Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
  
Rubrik
  
  
  
Uppslagsord
  
2018:09
Försäkringskassans föreskrifter om ändring i Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2011:3) om självbetjäningstjänster via Internet
2018-11-26014853-2018Självbetjäningstjänster
2018:08
Försäkringskassans föreskrifter om ändring i Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2013:7) om ersättningar för vissa vårdkostnader i internationella förhållanden
2018-10-29EU, Sjukhusvård, Utlandsvård
2018:07
Försäkringskassans föreskrifter om ändring i Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 2004:7) om bilstöd
2018-09-03Bilstöd
2018:06
Försäkringskassans föreskrifter
om ändring i Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2011:3) om självbetjäningstjänster via Internet
2018-08-27Självbetjäningstjänster
2018:05
Försäkringskassans föreskrifter om ändring i Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 2004:1) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration
2018-06-08Personuppgifter, behandling av
2018:04
Försäkringskassans föreskrifter om ändring i Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2017:16) om procentsatser för beräkning av egenavgift till sjukförsäkringen för år 2018
2018-06-04Egenavgift
2018:03
Försäkringskassans föreskrifter om ändring i
Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2014:1)
om bidrag till arbetsgivare för köp av arbetsplatsnära stöd för återgång i arbete; 
2018-05-28Arbetsgivare, Bidrag
2018:02
Försäkringskassans föreskrifter
om ändring i Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1998:9) om beräkning av bostadskostnad i ärenden om bostadsbidrag och familjebidrag i form av bostadsbidrag
2018-03-07Bostadsbidrag, Bostadskostnad, Familjebidrag, Familjebidrag till totalförsvarspliktiga, Totalförsvarspliktiga
2018:01
Försäkringskassans föreskrifter om ändring i Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2011:3) om självbetjäningstjänster via Internet;
2018-01-22000712-2018Självbetjäningstjänster

Sidansvarig: Kirsi Landfald,