Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
  
Rubrik
  
  
  
Uppslagsord
  
2020:01
Försäkringskassans föreskrifter om ändring i Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2011:3) om självbetjäningstjänster via Internet
2020-01-27012488-2019Självbetjäningstjänster
2019:09
Försäkringskassans föreskrifter om ändring i Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 2002:36)
om sjukersättning och aktivitetsersättning
2019-12-02Aktivitetsersättning, Sjukersättning
2019:08
Försäkringskassans föreskrifter
om avgiften för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2020 vid tillämpning av avtalet om social trygghet mellan Sverige och Filippinerna
2019-11-29011984-2019Aktivitetsersättning, Egenavgift, Sjukersättning
2019:07
Försäkringskassans föreskrifter
om avgiften för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2020 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea
2019-11-29011984-2019Aktivitetsersättning, Egenavgift, Sjukersättning
2019:06
Försäkringskassans föreskrifter
om avgiften för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2020 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Indien
2019-11-29011984-2019Aktivitetsersättning, Egenavgift, Sjukersättning
2019:05
Försäkringskassans föreskrifter
om avgiften för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2020 vid tillämpning av konventionerna om social trygghet mellan Sverige och Kanada respektive Amerikas förenta stater
2019-11-29011984-2019Aktivitetsersättning, Egenavgift, Sjukersättning
2019:04
Försäkringskassans föreskrifter om sjukförsäkringsavgift vid karenstid för sjukpenning avseende år 2020
2019-11-25011605-2019Egenavgift, Sjukpenning
2019:03
Försäkringskassans föreskrifter
om genomsnittlig och högsta godtagbara bostadskostnad för år 2020
2019-11-25Bostadskostnad
2019:02
Försäkringskassans föreskrifter om ändring i Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 2003:24) om särskilt indexeringstal för livränta
2019-11-25013417-2019 Indexeringstal, Livränta
2019:01
Försäkringskassans föreskrifter om försäkringsmedicinska utredningar
2019-09-23004164-2019

Sidansvarig: Kirsi Landfald,