Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Sök efter gällande föreskrifter

Lägg till egenskapsbegränsningar...

Där egenskapen...
Förbättra dina sökningar med söktips
  
Rubrik
Uppslagsord
  
2019:08
Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2019:8) om avgiften för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2020 vid tillämpning av avtalet om social trygghet mellan Sverige och Filippinerna
Aktivitetsersättning, Sjukersättning, Social trygghet
2019:07
Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2019:7) om avgiften för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2020 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea
Aktivitetsersättning, Sjukersättning, Social trygghet
2019:06
Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2019:6) om avgiften för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2020 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Indien
Aktivitetsersättning, Sjukersättning, Social trygghet
2019:05
Försäkringskassans föreskrifter
om avgiften för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2020 vid tillämpning av konventionerna om social trygghet mellan Sverige och Kanada respektive Amerikas förenta stater
Aktivitetsersättning, Sjukersättning, Social trygghet
2019:04
Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2019:4) om sjukförsäkringsavgift vid karenstid för sjukpenning avseende år 2020
Sjukpenning
2019:03
Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2019:3)
om genomsnittlig och högsta godtagbara bostadskostnad för år 2020
Bostadskostnad
2019:01
Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2919:1) om försäkringsmedicinska utredningar
2018:16
Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2018:16) om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2019 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Amerikas förenta stater 
Aktivitetsersättning, Sjukersättning, Social trygghet
2018:15
Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2018:15) om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2019 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea 
Aktivitetsersättning, Sjukersättning, Social trygghet
2018:14
Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2018:14) om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2019 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Kanada 
Aktivitetsersättning, Sjukersättning, Social trygghet
2018:13
Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2018:13) om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2019 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Indien 
Aktivitetsersättning, Sjukersättning, Social trygghet
2018:11
Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2018:11)
om procentsatser för beräkning av egenavgift till sjukförsäkringen för år 2019 
Egenavgift
2018:10
Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2018:10) om genomsnittlig och högsta godtagbara bostadskostnad för år 2019
Bostadsbidrag, Bostadskostnad, Familjebidrag, Familjebidrag till totalförsvarspliktiga, Totalförsvarspliktiga
2017:16
Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2017:16) om procentsatser för beräkning av egenavgift till sjukförsäkringen för år 2018
Egenavgift, Sjukförsäkring
2017:16
Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2017:16) om procentsatser för beräkning av egenavgift till sjukförsäkringen för år 2018
Egenavgift, Sjukförsäkring
2017:15
Försäkringskassans föreskrifter om genomsnittlig och högsta godtagbara bostadskostnad för år 2018
Bostadsbidrag, Bostadskostnad, Familjebidrag, Familjebidrag till totalförsvarspliktiga, Totalförsvarspliktiga
2017:14
Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2017:14) om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2018 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea
Aktivitetsersättning, Sjukersättning, Social trygghet
2017:13
Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2017:13) om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2018 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Indien
Aktivitetsersättning, Sjukersättning, Social trygghet
2017:12
Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2017:12) om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2018 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Kanada
Aktivitetsersättning, Sjukersättning, Social trygghet
2017:11
Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2017:11) om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2018 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Amerikas förenta stater
Aktivitetsersättning, Sjukersättning, Social trygghet
2017:06
Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2017:6) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser
Arbetsmarknadspolitiska insatser, Bostadsersättning, Etableringstillägg
2016:14
Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2016:14) om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2017 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Amerikas förenta stater
Aktivitetsersättning, Sjukersättning, Social trygghet
2016:13
Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2016:13) om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2017 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea
Aktivitetsersättning, Sjukersättning, Social trygghet
2016:12
Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2016:12) om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2017 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Kanada
Aktivitetsersättning, Sjukersättning, Social trygghet
2016:11
Försäkringskassans föreskrifter (2016:11) om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2017 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Indien
Aktivitetsersättning, Avgifter, Sjukersättning, Social trygghet
2016:10
Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2016:10) om procentsatser för beräkning av egenavgift till sjukförsäkringen för år 2017
Avgifter, Egenavgift, Sjukförsäkring
2016:09
Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2016:9) om genomsnittlig och högsta godtagbara bostadskostnad för år 2017
Bostadsbidrag, Bostadskostnad, Familjebidrag, Familjebidrag till totalförsvarspliktiga, Totalförsvarspliktiga, Egenavgift
2016:06
Försäkringskassans föreskrifter om upphävande av Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2011:6) om ersättning för kostnader för sjuklön
Sjuklön
2016:04
Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2016:4) om assistansersättning
Assistansersättning
2015:12
Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2016 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Amerikas förenta stater
Aktivitetsersättning, Sjukersättning, Social trygghet
2015:11
Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2016 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Indien
Aktivitetsersättning, Sjukersättning, Social trygghet
2015:10
Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2015:10) om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2016 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Kanada
Aktivitetsersättning, Sjukersättning, Social trygghet
2015:09
Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2016 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea
Aktivitetsersättning, Sjukersättning, Social trygghet
2015:08
Försäkringskassans föreskrifter om procentsatser för beräkning av egenavgift till sjukförsäkringen för år 2016
Egenavgift
2015:07
Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2015:7) om genomsnittlig och högsta godtagbara bostadskostnad för år 2016
Bostadsbidrag, Bostadskostnad, Familjebidrag, Familjebidrag till totalförsvarspliktiga, Totalförsvarspliktiga
2015:03
Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2015:3) om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2015 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea
Aktivitetsersättning, Sjukersättning, Social trygghet
2014:14
Försäkringskassans föreskrifter (2014:14)
om procentsatser för beräkning av egenavgift till sjukförsäkringen för år 2015
2014:12
Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2014:12) om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2015 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Amerikas förenta stater
2014:11
Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2014:11) om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2015 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Indien
Aktivitetsersättning, Sjukersättning, Social trygghet
2014:10
Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2014:10) om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2015 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Kanada
Aktivitetsersättning, Sjukersättning, Social trygghet
2014:09
Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2014:9) om genomsnittlig och högsta godtagbara bostadskostnad för år 2015
Bostadsbidrag, Bostadskostnad, Familjebidrag, Familjebidrag till totalförsvarspliktiga, Totalförsvarspliktiga
2014:06
Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2014:06)
om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2014 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Indien
Aktivitetsersättning, Sjukersättning, Social trygghet
2014:03
Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2014:3) om
Administrativt avtal till Nordisk konvention om social trygghet
Social trygghet
2014:01
Försäkringskassans föreskrifter om bidrag till
arbetsgivare för köp av arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd för återgång i arbete

Arbetsgivare, Bidrag, Företagshälsovård
2013:16
Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2013:16) om upphävande av Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2009:29) om bidrag till företagshälsovård
Upphävande
2013:15
Försäkringskassans föreskrifter om procentsatser för beräkning av egenavgift till sjukförsäkringen för år 2014
Egenavgift, Sjukförsäkring
2013:14
Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2013:14) om genomsnittlig och högsta godtagbara bostadskostnad för år 2014
Bostadsbidrag, Bostadskostnad, Familjebidrag, Familjebidrag till totalförsvarspliktiga, Totalförsvarspliktiga
2013:13
Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2013:13) om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2014 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Amerikas förenta stater
Aktivitetsersättning, Avgifter, Sjukersättning
2013:12
Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2013:12) om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2014 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Kanada
Aktivitetsersättning, Avgifter, Sjukersättning
2013:07
Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2013:7) om ersättningar för vissa vårdkostnader i internationella förhållanden
Sjukhusvård, Utlandsvård, Vårdförmåner
1 - 50Nästa

Sidansvarig: Kirsi Landfald,