Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Sök efter gällande föreskrifter

Lägg till egenskapsbegränsningar...

Där egenskapen...
Förbättra dina sökningar med söktips
  
Rubrik
Uppslagsord
  
2019:01
Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2919:1) om försäkringsmedicinska utredningar
2018:16
Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2018:16) om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2019 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Amerikas förenta stater 
Aktivitetsersättning, Sjukersättning, Social trygghet
2018:15
Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2018:15) om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2019 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea 
Aktivitetsersättning, Sjukersättning, Social trygghet
2018:14
Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2018:14) om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2019 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Kanada 
Aktivitetsersättning, Sjukersättning, Social trygghet
2018:13
Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2018:13) om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2019 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Indien 
Aktivitetsersättning, Sjukersättning, Social trygghet
2018:11
Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2018:11)
om procentsatser för beräkning av egenavgift till sjukförsäkringen för år 2019 
Egenavgift
2018:10
Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2018:10) om genomsnittlig och högsta godtagbara bostadskostnad för år 2019
Bostadsbidrag, Bostadskostnad, Familjebidrag, Familjebidrag till totalförsvarspliktiga, Totalförsvarspliktiga
2017:16
Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2017:16) om procentsatser för beräkning av egenavgift till sjukförsäkringen för år 2018
Egenavgift, Sjukförsäkring
2017:16
Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2017:16) om procentsatser för beräkning av egenavgift till sjukförsäkringen för år 2018
Egenavgift, Sjukförsäkring
2017:15
Försäkringskassans föreskrifter om genomsnittlig och högsta godtagbara bostadskostnad för år 2018
Bostadsbidrag, Bostadskostnad, Familjebidrag, Familjebidrag till totalförsvarspliktiga, Totalförsvarspliktiga
2017:14
Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2017:14) om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2018 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea
Aktivitetsersättning, Sjukersättning, Social trygghet
2017:13
Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2017:13) om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2018 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Indien
Aktivitetsersättning, Sjukersättning, Social trygghet
2017:12
Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2017:12) om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2018 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Kanada
Aktivitetsersättning, Sjukersättning, Social trygghet
2017:11
Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2017:11) om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2018 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Amerikas förenta stater
Aktivitetsersättning, Sjukersättning, Social trygghet
2017:06
Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2017:6) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser
Arbetsmarknadspolitiska insatser, Bostadsersättning, Etableringstillägg
2016:14
Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2016:14) om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2017 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Amerikas förenta stater
Aktivitetsersättning, Sjukersättning, Social trygghet
2016:13
Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2016:13) om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2017 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea
Aktivitetsersättning, Sjukersättning, Social trygghet
2016:12
Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2016:12) om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2017 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Kanada
Aktivitetsersättning, Sjukersättning, Social trygghet
2016:11
Försäkringskassans föreskrifter (2016:11) om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2017 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Indien
Aktivitetsersättning, Avgifter, Sjukersättning, Social trygghet
2016:10
Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2016:10) om procentsatser för beräkning av egenavgift till sjukförsäkringen för år 2017
Avgifter, Egenavgift, Sjukförsäkring
2016:09
Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2016:9) om genomsnittlig och högsta godtagbara bostadskostnad för år 2017
Bostadsbidrag, Bostadskostnad, Familjebidrag, Familjebidrag till totalförsvarspliktiga, Totalförsvarspliktiga, Egenavgift
2016:06
Försäkringskassans föreskrifter om upphävande av Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2011:6) om ersättning för kostnader för sjuklön
Sjuklön
2016:04
Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2016:4) om assistansersättning
Assistansersättning
2015:12
Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2016 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Amerikas förenta stater
Aktivitetsersättning, Sjukersättning, Social trygghet
2015:11
Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2016 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Indien
Aktivitetsersättning, Sjukersättning, Social trygghet
2015:10
Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2015:10) om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2016 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Kanada
Aktivitetsersättning, Sjukersättning, Social trygghet
2015:09
Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2016 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea
Aktivitetsersättning, Sjukersättning, Social trygghet
2015:08
Försäkringskassans föreskrifter om procentsatser för beräkning av egenavgift till sjukförsäkringen för år 2016
Egenavgift
2015:07
Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2015:7) om genomsnittlig och högsta godtagbara bostadskostnad för år 2016
Bostadsbidrag, Bostadskostnad, Familjebidrag, Familjebidrag till totalförsvarspliktiga, Totalförsvarspliktiga
2015:03
Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2015:3) om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2015 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea
Aktivitetsersättning, Sjukersättning, Social trygghet
2014:14
Försäkringskassans föreskrifter (2014:14)
om procentsatser för beräkning av egenavgift till sjukförsäkringen för år 2015
2014:12
Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2014:12) om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2015 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Amerikas förenta stater
2014:11
Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2014:11) om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2015 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Indien
Aktivitetsersättning, Sjukersättning, Social trygghet
2014:10
Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2014:10) om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2015 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Kanada
Aktivitetsersättning, Sjukersättning, Social trygghet
2014:09
Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2014:9) om genomsnittlig och högsta godtagbara bostadskostnad för år 2015
Bostadsbidrag, Bostadskostnad, Familjebidrag, Familjebidrag till totalförsvarspliktiga, Totalförsvarspliktiga
2014:06
Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2014:06)
om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2014 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Indien
Aktivitetsersättning, Sjukersättning, Social trygghet
2014:03
Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2014:3) om
Administrativt avtal till Nordisk konvention om social trygghet
Social trygghet
2014:01
Försäkringskassans föreskrifter om bidrag till
arbetsgivare för köp av arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd för återgång i arbete

Arbetsgivare, Bidrag, Företagshälsovård
2013:16
Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2013:16) om upphävande av Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2009:29) om bidrag till företagshälsovård
Upphävande
2013:15
Försäkringskassans föreskrifter om procentsatser för beräkning av egenavgift till sjukförsäkringen för år 2014
Egenavgift, Sjukförsäkring
2013:14
Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2013:14) om genomsnittlig och högsta godtagbara bostadskostnad för år 2014
Bostadsbidrag, Bostadskostnad, Familjebidrag, Familjebidrag till totalförsvarspliktiga, Totalförsvarspliktiga
2013:13
Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2013:13) om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2014 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Amerikas förenta stater
Aktivitetsersättning, Avgifter, Sjukersättning
2013:12
Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2013:12) om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2014 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Kanada
Aktivitetsersättning, Avgifter, Sjukersättning
2013:07
Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2013:7) om ersättningar för vissa vårdkostnader i internationella förhållanden
Sjukhusvård, Utlandsvård, Vårdförmåner
2013:06
Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2013:6) om upphävande av Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2011: 9) om vissa ersättningar i internationella förhållanden till landsting och kommuner från staten
Upphävande
2013:05
Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2013:5) om administrativ tilläggsöverenskommelse för tillämpningen av tilläggskonventionen till konventionen den 30 juni 1978 mellan Sverige och Turkiet rörande social trygghet
Social trygghet, Turkiet
2012:12
Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2012:12) om procentsatser för beräkning av egenavgift till sjukförsäkringen för år 2013
Egenavgift, Sjukförsäkring
2012:08
Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2013 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Kanada;
Aktivitetsersättning, Avgifter, Sjukersättning
2012:07
Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2013 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Amerikas förenta stater;
2012:06
Försäkringskassans föreskrifter om genomsnittlig och högsta godtagbara bostadskostnad för år 2013
Bostadsbidrag, Bostadskostnad, Familjebidrag, Familjebidrag till totalförsvarspliktiga, Totalförsvarspliktiga
1 - 50Nästa

Sidansvarig: Kirsi Landfald,