning
2018:14
Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2019 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Kanada
2018-12-14Aktivitetsersättning, Sjukersättning
2018:13
Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2019 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Indien
 
2018-12-14Aktivitetsersättning, Sjukersättning
2018:12
Försäkringskassans föreskrifter om ändring i Försäkringskassans föreskrifter (RFFS 2003:24) om särskilt indexeringstal för livränta
2018-12-14Indexeringstal, Livränta
2018:11
Försäkringskassans föreskrifter om procentsatser för beräkning av egenavgift till sjukförsäkringen för år 2019 
2018-12-14Sjukförsäkring
2018:10
Försäkringskassans föreskrifter om genomsnittlig och högsta godtagbara bostadskostnad för år 2019 
2018-12-14Bostadskostnad

Sidansvarig: Kirsi Landfald,