Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
  
Rubrik
  
  
  
Uppslagsord
  
2017:16
Försäkringskassans föreskrifter om procentsatser för beräkning av egenavgift till sjukförsäkringen för år 2018
2017-12-08Egenavgift, Sjukförsäkring
2017:15
Försäkringskassans föreskrifter om genomsnittlig och högsta godtagbara bostadskostnad för år 2018
2017-12-08Bostadsbidrag, Bostadskostnad, Familjebidrag, Familjebidrag till totalförsvarspliktiga, Totalförsvarspliktiga
2017:14
Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2018 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea
2017-12-01Aktivitetsersättning, Sjukersättning, Social trygghet
2017:13
Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2018 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Indien
2017-12-01Aktivitetsersättning, Sjukersättning, Social trygghet
2017:12
Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2018 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Kanada
2017-12-01Aktivitetsersättning, Sjukersättning, Social trygghet
2017:11
Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2018 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Amerikas förenta stater
2017-12-01Aktivitetsersättning, Sjukersättning, Social trygghet
2017:10
Försäkringskassans föreskrifter om ändring i Försäkringskassans föreskrifter (RFFS 2003:24) om särskilt indexeringstal för livränta
2017-12-01Arbetsskadeförsäkring, Indexeringstal, Livränta
2017:09
Föreskrifter om ändring i Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2010:31) om närståendepenning
2017-11-17Närståendepenning
2017:08
Försäkringskassans föreskrifter
om ändring i Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2011:3) om självbetjäningstjänster via Internet
2017-10-20Självbetjäningstjänster
2017:07
Försäkringskassans föreskrifter om ändring i Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2010:11) om etableringstillägg och bostadsersättning samt utbetalning av ersättningar till vissa nyanlända invandrare
2017-10-13Bostadsersättning, Etableringstillägg
2017:06
Försäkringskassans föreskrifter om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser
2017-10-13Arbetsmarknadspolitiska insatser, Bostadsersättning, Etableringstillägg
2017:05
Försäkringskassans föreskrifter om ändring i Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2016:4) om assistansersättning
2017-10-05Assistansersättning
2017:04
Försäkringskassans föreskrifter om ändring i Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2011:3) om självbetjäningstjänster via Internet 
2017-07-07Självbetjäningstjänster
2017:03
Försäkringskassans föreskrifter
om ändring i Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2010:31) om närståendepenning
2017-06-21Arbetsmarknadspolitiska insatser, Närståendepenning
2017:02
Försäkringskassans föreskrifter om ändring i Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2008:6) om statligt tandvårdsstöd
2017-04-28Statligt tandvårdsstöd
2017:01
Försäkringskassans föreskrifter om ändring i Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1998:12) om sjukpenninggrundande inkomst
Sjukpenninggrundande inkomst2017-03-31Sjukpenninggrundande inkomst

Sidansvarig: Kirsi Landfald,