Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
 
 
2019:01 Försäkringskassans föreskrifter om försäkringsmedicinska utredningar
 
24-timmarsmyndighet
 
2002:12 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om försöksverksamhet med 24-timmarsmyndighet
 
Adoptionskostnader
 
1988:28 Statens nämnds för internationella adoptionsfrågor, NIA, föreskrifter om genomsnittskostnader för adoptioner av utländska barn att tillämpas för åren 1988 och 1989
 
1989:02 Statens nämnds för internationella adoptionsfrågor, NIA, föreskrift om genomsnittskostnad för adoption av barn från Bangladesh att tillämpas för åren 1988 och 1989
 
1989:20 Statens nämnds för internationella adoptionsfrågor, NIA, föreskrift om genomsnittskostnad för adoption av barn från Somalia att tillämpas för åren 1988 och 1989
 
1989:21 Statens nämnds för internationella adoptionskostnader, NIA, föreskrift om genomsnittskostnad för adoption av barn från Zaire att tillämpas för åren 1988 och 1989
 
1989:26 Statens nämnds för internationella adoptionsfrågor, NIA, föreskrifter om genomsnittskostnader för adoption av barn från Irak och Nicaragua att tillämpas för åren 1988 och 1989
 
1989:27 Statens nämnds för internationella adoptionsfrågor, NIA, föreskrifter om genomsnittskostnader för adoptioner av utländska barn att tillämpas för år 1990
 
1990:06 Statens nämnds för internationella adoptionsfrågor, NIA, föreskrift om genomsnittskostnad för adoption av barn från Kenya att tillämpas för åren 1989 och 1990
 
1990:22 Statens nämnds för internationella adoptionsfrågor, NIA, föreskrifter om genomsnittskostnader för adoption av barn från Gambia och Jordanien att tillämpas för åren 1989 och 1990
 
1990:23 Statens nämnds för internationella adoptionsfrågor, NIA, föreskrift om genomsnittskostnad för adoption av barn från Haiti att tillämpas för åren 1989 och 1990
 
1990:24 Statens nämnds för internationella adoptionsfrågor, NIA, föreskrift om genomsnittskostnad för adoption av barn från Rumänien att tillämpas för år 1990
 
1990:25 Statens nämnds för internationella adoptionsfrågor, NIA, föreskrifter om genomsnittskostnader för adoption av barn från Ghana respektive Madagaskar att tillämpas för åren 1989 och 1990
 
1990:29 Statens nämnds för internationella adoptionsfrågor, NIA, föreskrift om genomsnittskostnad för adoption av barn från Storbritannien att tillämpas för åren 1989 och 1990
 
1990:30 Statens nämnds för internationella adoptionsfrågor, NIA, föreskrift om genomsnittskostnad för adoption av barn från Bulgarien att tillämpas för åren 1989 och 1990
 
1990:31 Statens nämnds för internationella adoptionsfrågor, NIA, föreskrifter om genomsnittskostnader för adoptioner av utländska barn att tillämpas för år 1991
 
1991:03 Statens nämnds för internationella adoptionsfrågor, NIA, föreskrift om genomsnittskostnad för adoption av barn från Finland att tillämpas för åren 1990 och 1991
 
1991:18 Statens nämnds för internationella adoptionsfrågor, NIA, föreskrift om genomsnittskostnad för adoption av barn från Estland att tillämpas för år 1991
 
1991:19 Statens nämnds för internationella adoptionsfrågor, NIA, föreskrift om genomsnittskostnad för adoption av barn från Panama att tillämpas för år 1991
 
1991:33 Statens nämnds för internationella adoptionsfrågor, NIA, föreskrift om genomsnittskostnad för adoption av barn från Sovjetunionen, att tillämpas för år 1991
 
1991:34 Statens nämnds för internationella adoptionsfrågor, NIA, föreskrifter om genomsnittskostnader för adoptioner av utländska barn att tillämpas för år 1992
 
1991:47 Statens nämnds för internationella adoptionsfrågor, NIA, föreskrift om genomsnittskostnad för adoption av barn från Lettland, att tillämpas för år 1991
 
1991:48 Statens nämnds för internationella adoptionsfrågor, NIA, föreskrift om genomsnittskostnad för adoption av barn från Algeriet, att tillämpas för åren 1991 och 1992
 
1992:01 Statens nämnds för internationella adoptionsfrågor, NIA, föreskrift om genomsnittskostnad för adoption av barn från Albanien, att tillämpas för åren 1991 och 1992
 
1992:14 Statens nämnds för internationella adoptionsfrågor, NIA, föreskrift om genomsnittskostnad för adoption av barn från Ryssland, att tillämpas för år 1992
 
1992:15 Statens nämnds för internationella adoptionsfrågor, NIA, föreskrift om genomsnittskostnad för adoption av barn från Säo Tom. och Principe, att tillämpas för år 1992
 
1992:21 Statens nämnds för internationella adoptionsfrågor, NIA, föreskrift om genomsnittskostnad för adoption av barn från Uganda, att tillämpas för år 1992
 
1992:22 Statens nämnds för internationella adoptionsfrågor, NIA, föreskrifter om genomsnittskostnader för adoptioner av utländska barn att tillämpas för år 1993
 
1993:03 Statens nämnds för internationella adoptionsfrågor, NIA, föreskrift om genomsnittskostnad för adoption av barn från Ukraina, att tillämpas för åren 1992 och 1993
 
1993:16 Statens nämnds för internationella adoptionsfrågor, NIA, föreskrift om genomsnittskostnad för adoption av barn från El Salvador, att tillämpas för åren 1992 och 1993
 
1993:23 Statens nämnds för internationella adoptionsfrågor, NIA, föreskrifter om genomsnittskostnader för adoptioner av utländska barn att tillämpas för år 1994
 
1994:01 Statens nämnds för internationella adoptionsfrågor, NIA, föreskrift om genomsnittskostnad för adoption av barn från Indonesien, att tillämpas för åren 1993 och 1994
 
1994:03 Statens nämnds för internationella adoptionsfrågor, NIA, föreskrift om genomsnittskostnad för adoption av barn från Kap Verde, att tillämpas för år 1993
 
1994:04 Statens nämnds för internationella adoptionsfrågor, NIA, föreskrift om genomsnittskostnad för adoption av barn från Swaziland, att tillämpas för åren 1993 och 1994
 
1994:07 Statens nämnds för internationella adoptionsfrågor, NIA, föreskrift om genomsnittskostnad för adoption av barn från Guinea Bissau, att tillämpas för åren 1993 och 1994
 
1994:08 Statens nämnds för internationella adoptionsfrågor, NIA, föreskrift om genomsnittskostnad för adoption av barn från Syrien, att tillämpas för åren 1993 och 1994
 
1994:09 Statens nämnds för internationella adoptionsfrågor, NIA, föreskrift om genomsnittskostnad för adoption av barn från Mocambique, att tillämpas för åren 1993 och 1994
 
1994:19 Statens nämnds för internationella adoptionsfrågor, NIA, föreskrift om genomsnittskostnad för adoption av barn från Litauen, att tillämpas för åren 1993 och 1994
 
1994:30 Statens nämnds för internationella adoptionsfrågor, NIA, föreskrifter om genomsnittskostnader för adoptioner av utländska barn att tillämpas för år 1995
 
1995:03 Statens nämnds för internationella adoptionsfrågor, NIA, föreskrift om genomsnittskostnad för adoption av barn från Vitryssland, att tillämpas för år 1994
 
1995:05 Statens nämnds för internationella adoptionsfrågor, NIA, föreskrift om genomsnittskostnad för adoption av barn från Iran, att tillämpas för åren 1994 och 1995
 
1995:16 Statens nämnds för internationella adoptionsfrågor, NIA, föreskrift om genomsnittskostnad för adoption av barn från Elfenbenskusten, att tillämpas för åren 1994 och 1995
 
1995:21 Statens nämnds för internationella adoptionsfrågor, NIA, föreskrift om genomsnittskostnad för adoption av barn från Zimbabwe, att tillämpas för år 1995
 
1995:26 Statens nämnds för internationella adoptionsfrågor, NIA, föreskrift om genomsnittskostnaden för adoption av barn från Frankrike, att tillämpas för år 1995
 
1996:01 Statens nämnds för internationella adoptionsfrågor, NIA, föreskrifter om genomsnittskostnader för adoptioner av utländska barn för år 1996
 
1996:13 Statens nämnds för internationella adoptionsfrågor, NIA, föreskrift (RFFS 1996:13) om genomsnittskostnad för adoption av barn från Kambodja, att tillämpas för år 1996
 
1996:17 Statens nämnds för internationella adoptionsfrågor, NIA, föreskrift om genomsnittskostnad för adoption av barn från Nigeria, att tillämpas för år 1996
 
1997:01 Statens nämnds för internationella adptionsfrågor, NIA, föreskrifter om genomsnittskostnader för adoptioner av utländska barn att tillämpas för år 1997
 
Aktivitetsersättning
 
2002:34 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om vissa underrättelser med anledning av att tre fjärdedels sjukersättning eller aktivitetsersättning beviljats
 
2002:36 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om sjukersättning och aktivitetsersättning
 
2003:02 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2003 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Kanada
 
2003:25 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2004 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Kanada
 
2004:52 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2005 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Kanada
 
2005:22 Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2006 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Kanada
 
2006:15 Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2007 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Kanada
 
2007:16 Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2008 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Amerikas förenta stater
 
2007:17 Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2008 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Kanada
 
2008:18 Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2009 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Amerikas förenta stater
 
2008:19 Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2009 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Kanada
 
2009:26 Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2010 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Amerikas förenta stater
 
2009:27 Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2010 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Kanada
 
2010:36 Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2011 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Amerikas förenta stater
 
2010:37 Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2011 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Kanada
 
2011:12 Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2012 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Amerikas förenta stater
 
2011:13 Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2012 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Kanada
 
2013:12 Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2014 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Kanada
 
2013:13 Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2014 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Amerikas förenta stater
 
2014:10 Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2015 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Kanada
 
2014:11 Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2015 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Indien
 
2014:12 Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2015 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Amerikas förenta stater
 
2015:03 Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2015 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea
 
2015:09 Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2016 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea
 
2015:10 Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2016 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Kanada
 
2015:11 Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2016 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Indien
 
2015:12 Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2016 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Amerikas förenta stater
 
2016:11 Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2017 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Indien
 
2016:12 Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2017 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Kanada
 
2016:13 Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2017 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea
 
2016:14 Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2017 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Amerikas förenta stater
 
2017:11 Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2018 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Amerikas förenta stater
 
2017:12 Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2018 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Kanada
 
2017:13 Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2018 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Indien
 
2017:14 Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2018 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea
 
2018:13 Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2019 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Indien
 
2018:14 Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2019 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Kanada
 
2018:15 Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2019 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea
 
2018:16 Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2019 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Amerikas förenta stater
 
2019:05 Försäkringskassans föreskrifter om avgiften för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2020 vid tillämpning av konventionerna om social trygghet mellan Sverige och Kanada respektive Amerikas förenta stater
 
2019:06 Försäkringskassans föreskrifter om avgiften för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2020 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Indien
 
2019:07 Försäkringskassans föreskrifter om avgiften för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2020 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea
 
2019:08 Försäkringskassans föreskrifter om avgiften för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2020 vid tillämpning av avtalet om social trygghet mellan Sverige och Filippinerna
 
Arbetsgivaravgifter
 
1977:20 Kungörelse om uppskattning i vissa fall av värdet av naturaförmån vid bestämmande av pensionsgrundande inkomst och avgiftsunderlag för beräkning av arbetsgivaravgift för år 1977
 
1977:22 Kungörelse om kostnadsavdrag vid bestämmande av avgiftsunderlag för beräkning av arbetsgivaravgift för år 1977
 
1977:32 Kungörelse om procentsatserna för uttag av vissa arbetsgivaravgifter för sjömän för år 1978
 
1978:19 Kungörelse om uppskattning i vissa fall av värdet av naturaförmån vid bestämmande av pensionsgrundande inkomst och avgiftsunderlag för beräkning av arbetsgivaravgift för år 1978
 
1978:21 Kungörelse om kostnadsavdrag vid bestämmande av avgiftsunderlag för beräkning av arbetsgivaravgift för år 1978
 
1978:23 Kungörelse om procentsatserna för uttag av vissa arbetsgivaravgifter för sjömän för år 1979
 
1979:23 Kungörelse om uppskattning i vissa fall av värdet av naturaförmån vid bestämmande av pensionsgrundande inkomst och avgiftsunderlag för beräkning av arbetsgivaravgift för år 1979
 
1979:25 Kungörelse om kostnadsavdrag vid bestämmande av avgiftsunderlag för beräkning av arbetsgivaravgift för år 1979
 
1979:28 Kungörelse om procentsatserna för uttag av vissa arbetsgivaravgifter för sjömän för år 1980
 
1979:32 Kungörelse om uppskattning av värdet av naturaförmån i form av bil vid bestämmande av avgiftsunderlag för beräkning av arbetsgivaravgift för år 1980
 
1980:13 Kungörelse om uppskattning i vissa fall av värdet av naturaförmån i form av kost eller bostad vid bestämmande av pensionsgrundande inkomst och avgiftsunderlag för beräkning av arbetsgivaravgift för år 1980
 
1980:15 Kungörelse om kostnadsavdrag vid bestämmande av avgiftsunderlag för beräkning av arbetsgivaravgift för år 1980
 
1980:20 Kungörelse om uppskattning av värdet av naturaförmån i form av bil vid bestämmande av avgiftsunderlag för beräkning av arbetsgivaravgift för år 1981
 
1980:28 Kungörelse om procentsatserna för uttag av vissa arbetsgivaravgifter för sjömän för år 1981
 
1981:13 Kungörelse om uppskattning av värdet av naturaförmån i form av kost eller bostad vid bestämmande av pensionsgrundande inkomst och avgiftsunderlag för beräkning av arbetsgivaravgift för år 1981
 
1981:15 Kungörelse om kostnadsavdrag vid bestämmande av avgiftsunderlag för beräkning av arbetsgivaravgift för år 1981
 
1981:23 Kungörelse om uppskattning av värdet av naturaförmån i form av bil vid bestämmande av avgiftsunderlag för beräkning av arbetsgivaravgift för år 1982
 
1981:24 Kungörelse om procentsatserna för uttag av vissa arbetsgivaravgifter för sjömän för år 1982
 
1982:16 Kungörelse om kostnadsavdrag vid bestämmande av avgiftsunderlag för beräkning av arbetsgivaravgift för år 1982
 
1982:20 Kungörelse om uppskattning i vissa fall av värdet av naturaförmån i form av kost eller bostad vid bestämmande av pensionsgrundande inkomst och avgiftsunderlag för beräkning av arbetsgivaravgift för år 1982
 
1982:23 Kungörelse om uppskattning av värdet av naturaförmån i form av bil vid bestämmande av avgiftsunderlag för beräkning av arbetsgivaravgift för år 1983
 
1982:27 Kungörelse om procentsatserna för uttag av arbetsgivaravgifter för sjömän för år 1983
 
1983:17 Kungörelse om uppskattning i vissa fall av värdet av naturaförmån i form av kost eller bostad vid bestämmande av pensionsgrundande inkomst och avgiftsunderlag för beräkning av arbetsgivaravgift för år 1983
 
1983:18 Kungörelse om kostnadsavdrag vid bestämmande av avgiftsunderlag för beräkning av arbetsgivaravgift för år 1983
 
1983:20 Kungörelse om uppskattning av värdet av naturaförmån i form av bil vid bestämmande av avgiftsunderlag för beräkning av arbetsgivaravgift för år 1984
 
1983:22 Kungörelse om procentsatserna för uttag av vissa arbetsgivaravgifter för sjömän för år 1984
 
1984:07 Kungörelse om uppskattning i vissa fall av värdet av naturaförmån i form av kost eller bostad vid bestämmande av pensionsgrundande inkomst och avgiftsunderlag för beräkning av arbetsgivaravgift för år 1984
 
1984:08 Kungörelse om kostnadsavdrag vid bestämmande av avgiftsunderlag för beräkning av arbetsgivaravgift för år 1984
 
1984:15 Kungörelse med föreskrifter om procentsatserna för uttag av vissa arbetsgivaravgifter för sjömän för år 1985
 
1985:18 Kungörelse med föreskrifter om procentsatserna för uttag av vissa arbetsgivaravgifter för sjömän för år 1986
 
1986:19 Riksförsäkringsverkets kungörelse med föreskrifter om procentsatserna för uttag av vissa arbetsgivaravgifter för sjömän för år 1987
 
1987:34 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om procentsatserna för uttag av vissa arbetsgivaravgifter för sjömän för år 1988
 
1988:22 Riksföräkringsverkets föreskrifter om procentsatserna för uttag av vissa arbetsgivaravgifter för sjömän för år 1989
 
1989:29 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om procentsatserna för uttag av arbetsgivares avgifter för sjömän år 1990
 
1990:34 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om procentsatserna för uttag av arbetsgivares avgifter för sjömän för år 1991
 
1991:42 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om procentsatserna för uttag av arbetsgivares avgifter för sjömän för år 1992
 
1992:26 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om procentsatserna för uttag av arbetsgivaravgifter för sjömän för år 1993
 
1993:27 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om procentsatserna för uttag av arbetsgivaravgifter för sjömän för år 1994
 
1994:38 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om procentsatserna för uttag av arbetsgivaravgifter för sjömän för år 1995
 
1996:03 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om procentsatserna för uttag av arbetsgivaravgifter för sjömän för år 1996
 
1996:27 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om procentsatserna för uttag av arbetsgivaravgifter för sjömän för år 1997
 
1997:23 Riksförsäkringsverkets föreskrifter (1997:23) om procentsatserna för uttag av arbetsgivaravgifter för sjömän för år 1998
 
1998:33 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om procentsatserna för uttag av arbetsgivaravgifter för sjömän för år 1999
 
1999:17 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om procentsatserna för uttag av arbetsgivaravgifter för sjömän för år 2000
 
2012:07 Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2013 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Amerikas förenta stater;
 
Arbetsgivaravgifter, Egenavgift
 
2012:08 Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2013 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Kanada;
 
Arbetsgivare
 
2014:01 Försäkringskassans föreskrifter om bidrag till arbetsgivare för köp av arbetsplatsnära stöd för återgång i arbete
 
Arbetsgivaruppgift
 
1977:21 Kungörelse om beräkning av arbetstid i vissa fall för redovisning i arbetsgivaruppgift för år 1977
 
1978:20 Kungörelse om beräkning av arbetstid i vissa fall för redovisning i arbetsgivaruppgift för år 1978
 
1979:24 Kungörelse om beräkning av arbetstid i vissa fall för redovisning i arbetsgivaruppgift för år 1979
 
1980:14 Kungörelse om beräkning av arbetstid i vissa fall för redovisning i arbetsgivaruppgift för år 1980
 
1981:14 Kungörelse om beräkning av arbetstid i vissa fall för redovisning i arbetsgivaruppgift för år 1981
 
Arbetslösa
 
2008:08 Försäkringskassans föreskrifter om beräkning av sjukpenning och rehabiliteringspenning för delvis arbetslösa
 
Arbetsmarknadspolitiska insatser
 
2017:03 Försäkringskassans föreskrifter om ändring i Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2010:31) om närståendepenning
 
2017:06 Försäkringskassans föreskrifter om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser
 
Arbetsskadeförsäkring
 
1977:13 Kungörelse med vissa verkställighetsföreskrifter angående ersättning enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring och lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd
 
Arbetsskador
 
1977:13 Kungörelse med vissa verkställighetsföreskrifter angående ersättning enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring och lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd
 
2003:24 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om särskilt indexeringstal för livränta
 
Arvsvinstfaktor
 
1999:14 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om arvsvinstfaktorer för år 1999
 
2001:03 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om arvsvinstfaktorer för år 2000
 
2009:05 Försäkringskassans föreskrifter om arvsvinstfaktorer för år 2009
 
Assistansersättning
 
2016:04 Försäkringskassans föreskrifter om assistansersättning
 
Avgifter
 
2003:02 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2003 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Kanada
 
2003:25 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2004 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Kanada
 
2004:52 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2005 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Kanada
 
2005:22 Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2006 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Kanada
 
2006:15 Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2007 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Kanada
 
2007:16 Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2008 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Amerikas förenta stater
 
2007:17 Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2008 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Kanada
 
2008:18 Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2009 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Amerikas förenta stater
 
2008:19 Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2009 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Kanada
 
2009:26 Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2010 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Amerikas förenta stater
 
2009:27 Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2010 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Kanada
 
2010:36 Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2011 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Amerikas förenta stater
 
2010:37 Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2011 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Kanada
 
2011:12 Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2012 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Amerikas förenta stater
 
2011:13 Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2012 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Kanada
 
2013:12 Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2014 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Kanada
 
2013:13 Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2014 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Amerikas förenta stater
 
2016:10 Försäkringskassans föreskrifter om procentsatser för beräkning av egenavgift till sjukförsäkringen för år 2017
 
2016:11 Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2017 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Indien
 
Avregistrering
 
2000:10 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om registrering och avregistrering av personer i sjukförsäkringsregistret m.m.
 
Avstämningsmöte
 
2010:35 Försäkringskassans föreskrifter om avstämningsmöte
 
Bidrag
 
2000:06 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om uppskattning av kostnader för en bostads uppvärmning, hushållsel och övrig drift vid beräkning av bostadskostnad för år 2001
 
2014:01 Försäkringskassans föreskrifter om bidrag till arbetsgivare för köp av arbetsplatsnära stöd för återgång i arbete
 
Bilstöd
 
2004:07 Riksförsäkringsverket föreskrifter om bilstöd
 
Bostadsbidrag
 
1993:07 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om bostadsbidrag
 
1993:09 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om uppskattning av kostnader för en bostads uppvärmning, hushållsel och övrig drift vid beräkning av bostadskostnad för år 1994
 
1994:31 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om uppskattning av kostnader för en bostads uppvärmning, hushållsel och övrig drift vid beräkning av bostadskostnad för år 1995
 
1995:10 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om familjebidrag
 
1995:27 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om uppskattning av kostnader för en bostads uppvärmning, hushållsel och övrig drift vid beräkning av bostadskostnad för år 1996
 
1996:12 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om inkomstprövning och avstämning vid beslut om bostadsbidrag
 
1996:14 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om uppskattning av kostnader för en bostads uppvärmning, hushållsel och övrig drift vid beräkning av bostadskostnad för år 1997
 
1997:12 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om uppskattning av kostnader för en bostads uppvärmning, hushållsel och övrig drift vid beräkning av bostadskostnad för år 1998
 
1998:09 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om beräkning av bostadskostnad
 
1998:26 Riksförsäkringsverkets föreskrifter med särskild beräkningsgrund för viss bostadskostnad under år 1998
 
1998:28 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om uppskattning av kostnader för en bostads uppvärmning, hushållsel och övrig drift vid beräkning av bostadskostnad för år 1999
 
1999:04 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om avgifter avseende bostadsbidrag för år 1997
 
1999:07 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om uppskattning av kostnader för en bostads uppvärmning, hushållsel, och övrig drift vid beräkning av bostadskostnad för år 2000
 
2000:06 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om uppskattning av kostnader för en bostads uppvärmning, hushållsel och övrig drift vid beräkning av bostadskostnad för år 2001
 
2001:20 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om uppskattning av kostnader för en bostads uppvärmning, hushållsel och övrig drift vid beräkning av bostadskostnad för år 2002
 
2002:17 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om uppskattning av kostnader för en bostads uppvärmning, hushållsel och övrig drift vid beräkning av bostadskostnad för år 2003
 
2002:31 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om genomsnittlig och högsta godtagbara bostadskostnad för år 2003
 
2003:16 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om uppskattning av kostnader för en bostads uppvärmning, hushållsel och övrig drift vid beräkning av bostadskostnad för år 2004
 
2003:20 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om genomsnittlig och högsta godtagbara bostadskostnad för år 2004
 
2004:14 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om uppskattning av kostnader för en bostads uppvärmning, hushållsel och övrig drift vid beräkning av bostadskostnad för år 2005
 
2004:20 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om genomsnittlig och högsta godtagbara bostadskostnad för år 2005
 
2005:16 Försäkringskassans föreskrifter om uppskattning av kostnader för en bostads uppvärmning, hushållsel och övrig drift vid beräkning av bostadskostnad för år 2006
 
2005:20 Försäkringskassans föreskrifter om genomsnittlig och högsta godtagbara bostadskostnad för år 2006
 
2006:09 Försäkringskassans föreskrifter om uppskattning av kostnader för en bostads uppvärmning, hushållsel och övrig drift vid beräkning av bostadskostnad för år 2007
 
2006:10 Försäkringskassans föreskrifter om genomsnittlig och högsta godtagbara bostadskostnad för år 2007
 
2007:08 Försäkringskassans föreskrifter om uppskattning av kostnader för en bostads uppvärmning, hushållsel och övrig drift vid beräkning av bostadskostnad för år 2008
 
2007:12 Försäkringskassans föreskrifter om om genomsnittlig och högsta godtagbara bostadskostnad för år 2008
 
2008:14 Försäkringskassans föreskrifter om uppskattning av kostnader för en bostads uppvärmning, hushållsel och övrig drift vid beräkning av bostadskostnad för år 2009
 
2008:16 Försäkringskassans föreskrifter om genomsnittlig och högsta godtagbara bostadskostnad för år 2009
 
2009:08 Försäkringskassans föreskrifter om uppskattning av kostnader för en bostads uppvärmning, hushållsel och övrig drift vid beräkning av bostadskostnad för år 2010
 
2009:10 Försäkringskassans föreskrifter om genomsnittlig och högsta godtagbara bostadskostnad för år 2010
 
2010:13 Försäkringskassans föreskrifter om genomsnittlig och högsta godtagbara bostadskostnad för år 2011
 
2011:14 Försäkringskassans föreskrifter om genomsnittlig och högsta godtagbara bostadskostnad för år 2012
 
2012:06 Försäkringskassans föreskrifter om genomsnittlig och högsta godtagbara bostadskostnad för år 2013
 
2013:14 Försäkringskassans föreskrifter om genomsnittlig och högsta godtagbara bostadskostnad för år 2014
 
2014:09 Försäkringskassans föreskrifter om genomsnittlig och högsta godtagbara bostadskostnad för år 2015
 
2015:07 Försäkringskassans föreskrifter om genomsnittlig och högsta godtagbara bostadskostnad för år 2016
 
2016:09 Försäkringskassans föreskrifter om genomsnittlig och högsta godtagbara bostadskostnad för år 2017
 
Bostadsbidrag, Bostadskostnad, Familjebidrag, Familjebidrag till totalförsvarspliktiga, Totalförsvarspliktiga
 
2016:09 Försäkringskassans föreskrifter om genomsnittlig och högsta godtagbara bostadskostnad för år 2017
 
2017:15 Försäkringskassans föreskrifter om genomsnittlig och högsta godtagbara bostadskostnad för år 2018
 
Bostadsersättning
 
2017:06 Försäkringskassans föreskrifter om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser
 
Bostadskostnad
 
1993:09 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om uppskattning av kostnader för en bostads uppvärmning, hushållsel och övrig drift vid beräkning av bostadskostnad för år 1994
 
1994:31 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om uppskattning av kostnader för en bostads uppvärmning, hushållsel och övrig drift vid beräkning av bostadskostnad för år 1995
 
1995:10 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om familjebidrag
 
1995:27 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om uppskattning av kostnader för en bostads uppvärmning, hushållsel och övrig drift vid beräkning av bostadskostnad för år 1996
 
1996:14 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om uppskattning av kostnader för en bostads uppvärmning, hushållsel och övrig drift vid beräkning av bostadskostnad för år 1997
 
1997:12 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om uppskattning av kostnader för en bostads uppvärmning, hushållsel och övrig drift vid beräkning av bostadskostnad för år 1998
 
1998:09 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om beräkning av bostadskostnad
 
1998:26 Riksförsäkringsverkets föreskrifter med särskild beräkningsgrund för viss bostadskostnad under år 1998
 
1998:28 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om uppskattning av kostnader för en bostads uppvärmning, hushållsel och övrig drift vid beräkning av bostadskostnad för år 1999
 
1999:07 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om uppskattning av kostnader för en bostads uppvärmning, hushållsel, och övrig drift vid beräkning av bostadskostnad för år 2000
 
2000:06 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om uppskattning av kostnader för en bostads uppvärmning, hushållsel och övrig drift vid beräkning av bostadskostnad för år 2001
 
2001:20 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om uppskattning av kostnader för en bostads uppvärmning, hushållsel och övrig drift vid beräkning av bostadskostnad för år 2002
 
2002:17 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om uppskattning av kostnader för en bostads uppvärmning, hushållsel och övrig drift vid beräkning av bostadskostnad för år 2003
 
2002:31 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om genomsnittlig och högsta godtagbara bostadskostnad för år 2003
 
2003:16 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om uppskattning av kostnader för en bostads uppvärmning, hushållsel och övrig drift vid beräkning av bostadskostnad för år 2004
 
2003:20 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om genomsnittlig och högsta godtagbara bostadskostnad för år 2004
 
2004:14 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om uppskattning av kostnader för en bostads uppvärmning, hushållsel och övrig drift vid beräkning av bostadskostnad för år 2005
 
2004:20 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om genomsnittlig och högsta godtagbara bostadskostnad för år 2005
 
2005:16 Försäkringskassans föreskrifter om uppskattning av kostnader för en bostads uppvärmning, hushållsel och övrig drift vid beräkning av bostadskostnad för år 2006
 
2005:20 Försäkringskassans föreskrifter om genomsnittlig och högsta godtagbara bostadskostnad för år 2006
 
2006:09 Försäkringskassans föreskrifter om uppskattning av kostnader för en bostads uppvärmning, hushållsel och övrig drift vid beräkning av bostadskostnad för år 2007
 
2006:10 Försäkringskassans föreskrifter om genomsnittlig och högsta godtagbara bostadskostnad för år 2007
 
2007:08 Försäkringskassans föreskrifter om uppskattning av kostnader för en bostads uppvärmning, hushållsel och övrig drift vid beräkning av bostadskostnad för år 2008
 
2007:12 Försäkringskassans föreskrifter om om genomsnittlig och högsta godtagbara bostadskostnad för år 2008
 
2008:14 Försäkringskassans föreskrifter om uppskattning av kostnader för en bostads uppvärmning, hushållsel och övrig drift vid beräkning av bostadskostnad för år 2009
 
2008:16 Försäkringskassans föreskrifter om genomsnittlig och högsta godtagbara bostadskostnad för år 2009
 
2009:08 Försäkringskassans föreskrifter om uppskattning av kostnader för en bostads uppvärmning, hushållsel och övrig drift vid beräkning av bostadskostnad för år 2010
 
2009:10 Försäkringskassans föreskrifter om genomsnittlig och högsta godtagbara bostadskostnad för år 2010
 
2010:13 Försäkringskassans föreskrifter om genomsnittlig och högsta godtagbara bostadskostnad för år 2011
 
2011:14 Försäkringskassans föreskrifter om genomsnittlig och högsta godtagbara bostadskostnad för år 2012
 
2012:06 Försäkringskassans föreskrifter om genomsnittlig och högsta godtagbara bostadskostnad för år 2013
 
2013:14 Försäkringskassans föreskrifter om genomsnittlig och högsta godtagbara bostadskostnad för år 2014
 
2014:09 Försäkringskassans föreskrifter om genomsnittlig och högsta godtagbara bostadskostnad för år 2015
 
2015:07 Försäkringskassans föreskrifter om genomsnittlig och högsta godtagbara bostadskostnad för år 2016
 
2016:09 Försäkringskassans föreskrifter om genomsnittlig och högsta godtagbara bostadskostnad för år 2017
 
2018:10 Försäkringskassans föreskrifter om genomsnittlig och högsta godtagbara bostadskostnad för år 2019
 
2019:03 Försäkringskassans föreskrifter om genomsnittlig och högsta godtagbara bostadskostnad för år 2020
 
Delningstal
 
2000:16 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om delningstal för personer födda åren 1938-1940
 
2001:15 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om delningstal för personer födda år 1941
 
2002:11 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om delningstal för personer födda år 1938 respektive år 1942
 
Egenavgift
 
1977:33 Kungörelse om procentsatser för beräkning av sjukförsäkringsavgifter för åren 1977 och 1978
 
1978:17 Kungörelse om procentsatser för beräkning av sjukförsäkringsavgifter för åren 1978 och 1979
 
1979:22 Kungörelse om procentsater för beräkning av sjukförsäkringsavgifter för åren 1979 och 1980
 
1980:17 Kungörelse om procentsatser för beräkning av sjukförsäkringsavgifter för åren 1980 och 1981
 
1981:18 Kungörelse om procentsatser för beräkning av sjukförsäkringsavgifter för åren 1981 och 1982
 
1982:22 Kungörelse om procentsatser för beräkning av sjukförsäkringsavgifter för år 1982
 
1982:29 Kungörelse om procentsatser för beräkning av preliminära egenavgifter till sjukförsäkringen för år 1983
 
1983:19 Kungörelse om procentsatser för beräkning av egenavgifter till sjukförsäkringen för åren 1983 och 1984
 
1984:12 Kungörelse med föreskrifter om procentsatser för beräkning av egenavgifter till sjukförsäkringen för åren 1984 och 1985
 
1985:12 Kungörelse med föreskrifter om procentsatser för beräkning av egenavgifter till sjukförsäkringen för åren 1985 och 1986
 
1986:18 Riksförsäkringsverkets kungörelse med föreskrifter om procentsatser för beräkning av egenavgifter till sjukförsäkringen för åren 1986 och 1987
 
1987:20 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om procentsatser för beräkning av egenavgifter till sjukförsäkringen för åren 1987 och 1988
 
1988:23 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om procentsatser för beräkning av egenavgift till sjukförsäkringen för år 1989
 
1989:28 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om procentsatser för beräkning av egenavgift till sjukförsäkringen för år 1990
 
1990:32 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om procentsatser för beräkning av egenavgift till sjukförsäkringen för år 1991
 
1991:40 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om procentsatser för beräkning av egenavgift till sjukförsäkringen för år 1992
 
1992:25 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om procentsatser för beräkning av egenavgift till sjukförsäkringen för år 1993
 
1993:21 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om procentsatser för beräkning av egenavgift till sjukförsäkringen för år 1994
 
1994:27 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om procentsatser för beräkning av egenavgift till sjukförsäkringen för år 1995
 
1995:32 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om procentsatser för beräkning av egenavgift till sjukförsäkringen för år 1996
 
1996:28 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om procentsatser för beräkning av egenavgift till sjukförsäkringen för år 1997
 
1997:19 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om procentsatser för beräkning av egenavgift till sjukförsäkringen förår 1998
 
1998:34 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om procentsatserför beräkning av egenavgift till sjukförsäkringen för år 1999
 
1999:16 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om procentsatser för beräkning av egenavgift till sjukförsäkringen för år 2000
 
2000:21 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om procentsatser för beräkning av egenavgift till sjukförsäkringen för år 2001
 
2001:23 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om procentsatser för beräkning av egenavgift till sjukförsäkringen för år 2002
 
2002:38 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om procentsatser för beräkningen av egenavgift till sjukförsäkringen för år 2003
 
2003:26 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om procentsatser för beräkning av egenavgift till sjukförsäkringen för år 2004
 
2004:53 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om procentsatser för beräkning av egenavgift till sjukförsäkringen för år 2005
 
2005:23 Försäkringskassans föreskrifter om procentsatser för beräkning av egenavgift till sjukförsäkringen för år 2006
 
2006:17 Försäkringskassans föreskrifter om procentsatser för beräkning av egenavgift till sjukförsäkringen för år 2007
 
2007:19 Försäkringskassans föreskrifter om procentsatser för beräkning av egenavgift till sjukförsäkringen för år 2008
 
2008:21 Försäkringskassans föreskrifter om procentsatser för beräkning av egenavgift till sjukförsäkringen för år 2009
 
2009:30 Försäkringskassans föreskrifter om procentsatser för beräkning av egenavgift till sjukförsäkringen för år 2010
 
2010:41 Försäkringskassans föreskrifter om procentsatser för beräkning av egenavgift till sjukförsäkringen för år 2011
 
2011:17 Försäkringskassans föreskrifter om procentsatser för beräkning av egenavgift till sjukförsäkringen för år 2012
 
2012:12 Försäkringskassans föreskrifter om procentsatser för beräkning av egenavgift till sjukförsäkringen för år 2013
 
2013:15 Försäkringskassans föreskrifter om procentsatser för beräkning av egenavgift till sjukförsäkringen för år 2014
 
2014:14 Försäkringskassans föreskrifter om procentsatser för beräkning av egenavgift till sjukförsäkringen för år 2015
 
2015:08 Försäkringskassans föreskrifter om procentsatser för beräkning av egenavgift till sjukförsäkringen för år 2016
 
2016:10 Försäkringskassans föreskrifter om procentsatser för beräkning av egenavgift till sjukförsäkringen för år 2017
 
2017:16 Försäkringskassans föreskrifter om procentsatser för beräkning av egenavgift till sjukförsäkringen för år 2018
 
2019:04 Försäkringskassans föreskrifter om sjukförsäkringsavgift vid karenstid för sjukpenning avseende år 2020
 
2019:05 Försäkringskassans föreskrifter om avgiften för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2020 vid tillämpning av konventionerna om social trygghet mellan Sverige och Kanada respektive Amerikas förenta stater
 
2019:06 Försäkringskassans föreskrifter om avgiften för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2020 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Indien
 
2019:07 Försäkringskassans föreskrifter om avgiften för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2020 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea
 
2019:08 Försäkringskassans föreskrifter om avgiften för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2020 vid tillämpning av avtalet om social trygghet mellan Sverige och Filippinerna
 
Etableringstillägg
 
2017:06 Försäkringskassans föreskrifter om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser
 
EU
 
2013:07 Försäkringskassans föreskrifter om ersättningar för vissa kostnader för gränsöverskridande hälso- och sjukvård
 
Familjebidrag
 
1995:10 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om familjebidrag
 
1998:09 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om beräkning av bostadskostnad
 
2004:14 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om uppskattning av kostnader för en bostads uppvärmning, hushållsel och övrig drift vid beräkning av bostadskostnad för år 2005
 
2004:20 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om genomsnittlig och högsta godtagbara bostadskostnad för år 2005
 
2005:16 Försäkringskassans föreskrifter om uppskattning av kostnader för en bostads uppvärmning, hushållsel och övrig drift vid beräkning av bostadskostnad för år 2006
 
2005:20 Försäkringskassans föreskrifter om genomsnittlig och högsta godtagbara bostadskostnad för år 2006
 
2006:09 Försäkringskassans föreskrifter om uppskattning av kostnader för en bostads uppvärmning, hushållsel och övrig drift vid beräkning av bostadskostnad för år 2007
 
2006:10 Försäkringskassans föreskrifter om genomsnittlig och högsta godtagbara bostadskostnad för år 2007
 
2007:12 Försäkringskassans föreskrifter om om genomsnittlig och högsta godtagbara bostadskostnad för år 2008
 
2008:16 Försäkringskassans föreskrifter om genomsnittlig och högsta godtagbara bostadskostnad för år 2009
 
2009:10 Försäkringskassans föreskrifter om genomsnittlig och högsta godtagbara bostadskostnad för år 2010
 
2010:13 Försäkringskassans föreskrifter om genomsnittlig och högsta godtagbara bostadskostnad för år 2011
 
2011:14 Försäkringskassans föreskrifter om genomsnittlig och högsta godtagbara bostadskostnad för år 2012
 
2012:06 Försäkringskassans föreskrifter om genomsnittlig och högsta godtagbara bostadskostnad för år 2013
 
2013:14 Försäkringskassans föreskrifter om genomsnittlig och högsta godtagbara bostadskostnad för år 2014
 
2014:09 Försäkringskassans föreskrifter om genomsnittlig och högsta godtagbara bostadskostnad för år 2015
 
2015:07 Försäkringskassans föreskrifter om genomsnittlig och högsta godtagbara bostadskostnad för år 2016
 
Familjebidrag till totalförsvarspliktiga
 
1995:10 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om familjebidrag
 
1998:09 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om beräkning av bostadskostnad
 
2004:14 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om uppskattning av kostnader för en bostads uppvärmning, hushållsel och övrig drift vid beräkning av bostadskostnad för år 2005
 
2004:20 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om genomsnittlig och högsta godtagbara bostadskostnad för år 2005
 
2005:16 Försäkringskassans föreskrifter om uppskattning av kostnader för en bostads uppvärmning, hushållsel och övrig drift vid beräkning av bostadskostnad för år 2006
 
2005:20 Försäkringskassans föreskrifter om genomsnittlig och högsta godtagbara bostadskostnad för år 2006
 
2006:09 Försäkringskassans föreskrifter om uppskattning av kostnader för en bostads uppvärmning, hushållsel och övrig drift vid beräkning av bostadskostnad för år 2007
 
2006:10 Försäkringskassans föreskrifter om genomsnittlig och högsta godtagbara bostadskostnad för år 2007
 
2007:08 Försäkringskassans föreskrifter om uppskattning av kostnader för en bostads uppvärmning, hushållsel och övrig drift vid beräkning av bostadskostnad för år 2008
 
2007:12 Försäkringskassans föreskrifter om om genomsnittlig och högsta godtagbara bostadskostnad för år 2008
 
2008:14 Försäkringskassans föreskrifter om uppskattning av kostnader för en bostads uppvärmning, hushållsel och övrig drift vid beräkning av bostadskostnad för år 2009
 
2008:16 Försäkringskassans föreskrifter om genomsnittlig och högsta godtagbara bostadskostnad för år 2009
 
2009:08 Försäkringskassans föreskrifter om uppskattning av kostnader för en bostads uppvärmning, hushållsel och övrig drift vid beräkning av bostadskostnad för år 2010
 
2009:10 Försäkringskassans föreskrifter om genomsnittlig och högsta godtagbara bostadskostnad för år 2010
 
2010:13 Försäkringskassans föreskrifter om genomsnittlig och högsta godtagbara bostadskostnad för år 2011
 
2011:14 Försäkringskassans föreskrifter om genomsnittlig och högsta godtagbara bostadskostnad för år 2012
 
2012:06 Försäkringskassans föreskrifter om genomsnittlig och högsta godtagbara bostadskostnad för år 2013
 
2013:14 Försäkringskassans föreskrifter om genomsnittlig och högsta godtagbara bostadskostnad för år 2014
 
2014:09 Försäkringskassans föreskrifter om genomsnittlig och högsta godtagbara bostadskostnad för år 2015
 
2015:07 Försäkringskassans föreskrifter om genomsnittlig och högsta godtagbara bostadskostnad för år 2016
 
Företagshälsovård
 
2014:01 Försäkringskassans föreskrifter om bidrag till arbetsgivare för köp av arbetsplatsnära stöd för återgång i arbete
 
Förlängt barnbidrag
 
2007:07 Försäkringskassans föreskrifter om förlängt barnbidrag
 
Förvaltningskostnadsfaktor
 
1999:15 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om förvaltningskostnadsfaktor för år 1999
 
2001:04 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om förvaltningskostnadsfaktor för år 2000
 
2001:14 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om förvaltningskostnadsfaktor för 2001
 
2002:21 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om förvaltningskostnadsfaktor för år 2002
 
Föräldrapenningförmåner
 
2010:30 Försäkringskassans föreskrifter om föräldrapenningsförmåner
 
Handikappersättning
 
2010:32 Försäkringskassans föreskrifter om handikappersättning och vårdbidrag
 
Hiv-smittade
 
1998:04 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om avgiftsfria sjukvårdsförmåner m.m. för vissa hiv-smittade
 
Indexeringstal
 
2003:24 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om särskilt indexeringstal för livränta
 
Internationella förhållanden
 
2011:09 Försäkringskassans föreskrifter om vissa ersättningar i internationella förhållanden till landsting och kommuner från staten
 
Kontroll
 
1998:13 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om kontroll i sjukpenningärenden och ersättning för merutgifter vid resa till och från arbetet, m.m.
 
Kostnadsavdrag
 
1977:10 Kungörelse om kostnadsavdrag vid skogskörslor m.m. vid beräkning av pensionsgrundande inkomst för år 1976
 
1977:22 Kungörelse om kostnadsavdrag vid bestämmande av avgiftsunderlag för beräkning av arbetsgivaravgift för år 1977
 
1978:21 Kungörelse om kostnadsavdrag vid bestämmande av avgiftsunderlag för beräkning av arbetsgivaravgift för år 1978
 
1979:25 Kungörelse om kostnadsavdrag vid bestämmande av avgiftsunderlag för beräkning av arbetsgivaravgift för år 1979
 
1980:15 Kungörelse om kostnadsavdrag vid bestämmande av avgiftsunderlag för beräkning av arbetsgivaravgift för år 1980
 
1981:15 Kungörelse om kostnadsavdrag vid bestämmande av avgiftsunderlag för beräkning av arbetsgivaravgift för år 1981
 
1982:16 Kungörelse om kostnadsavdrag vid bestämmande av avgiftsunderlag för beräkning av arbetsgivaravgift för år 1982
 
1983:18 Kungörelse om kostnadsavdrag vid bestämmande av avgiftsunderlag för beräkning av arbetsgivaravgift för år 1983
 
1984:08 Kungörelse om kostnadsavdrag vid bestämmande av avgiftsunderlag för beräkning av arbetsgivaravgift för år 1984
 
Landsting
 
2011:09 Försäkringskassans föreskrifter om vissa ersättningar i internationella förhållanden till landsting och kommuner från staten
 
Livränta
 
2003:24 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om särskilt indexeringstal för livränta
 
Läkarutlåtanden, ersättning för
 
1977:27 Kungörelse om ersättning för vissa läkarutlåtanden m.m.
 
Merutgifter
 
1998:13 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om kontroll i sjukpenningärenden och ersättning för merutgifter vid resa till och från arbetet, m.m.
 
Naturaförmåner
 
1977:01 Kungörelse om uppskattning i vissa fall av värdet av naturaförmån vid bestämmande av pensionsgrundande inkomst för åren 1970-1976
 
1977:20 Kungörelse om uppskattning i vissa fall av värdet av naturaförmån vid bestämmande av pensionsgrundande inkomst och avgiftsunderlag för beräkning av arbetsgivaravgift för år 1977
 
1978:19 Kungörelse om uppskattning i vissa fall av värdet av naturaförmån vid bestämmande av pensionsgrundande inkomst och avgiftsunderlag för beräkning av arbetsgivaravgift för år 1978
 
1979:23 Kungörelse om uppskattning i vissa fall av värdet av naturaförmån vid bestämmande av pensionsgrundande inkomst och avgiftsunderlag för beräkning av arbetsgivaravgift för år 1979
 
1979:32 Kungörelse om uppskattning av värdet av naturaförmån i form av bil vid bestämmande av avgiftsunderlag för beräkning av arbetsgivaravgift för år 1980
 
1980:13 Kungörelse om uppskattning i vissa fall av värdet av naturaförmån i form av kost eller bostad vid bestämmande av pensionsgrundande inkomst och avgiftsunderlag för beräkning av arbetsgivaravgift för år 1980
 
1980:20 Kungörelse om uppskattning av värdet av naturaförmån i form av bil vid bestämmande av avgiftsunderlag för beräkning av arbetsgivaravgift för år 1981
 
1981:13 Kungörelse om uppskattning av värdet av naturaförmån i form av kost eller bostad vid bestämmande av pensionsgrundande inkomst och avgiftsunderlag för beräkning av arbetsgivaravgift för år 1981
 
1981:23 Kungörelse om uppskattning av värdet av naturaförmån i form av bil vid bestämmande av avgiftsunderlag för beräkning av arbetsgivaravgift för år 1982
 
1982:20 Kungörelse om uppskattning i vissa fall av värdet av naturaförmån i form av kost eller bostad vid bestämmande av pensionsgrundande inkomst och avgiftsunderlag för beräkning av arbetsgivaravgift för år 1982
 
1982:23 Kungörelse om uppskattning av värdet av naturaförmån i form av bil vid bestämmande av avgiftsunderlag för beräkning av arbetsgivaravgift för år 1983
 
1983:17 Kungörelse om uppskattning i vissa fall av värdet av naturaförmån i form av kost eller bostad vid bestämmande av pensionsgrundande inkomst och avgiftsunderlag för beräkning av arbetsgivaravgift för år 1983
 
1983:20 Kungörelse om uppskattning av värdet av naturaförmån i form av bil vid bestämmande av avgiftsunderlag för beräkning av arbetsgivaravgift för år 1984
 
1984:07 Kungörelse om uppskattning i vissa fall av värdet av naturaförmån i form av kost eller bostad vid bestämmande av pensionsgrundande inkomst och avgiftsunderlag för beräkning av arbetsgivaravgift för år 1984
 
1985:13 Kungörelse med föreskrifter om uppskattning i vissa fall av värdet av naturaförmån i form av kost eller bostad vid bestämmande av pensionsgrundande inkomst för år 1985
 
1986:16 Riksförsäkringsverkets kungörelse med föreskrifter om uppskattning i vissa fall av värdet av naturaförmån i form av kost eller bostad vid bestämmande av pensionsgrundande inkomst för år 1986
 
1987:21 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om uppskattning i vissa fall av värdet av naturaförmåner i form av kost eller bostad vid bestämmande av pensionsgrundande inkomst för år 1987
 
1988:34 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om uppskattning i vissa fall av värdet av naturaförmån i form av kost eller bostad vid bestämmande av pensionsgrundande inkomst för år 1988
 
1989:33 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om uppskattning i vissa fall av värdet av naturaförmån i form av kost eller bostad vid bestämmande av pensionsgrundande inkomst för år 1989
 
1990:35 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om uppskattning i vissa fall av värdet av naturaförmån i form av kost eller bostad vid bestämmande av pensionsgrundande inkomst för år 1990
 
1991:45 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om uppskattning i vissa fall av värdet av naturaförmån i form av kost eller bostad vid bestämmande av pensionsgrundande inkomst för år 1991
 
1992:27 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om uppskattning i vissa fall av värdet av naturaförmån i form av kost eller bostad vid bestämmande av pensionsgrundande inkomst för år 1992
 
1994:02 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om uppskattning i vissa fall av värdet av naturaförmåner i form av kost eller bostad vid bestämmande av pensionsgrundande inkomst för år 1993
 
1995:01 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om uppskattning i vissa fall av värdet av naturaförmåner i form av kost eller bostad vid bestämmande av pensionsgrundande inkomst för år 1994
 
1996:02 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om uppskattning i vissa fall av värdet av naturaförmåner i form av kost och bostad vid bestämmande av pensionsgrundande inkomst för år 1995
 
1997:02 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om uppskattning i vissa fall av värdet av naturaförmåner i form av kost och bostad vid bestämmande av pensionsgrundande inkomst för år 1996
 
1998:01 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om uppskattning i vissa fall av värdet av naturaförmåner i form av kost och bostad vid bestämmande av pensionsgrundande inkomst för år 1997
 
Närståendepenning
 
2010:31 Försäkringskassans föreskrifter om närståendepenning
 
2017:03 Försäkringskassans föreskrifter om ändring i Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2010:31) om närståendepenning
 
Pensionsgrundande inkomst
 
1977:10 Kungörelse om kostnadsavdrag vid skogskörslor m.m. vid beräkning av pensionsgrundande inkomst för år 1976
 
1977:20 Kungörelse om uppskattning i vissa fall av värdet av naturaförmån vid bestämmande av pensionsgrundande inkomst och avgiftsunderlag för beräkning av arbetsgivaravgift för år 1977
 
1978:19 Kungörelse om uppskattning i vissa fall av värdet av naturaförmån vid bestämmande av pensionsgrundande inkomst och avgiftsunderlag för beräkning av arbetsgivaravgift för år 1978
 
1979:23 Kungörelse om uppskattning i vissa fall av värdet av naturaförmån vid bestämmande av pensionsgrundande inkomst och avgiftsunderlag för beräkning av arbetsgivaravgift för år 1979
 
1980:13 Kungörelse om uppskattning i vissa fall av värdet av naturaförmån i form av kost eller bostad vid bestämmande av pensionsgrundande inkomst och avgiftsunderlag för beräkning av arbetsgivaravgift för år 1980
 
1981:13 Kungörelse om uppskattning av värdet av naturaförmån i form av kost eller bostad vid bestämmande av pensionsgrundande inkomst och avgiftsunderlag för beräkning av arbetsgivaravgift för år 1981
 
1982:20 Kungörelse om uppskattning i vissa fall av värdet av naturaförmån i form av kost eller bostad vid bestämmande av pensionsgrundande inkomst och avgiftsunderlag för beräkning av arbetsgivaravgift för år 1982
 
1983:17 Kungörelse om uppskattning i vissa fall av värdet av naturaförmån i form av kost eller bostad vid bestämmande av pensionsgrundande inkomst och avgiftsunderlag för beräkning av arbetsgivaravgift för år 1983
 
1984:07 Kungörelse om uppskattning i vissa fall av värdet av naturaförmån i form av kost eller bostad vid bestämmande av pensionsgrundande inkomst och avgiftsunderlag för beräkning av arbetsgivaravgift för år 1984
 
1985:13 Kungörelse med föreskrifter om uppskattning i vissa fall av värdet av naturaförmån i form av kost eller bostad vid bestämmande av pensionsgrundande inkomst för år 1985
 
1986:16 Riksförsäkringsverkets kungörelse med föreskrifter om uppskattning i vissa fall av värdet av naturaförmån i form av kost eller bostad vid bestämmande av pensionsgrundande inkomst för år 1986
 
1987:21 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om uppskattning i vissa fall av värdet av naturaförmåner i form av kost eller bostad vid bestämmande av pensionsgrundande inkomst för år 1987
 
1988:34 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om uppskattning i vissa fall av värdet av naturaförmån i form av kost eller bostad vid bestämmande av pensionsgrundande inkomst för år 1988
 
1989:33 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om uppskattning i vissa fall av värdet av naturaförmån i form av kost eller bostad vid bestämmande av pensionsgrundande inkomst för år 1989
 
1990:35 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om uppskattning i vissa fall av värdet av naturaförmån i form av kost eller bostad vid bestämmande av pensionsgrundande inkomst för år 1990
 
1991:45 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om uppskattning i vissa fall av värdet av naturaförmån i form av kost eller bostad vid bestämmande av pensionsgrundande inkomst för år 1991
 
1992:27 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om uppskattning i vissa fall av värdet av naturaförmån i form av kost eller bostad vid bestämmande av pensionsgrundande inkomst för år 1992
 
1994:02 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om uppskattning i vissa fall av värdet av naturaförmåner i form av kost eller bostad vid bestämmande av pensionsgrundande inkomst för år 1993
 
1995:01 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om uppskattning i vissa fall av värdet av naturaförmåner i form av kost eller bostad vid bestämmande av pensionsgrundande inkomst för år 1994
 
1996:02 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om uppskattning i vissa fall av värdet av naturaförmåner i form av kost och bostad vid bestämmande av pensionsgrundande inkomst för år 1995
 
1997:02 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om uppskattning i vissa fall av värdet av naturaförmåner i form av kost och bostad vid bestämmande av pensionsgrundande inkomst för år 1996
 
1998:01 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om uppskattning i vissa fall av värdet av naturaförmåner i form av kost och bostad vid bestämmande av pensionsgrundande inkomst för år 1997
 
Personuppgifter, behandling av
 
2004:01 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration
 
Registrering
 
2000:10 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om registrering och avregistrering av personer i sjukförsäkringsregistret m.m.
 
Rehabiliteringsersättning
 
2010:23 Försäkringskassans föreskrifter om rehabiliteringsersättning
 
Rehabiliteringspenning
 
2008:08 Försäkringskassans föreskrifter om beräkning av sjukpenning och rehabiliteringspenning för delvis arbetslösa
 
Reseersättning
 
1998:13 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om kontroll i sjukpenningärenden och ersättning för merutgifter vid resa till och från arbetet, m.m.
 
Semesterlöneförsäkring
 
2003:22 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om avgifter för försäkringen mot vissa semesterlönekostnader för år 2004
 
2006:12 Försäkringskassans föreskrifter om avgifter för försäkring mot vissa semesterlönekostnader för år 2007
 
Semesterlönekostnader
 
1993:05 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om avgifter för försäkringen mot vissa semesterlönekostnader för år 1993
 
1993:19 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om avgifter för försäkringen mot vissa semesterlönekostnader för år 1994
 
1994:24 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om avgifter för försäkringen mot vissa lönekostnader för år 1995
 
1995:23 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om avgifter för försäkringen mot vissa semesterlönekostnader för år 1996
 
1996:20 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om avgifter för försäkringen mot vissa semesterlönekostnader för år 1997
 
1997:13 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om avgifter för försäkringen mot vissa semesterlönekostnader för år 1998
 
1998:32 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om avgifter förförsäkringen mot vissa semesterlönekostnader för år 1999
 
1999:09 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om avgifter för försäkringen mot vissa semesterlönekostnader för år 2000
 
2000:07 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om avgifter för försäkringen mot vissa semesterlönekostnader för år 2001
 
2001:16 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om avgifter för försäkringen mot vissa semesterlönekostnader för år 2002
 
2002:20 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om avgifter för försäkringen mot vissa semesterlönekostnader för år 2003
 
2003:22 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om avgifter för försäkringen mot vissa semesterlönekostnader för år 2004
 
2004:38 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om avgifter för försäkring mot vissa semesterlönekostnader för år 2005
 
2005:19 Försäkringskassans föreskrifter om avgifter för försäkring mot vissa semesterlönekostnader för år 2006
 
Sjukersättning
 
2002:34 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om vissa underrättelser med anledning av att tre fjärdedels sjukersättning eller aktivitetsersättning beviljats
 
2002:36 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om sjukersättning och aktivitetsersättning
 
2003:02 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2003 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Kanada
 
2003:25 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2004 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Kanada
 
2004:52 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2005 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Kanada
 
2005:22 Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2006 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Kanada
 
2006:15 Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2007 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Kanada
 
2007:16 Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2008 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Amerikas förenta stater
 
2007:17 Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2008 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Kanada
 
2008:18 Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2009 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Amerikas förenta stater
 
2008:19 Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2009 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Kanada
 
2009:26 Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2010 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Amerikas förenta stater
 
2009:27 Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2010 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Kanada
 
2010:36 Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2011 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Amerikas förenta stater
 
2010:37 Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2011 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Kanada
 
2011:12 Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2012 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Amerikas förenta stater
 
2011:13 Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2012 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Kanada
 
2013:12 Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2014 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Kanada
 
2013:13 Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2014 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Amerikas förenta stater
 
2014:10 Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2015 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Kanada
 
2014:11 Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2015 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Indien
 
2014:12 Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2015 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Amerikas förenta stater
 
2015:03 Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2015 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea
 
2015:09 Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2016 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea
 
2015:10 Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2016 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Kanada
 
2015:11 Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2016 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Indien
 
2015:12 Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2016 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Amerikas förenta stater
 
2016:11 Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2017 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Indien
 
2016:12 Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2017 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Kanada
 
2016:13 Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2017 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea
 
2016:14 Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2017 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Amerikas förenta stater
 
2017:11 Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2018 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Amerikas förenta stater
 
2017:12 Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2018 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Kanada
 
2017:13 Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2018 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Indien
 
2017:14 Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2018 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea
 
2018:13 Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2019 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Indien
 
2018:14 Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2019 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Kanada
 
2018:15 Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2019 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea
 
2018:16 Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2019 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Amerikas förenta stater
 
2019:05 Försäkringskassans föreskrifter om avgiften för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2020 vid tillämpning av konventionerna om social trygghet mellan Sverige och Kanada respektive Amerikas förenta stater
 
2019:06 Försäkringskassans föreskrifter om avgiften för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2020 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Indien
 
2019:07 Försäkringskassans föreskrifter om avgiften för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2020 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea
 
2019:08 Försäkringskassans föreskrifter om avgiften för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2020 vid tillämpning av avtalet om social trygghet mellan Sverige och Filippinerna
 
Sjukförsäkring
 
1996:28 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om procentsatser för beräkning av egenavgift till sjukförsäkringen för år 1997
 
1998:13 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om kontroll i sjukpenningärenden och ersättning för merutgifter vid resa till och från arbetet, m.m.
 
2012:12 Försäkringskassans föreskrifter om procentsatser för beräkning av egenavgift till sjukförsäkringen för år 2013
 
2013:15 Försäkringskassans föreskrifter om procentsatser för beräkning av egenavgift till sjukförsäkringen för år 2014
 
2016:10 Försäkringskassans föreskrifter om procentsatser för beräkning av egenavgift till sjukförsäkringen för år 2017
 
2017:16 Försäkringskassans föreskrifter om procentsatser för beräkning av egenavgift till sjukförsäkringen för år 2018
 
2018:11 Försäkringskassans föreskrifter om procentsatser för beräkning av egenavgift till sjukförsäkringen för år 2019
 
Sjukförsäkringsavgifter
 
1977:33 Kungörelse om procentsatser för beräkning av sjukförsäkringsavgifter för åren 1977 och 1978
 
1978:17 Kungörelse om procentsatser för beräkning av sjukförsäkringsavgifter för åren 1978 och 1979
 
1979:22 Kungörelse om procentsater för beräkning av sjukförsäkringsavgifter för åren 1979 och 1980
 
1980:17 Kungörelse om procentsatser för beräkning av sjukförsäkringsavgifter för åren 1980 och 1981
 
1981:18 Kungörelse om procentsatser för beräkning av sjukförsäkringsavgifter för åren 1981 och 1982
 
1982:22 Kungörelse om procentsatser för beräkning av sjukförsäkringsavgifter för år 1982
 
1982:29 Kungörelse om procentsatser för beräkning av preliminära egenavgifter till sjukförsäkringen för år 1983
 
1983:19 Kungörelse om procentsatser för beräkning av egenavgifter till sjukförsäkringen för åren 1983 och 1984
 
1984:12 Kungörelse med föreskrifter om procentsatser för beräkning av egenavgifter till sjukförsäkringen för åren 1984 och 1985
 
1985:12 Kungörelse med föreskrifter om procentsatser för beräkning av egenavgifter till sjukförsäkringen för åren 1985 och 1986
 
1986:18 Riksförsäkringsverkets kungörelse med föreskrifter om procentsatser för beräkning av egenavgifter till sjukförsäkringen för åren 1986 och 1987
 
1987:20 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om procentsatser för beräkning av egenavgifter till sjukförsäkringen för åren 1987 och 1988
 
1988:23 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om procentsatser för beräkning av egenavgift till sjukförsäkringen för år 1989
 
1989:28 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om procentsatser för beräkning av egenavgift till sjukförsäkringen för år 1990
 
1990:32 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om procentsatser för beräkning av egenavgift till sjukförsäkringen för år 1991
 
1991:40 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om procentsatser för beräkning av egenavgift till sjukförsäkringen för år 1992
 
1992:25 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om procentsatser för beräkning av egenavgift till sjukförsäkringen för år 1993
 
1993:21 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om procentsatser för beräkning av egenavgift till sjukförsäkringen för år 1994
 
1994:27 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om procentsatser för beräkning av egenavgift till sjukförsäkringen för år 1995
 
1995:32 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om procentsatser för beräkning av egenavgift till sjukförsäkringen för år 1996
 
1997:19 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om procentsatser för beräkning av egenavgift till sjukförsäkringen förår 1998
 
1998:34 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om procentsatserför beräkning av egenavgift till sjukförsäkringen för år 1999
 
Sjukhusvård
 
2011:09 Försäkringskassans föreskrifter om vissa ersättningar i internationella förhållanden till landsting och kommuner från staten
 
2013:07 Försäkringskassans föreskrifter om ersättningar för vissa kostnader för gränsöverskridande hälso- och sjukvård
 
Sjuklön
 
1992:19 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om avgifter för försäkringen mot kostnader för sjuklön för år 1993
 
1993:20 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om avgifter för försäkringen mot kostnader för sjuklön för år 1994
 
1994:23 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om avgifter för försäkringen mot kostnader för sjuklön för år 1995
 
1995:22 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om avgifter för försäkringen mot kostnader för sjuklön för år 1996
 
1996:19 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om avgifter för försäkringen mot kostnader för sjuklön för år 1997
 
1997:14 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om avgifter för försäkringen mot kostnader för sjuklön för år 1998
 
1998:31 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om avgifter för försäkringen mot kostnader för sjuklön för år 1999
 
1999:08 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om avgifter för försäkringen mot kostnader för sjuklön för år 2000
 
2000:08 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om avgifter för försäkringen mot kostnader för sjuklön för år 2001
 
2001:17 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om avgifter för försäkringen mot kostnader för sjuklön för år 2002
 
2002:19 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om avgifter för försäkringen mot kostnader för sjuklön för år 2003
 
2003:21 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om avgifter för försäkringen mot kostnader för sjuklön för år 2004
 
2004:37 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om avgifter för försäkringen mot kostnader för sjuklön för år 2005
 
2005:18 Försäkringskassans föreskrifter om avgifter för försäkringen mot kostnader för sjuklön för år 2006
 
2006:13 Försäkringskassans föreskrifter om avgifter för försäkringen mot kostnader för sjuklön för år 2007
 
2007:14 Försäkringskassans föreskrifter om avgifter för försäkringen mot kostnader för sjuklön för år 2008
 
2008:15 Försäkringskassans föreskrifter om avgifter för försäkringen mot kostnader för sjuklön för år 2009
 
2009:09 Försäkringskassans föreskrifter om avgifter för försäkringen mot kostnader för sjuklön för år 2010
 
2016:06 Försäkringskassans föreskrifter om upphävande av Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2011:6) om ersättning för kostnader för sjuklön
 
Sjuklönekostnad, genomsnittlig
 
2004:03 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om genomsnittlig sjuklönekostnad
 
2004:30 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om genomsnittlig sjuklönekostnad
 
Sjukpenning
 
1977:27 Kungörelse om ersättning för vissa läkarutlåtanden m.m.
 
1998:13 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om kontroll i sjukpenningärenden och ersättning för merutgifter vid resa till och från arbetet, m.m.
 
2000:07 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om avgifter för försäkringen mot vissa semesterlönekostnader för år 2001
 
2000:08 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om avgifter för försäkringen mot kostnader för sjuklön för år 2001
 
2008:08 Försäkringskassans föreskrifter om beräkning av sjukpenning och rehabiliteringspenning för delvis arbetslösa
 
2010:23 Försäkringskassans föreskrifter om rehabiliteringsersättning
 
2010:35 Försäkringskassans föreskrifter om avstämningsmöte
 
2019:04 Försäkringskassans föreskrifter om sjukförsäkringsavgift vid karenstid för sjukpenning avseende år 2020
 
Sjukpenninggrundande inkomst
 
1998:05 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om årsarbetstid m.m.
 
1998:12 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om sjukpenninggrundande inkomst
 
Självbetjäningstjänster
 
2011:03 Försäkringskassans föreskrifter om självbetjäningstjänster via Internet
 
Sjömän
 
1977:32 Kungörelse om procentsatserna för uttag av vissa arbetsgivaravgifter för sjömän för år 1978
 
1978:23 Kungörelse om procentsatserna för uttag av vissa arbetsgivaravgifter för sjömän för år 1979
 
1979:28 Kungörelse om procentsatserna för uttag av vissa arbetsgivaravgifter för sjömän för år 1980
 
1980:28 Kungörelse om procentsatserna för uttag av vissa arbetsgivaravgifter för sjömän för år 1981
 
1981:24 Kungörelse om procentsatserna för uttag av vissa arbetsgivaravgifter för sjömän för år 1982
 
1982:27 Kungörelse om procentsatserna för uttag av arbetsgivaravgifter för sjömän för år 1983
 
1983:22 Kungörelse om procentsatserna för uttag av vissa arbetsgivaravgifter för sjömän för år 1984
 
1984:15 Kungörelse med föreskrifter om procentsatserna för uttag av vissa arbetsgivaravgifter för sjömän för år 1985
 
1985:18 Kungörelse med föreskrifter om procentsatserna för uttag av vissa arbetsgivaravgifter för sjömän för år 1986
 
1986:19 Riksförsäkringsverkets kungörelse med föreskrifter om procentsatserna för uttag av vissa arbetsgivaravgifter för sjömän för år 1987
 
1987:34 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om procentsatserna för uttag av vissa arbetsgivaravgifter för sjömän för år 1988
 
1988:22 Riksföräkringsverkets föreskrifter om procentsatserna för uttag av vissa arbetsgivaravgifter för sjömän för år 1989
 
1989:29 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om procentsatserna för uttag av arbetsgivares avgifter för sjömän år 1990
 
1990:34 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om procentsatserna för uttag av arbetsgivares avgifter för sjömän för år 1991
 
1991:42 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om procentsatserna för uttag av arbetsgivares avgifter för sjömän för år 1992
 
1992:26 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om procentsatserna för uttag av arbetsgivaravgifter för sjömän för år 1993
 
1994:38 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om procentsatserna för uttag av arbetsgivaravgifter för sjömän för år 1995
 
1996:03 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om procentsatserna för uttag av arbetsgivaravgifter för sjömän för år 1996
 
1996:27 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om procentsatserna för uttag av arbetsgivaravgifter för sjömän för år 1997
 
1997:23 Riksförsäkringsverkets föreskrifter (1997:23) om procentsatserna för uttag av arbetsgivaravgifter för sjömän för år 1998
 
1998:33 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om procentsatserna för uttag av arbetsgivaravgifter för sjömän för år 1999
 
1999:17 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om procentsatserna för uttag av arbetsgivaravgifter för sjömän för år 2000
 
Social trygghet
 
2003:05 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om tillämpningsbetämmelser till konventionen den 30 juni 1978 mellan Sverige och Turkiet rörande social trygghet
 
2013:05 Försäkringskassans föreskrifter om administrativ tilläggsöverenskommelse för tillämpningen av tilläggskonventionen till konventionen den 30 juni 1978 mellan Sverige och Turkiet rörande social trygghet
 
2014:03 Försäkringskassans föreskrifter om Administrativt avtal till Nordisk konvention om social trygghet
 
2014:06 Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2014 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Indien
 
2014:10 Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2015 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Kanada
 
2014:11 Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2015 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Indien
 
2014:12 Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2015 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Amerikas förenta stater
 
2015:03 Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2015 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea
 
2015:09 Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2016 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea
 
2015:10 Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2016 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Kanada
 
2015:11 Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2016 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Indien
 
2015:12 Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2016 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Amerikas förenta stater
 
2016:12 Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2017 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Kanada
 
2016:13 Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2017 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea
 
2016:14 Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2017 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Amerikas förenta stater
 
2017:11 Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2018 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Amerikas förenta stater
 
2017:12 Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2018 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Kanada
 
2017:13 Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2018 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Indien
 
2017:14 Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2018 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea
 
Socialförsäkringsförmåner
 
2010:04 Försäkringskassans föreskrifter om sättet och tiden för utbetalning av vissa socialförsäkringsförmåner m.m.
 
Statligt personskadeskydd
 
1977:13 Kungörelse med vissa verkställighetsföreskrifter angående ersättning enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring och lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd
 
Statligt tandvårdsstöd
 
2008:06 Försäkringskassans föreskrifter om statligt tandvårdsstöd
 
Säkerhetsskydd
 
2010:01 Försäkringskassans föreskrifter om säkerhetsskydd
 
Särskild redovisning
 
2004:13 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om särskild redovisning av allmän försäkringskassas tillgångar och skulder
 
Särskilt tjänstekort
 
2011:10 Försäkringskassans föreskrifter om särskilt tjänstekort
 
Tandvårdsersättning
 
2012:11 Försäkringskassans föreskrifter om ändring i Försökringskassans föreskrifter (2008:6) om statligt tandvårdsstöd;
 
Totalförsvarspliktiga
 
1993:09 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om uppskattning av kostnader för en bostads uppvärmning, hushållsel och övrig drift vid beräkning av bostadskostnad för år 1994
 
1994:31 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om uppskattning av kostnader för en bostads uppvärmning, hushållsel och övrig drift vid beräkning av bostadskostnad för år 1995
 
1995:10 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om familjebidrag
 
1995:27 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om uppskattning av kostnader för en bostads uppvärmning, hushållsel och övrig drift vid beräkning av bostadskostnad för år 1996
 
1996:14 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om uppskattning av kostnader för en bostads uppvärmning, hushållsel och övrig drift vid beräkning av bostadskostnad för år 1997
 
1997:12 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om uppskattning av kostnader för en bostads uppvärmning, hushållsel och övrig drift vid beräkning av bostadskostnad för år 1998
 
1998:09 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om beräkning av bostadskostnad
 
1998:26 Riksförsäkringsverkets föreskrifter med särskild beräkningsgrund för viss bostadskostnad under år 1998
 
1998:28 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om uppskattning av kostnader för en bostads uppvärmning, hushållsel och övrig drift vid beräkning av bostadskostnad för år 1999
 
1999:07 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om uppskattning av kostnader för en bostads uppvärmning, hushållsel, och övrig drift vid beräkning av bostadskostnad för år 2000
 
2000:06 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om uppskattning av kostnader för en bostads uppvärmning, hushållsel och övrig drift vid beräkning av bostadskostnad för år 2001
 
2001:20 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om uppskattning av kostnader för en bostads uppvärmning, hushållsel och övrig drift vid beräkning av bostadskostnad för år 2002
 
2002:31 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om genomsnittlig och högsta godtagbara bostadskostnad för år 2003
 
2003:16 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om uppskattning av kostnader för en bostads uppvärmning, hushållsel och övrig drift vid beräkning av bostadskostnad för år 2004
 
2003:20 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om genomsnittlig och högsta godtagbara bostadskostnad för år 2004
 
2004:14 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om uppskattning av kostnader för en bostads uppvärmning, hushållsel och övrig drift vid beräkning av bostadskostnad för år 2005
 
2004:20 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om genomsnittlig och högsta godtagbara bostadskostnad för år 2005
 
2005:16 Försäkringskassans föreskrifter om uppskattning av kostnader för en bostads uppvärmning, hushållsel och övrig drift vid beräkning av bostadskostnad för år 2006
 
2005:20 Försäkringskassans föreskrifter om genomsnittlig och högsta godtagbara bostadskostnad för år 2006
 
2006:09 Försäkringskassans föreskrifter om uppskattning av kostnader för en bostads uppvärmning, hushållsel och övrig drift vid beräkning av bostadskostnad för år 2007
 
2006:10 Försäkringskassans föreskrifter om genomsnittlig och högsta godtagbara bostadskostnad för år 2007
 
2007:08 Försäkringskassans föreskrifter om uppskattning av kostnader för en bostads uppvärmning, hushållsel och övrig drift vid beräkning av bostadskostnad för år 2008
 
2007:12 Försäkringskassans föreskrifter om om genomsnittlig och högsta godtagbara bostadskostnad för år 2008
 
2008:14 Försäkringskassans föreskrifter om uppskattning av kostnader för en bostads uppvärmning, hushållsel och övrig drift vid beräkning av bostadskostnad för år 2009
 
2008:16 Försäkringskassans föreskrifter om genomsnittlig och högsta godtagbara bostadskostnad för år 2009
 
2009:08 Försäkringskassans föreskrifter om uppskattning av kostnader för en bostads uppvärmning, hushållsel och övrig drift vid beräkning av bostadskostnad för år 2010
 
2009:10 Försäkringskassans föreskrifter om genomsnittlig och högsta godtagbara bostadskostnad för år 2010
 
2010:13 Försäkringskassans föreskrifter om genomsnittlig och högsta godtagbara bostadskostnad för år 2011
 
2011:14 Försäkringskassans föreskrifter om genomsnittlig och högsta godtagbara bostadskostnad för år 2012
 
2012:06 Försäkringskassans föreskrifter om genomsnittlig och högsta godtagbara bostadskostnad för år 2013
 
2013:14 Försäkringskassans föreskrifter om genomsnittlig och högsta godtagbara bostadskostnad för år 2014
 
2014:09 Försäkringskassans föreskrifter om genomsnittlig och högsta godtagbara bostadskostnad för år 2015
 
2015:07 Försäkringskassans föreskrifter om genomsnittlig och högsta godtagbara bostadskostnad för år 2016
 
Tre fjärdedels sjukersättning och aktivitetsersättning
 
2002:34 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om vissa underrättelser med anledning av att tre fjärdedels sjukersättning eller aktivitetsersättning beviljats
 
Turkiet
 
2003:05 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om tillämpningsbetämmelser till konventionen den 30 juni 1978 mellan Sverige och Turkiet rörande social trygghet
 
2013:05 Försäkringskassans föreskrifter om administrativ tilläggsöverenskommelse för tillämpningen av tilläggskonventionen till konventionen den 30 juni 1978 mellan Sverige och Turkiet rörande social trygghet
 
Underhållsstöd
 
1996:18 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om underhållsstöd
 
Uppgiftslämnande från arbetsgivare
 
1999:12 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om uppgiftslämnande enligt 4 § första stycket lagen (1992:889) on den officiella statistiken
 
Upphävande
 
2004:22 Förordning om upphävande av vissa av Riksförsäkringsverkets föreskrifter
 
2004:41 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om upphävande av vissa föreskrifter om allmän försäkring m.m.
 
2007:20 Försäkringskassans föreskrifter om upphävande av Riksförsäkringsverkets kungörelse med föreskrifter om avgifter till den frivilliga sjukpenningförsäkringen
 
2012:01 Försäkringskassans föreskrifter om upphävande av Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 2003:11) om undantag från åldersgräns för tandläkare och tandhygienister
 
2013:06 Försäkringskassans föreskrifter om ersättningar för vissa kostnader för gränsöverskridande hälso- och sjukvård
 
2013:16 Försäkringskassans föreskrifter om upphävande av Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2009:29) om bidrag till företagshälsovård
 
Utbetalning
 
2010:04 Försäkringskassans föreskrifter om sättet och tiden för utbetalning av vissa socialförsäkringsförmåner m.m.
 
Utbetalning till socialnämnden
 
2007:05 Försäkringskassans föreskrifter om utbetalning till socialnämnden av retroaktivt beviljad periodisk ersättning
 
Utbetalningsdagar, yrkesskadelivränta
 
2005:01 Försäkringskassans föreskrifter om utbetalningsdagar för yrkesskadelivränta
 
Vårdbidrag
 
2010:32 Försäkringskassans föreskrifter om handikappersättning och vårdbidrag
 
Ålderspension - intjänandetiden
 
1999:14 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om arvsvinstfaktorer för år 1999
 
1999:15 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om förvaltningskostnadsfaktor för år 1999
 
2001:03 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om arvsvinstfaktorer för år 2000
 
2001:04 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om förvaltningskostnadsfaktor för år 2000
 
2001:14 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om förvaltningskostnadsfaktor för 2001
 
2002:21 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om förvaltningskostnadsfaktor för år 2002
 
Ålderspension födda fr.o.m. 1938
 
2000:16 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om delningstal för personer födda åren 1938-1940
 
2001:15 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om delningstal för personer födda år 1941
 
2002:11 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om delningstal för personer födda år 1938 respektive år 1942
 
Årsarbetstid
 
1998:05 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om årsarbetstid m.m.
 

Sidansvarig: Kirsi Landfald,