Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
 
Aktivitetsersättning
 
2002:17 Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR 2002:17) om sjukersättning och aktivitetsersättning
 
Aktivitetsstöd
 
2001:03 Riksförsäkringsverkets allmänna råd (2001:3) om aktivitetsstöd enligt förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd
 
Arbetshjälpmedel
 
2009:02 Försäkringskassans allmänna råd (FKAR 2009:2) om arbetshjälpmedel
 
Arbetsskadeförsäkring
 
2001:02 Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR 2001:2) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd
 
Arbetsskador
 
2001:02 Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR 2001:2) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd
 
Assistansersättning
 
2002:06 Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR 2002:6) om assistansersättning
 
Bilstöd till personer med funktionshinder
 
2002:04 Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR 2002:4) om bilstöd till personer med funktionshinder; (FKAR 2006:6)
 
Bostadsbidrag
 
2001:08 Riksförsäkringsverkets allmänna råd (2001:8) om bostadsbidrag till barnfamiljer och ungdomar
 
Bostadsersättning
 
2010:06 Försäkringskassans allmänna råd (FKAR 2010:6) om etableringstillägg och bostadsersättning till vissa nyanlända invandrare
 
Etableringstillägg
 
2010:06 Försäkringskassans allmänna råd (FKAR 2010:6) om etableringstillägg och bostadsersättning till vissa nyanlända invandrare
 
EU
 
2010:01 Försäkringskassans allmänna råd (FKAR 2010:1) om ersättning i samband med förhandstillstånd för vård i annat EU-land
 
Familjebidrag
 
2002:10 Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR 2002:10) om familjebidrag till totalförsvarspliktiga
 
Familjebidrag till totalförsvarspliktiga
 
2002:10 Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR 2002:10) om familjebidrag till totalförsvarspliktiga
 
Förhandstillstånd
 
2010:01 Försäkringskassans allmänna råd (FKAR 2010:1) om ersättning i samband med förhandstillstånd för vård i annat EU-land
 
Försäkrad
 
2000:01 Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR 2000:1) om bosättnings- och arbetsbaserad försäkring
 
Handikappersättning
 
2002:09 Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR 2002:9) om handikappersättning
 
Nyanlända invandrare
 
2010:06 Försäkringskassans allmänna råd (FKAR 2010:6) om etableringstillägg och bostadsersättning till vissa nyanlända invandrare
 
Närståendepenning
 
2010:22 Försäkringskassans allmänna råd (FKAR 2010:22) om närståendepenning
 
Omprövning
 
2010:07 Försäkringskassans allmänna råd (FKAR 2010:7) om omprövning och ändring
 
Personskadeskydd
 
2001:02 Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR 2001:2) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd
 
Rehabiliteringsersättning
 
2002:05 Riksförsäkringsverkets Allmänna råd (RAR 2002:5) om sjukpenning och rehabiliteringsersättning
 
Sjukersättning
 
2002:17 Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR 2002:17) om sjukersättning och aktivitetsersättning
 
Sjukpenning
 
2002:05 Riksförsäkringsverkets Allmänna råd (RAR 2002:5) om sjukpenning och rehabiliteringsersättning
 
Sjukpenninggrundande inkomst
 
2002:02 Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR 2002:2) om sjukpenninggrundande inkomst och årsarbetstid
 
Statligt personskadeskydd
 
2001:02 Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR 2001:2) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd
 
underhållsstöd
 
2001:01 Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR 2001:1) om underhållsstöd
 
Utlandsvård
 
2010:01 Försäkringskassans allmänna råd (FKAR 2010:1) om ersättning i samband med förhandstillstånd för vård i annat EU-land
 
Vårdbidrag
 
2002:15 Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR 2002:15) om vårdbidrag
 
Årsarbetstid
 
2002:02 Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR 2002:2) om sjukpenninggrundande inkomst och årsarbetstid
 
Återkrav
 
2001:03 Riksförsäkringsverkets allmänna råd (2001:3) om aktivitetsstöd enligt förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd
 
2002:14 Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR 2002:14) om återkrav
 

Sidansvarig: Kirsi Landfald,