Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
  
Rubrik
  
2011:6
Försäkringskassans föreskrifter om ersättning för kostnader för sjuklön
2016-12-01
2010:11
Försäkringskassans föreskrifter om etableringstillägg och bostadsersättning samt utbetalning av ersättningar till vissa nyanlända invandrare
2018-01-01
2009:30
Försäkringskassans föreskrifter om procentsatser för beräkning av egenavgift till sjukförsäkringen för år 2010
2014-01-01
2009:29
Försäkringskassans föreskrifter om bidrag till företagshälsovård
2014-01-01
2008:24
Försäkringskassans föreskrifter om sättet för utbetalning av vissa förmåner, ersättningar och bidrag
20100510
2005:3
Försäkringskassans föreskrifter om utbetalning av adoptionskostnadsbidrag
20090101
2004:4
Riksförsäkringsverkets föreskrifter om självbetjäningstjänster via Internet inom socialförsäkringens administration
20110401
2004:36
Riksförsäkringsverkets föreskrifter om föräldrapenningförmåner
20110101
2003:9
Riksförsäkringsverkets föreskrifter om kvalitetskrav på vissa utredningar som en allmän försäkringskassa kan upphandla;
20041231
2003:14
Riksförsäkringsverkets föreskrifter om beräkning av sjukpenning för delvis arbetslösa
20080701
2003:11
Riksförsäkringsverkets föreskrifter om undantag från åldersgräns för tandläkare och tandhygienister
20120331
2003:10
Riksförsäkringsverkets föreskrifter om avstämningsmöte enligt 3 kap. 8 a § lagen om allmän försäkring
20110101
2002:4
Riksförsäkringsverkets föreskrifter om sättet och tiden för utbetalning av vissa förmåner, ersättningar och bidrag till den som vistas eller bor utomlands
20100510
2001:19
Riksförsäkringsverkets föreskrifter om skyldighet för de allmänna försäkringskassorna att rapportera uppgifter om kvaliteten i beslut och beslutsunderlag till Riksförsäkringsverket;
20041231
2000:15
Riksförsäkringsverkets föreskrifter om handikappersättning och vårdbidrag
20110101
2000:14
Riksförsäkringsverkets föreskrifter om inkomstgrundad ålderspension
20030101
2000:1
Riksförsäkringsverkets föreskrifter om kvalitetskrav i samband med vissa utredningar
20030701
1999:1
Riksförsäkringsverkets föreskrifter om vissa underrättelser med anledning av att tre fjärdedels förtidspension ellersjukbidrag beviljats
20030101
1998:8
Riksförsäkringsverkets föreskrifter om allmän pension vid viss anstaltsvård
20030101
1998:7
Riksförsäkringsverkets föreskrifter om ansökan om pension
20030101
1998:6
Riksförsäkringsverkets föreskrifter om uppgiftslämnande enligt 12 § andra stycket lagen (1991:1047) om sjuklön
20010401
1998:40
Riksförsäkringsverkets föreskrifter om utbetalning av små pensionsbelopp
20030101
1998:39
Riksförsäkringsverkets föreskrifter om intern kontroll vid de allmänna försäkringskassorna
20041231
1998:38
Riksförsäkringsverkets föreskrifter om Statens pensionsverks och det organ för administration av personalpensioner som är gemensamt för kommunernas och landstingens användning och direkta åtkomst till  socialförsäkringsregister
20040301
1998:35
Riksförsäkringsverkets föreskrifter för verkställigheten av förordningen (1998:1337) om tandvårdstaxa
20080701
1998:25
Riksförsäkringsverkets föreskrifter om upphävande av vissa föreskrifter om allmän försäkring, m.m.
19980701
1998:23
Riksförsäkringsverkets föreskrifter om skyldighet för de allmänna försäkringskassorna att biträda verkets ombudsenheter m.m.
20041231
1998:22
Riksförsäkringsverkets föreskrifter om intern kontroll vid de allmänna försäkringskassorna
19990101
1998:21
Riksförsäkringsverkets föreskrifter om avstämning av utbetald dagersättning från de allmänna försäkringskassorna
20041231
1998:20
Riksförsäkringsverkets föreskrifter om ekonomisk redovisning m.m. vid de allmänna försäkringskassorna
20041231
1 - 30Nästa

Sidansvarig: Kirsi Landfald,