Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
 
1977
 
1Kungörelse om uppskattning i vissa fall av värdet av naturaförmån vid bestämmande av pensionsgrundande inkomst för åren 1970-1976
Bemyndigande: 4 § andra stycket lagen (1959:551) angående beräkning av pensionsgrundande inkomst enligt lagen om allmän försäkring
 
10Kungörelse om kostnadsavdrag vid skogskörslor m.m. vid beräkning av pensionsgrundande inkomst för år 1976
Bemyndigande: 4 § fjärde stycket lagen (1959:551) angående beräkning av pensionsgrundande inkomst enligt lagen om allmän försäkring
 
13Kungörelse med vissa verkställighetsföreskrifter angående ersättning enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring och lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd
Bemyndigande: 29 § förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd
  1989:30 ändr. författningsrubr., 2 §; nya 4-6 §§
  1991:30 ändr. 1 §
  2002:27 upph. 5 och 6 §§
  2003:17 ändr. 2 §
  2004:28 ny rubr.; ändr. 1 och 3 §§
  2009:19 ändr. 1, 3 och 4 §§
  2010:24 ändr. 1 och 2 §§
 
20Kungörelse om uppskattning i vissa fall av värdet av naturaförmån vid bestämmande av pensionsgrundande inkomst och avgiftsunderlag för beräkning av arbetsgivaravgift för år 1977
Bemyndigande: 4 § andra stycket lagen (1959:551) om beräkning av pensionsgrundande inkomst enligt lagen om allmän försäkring och 4 § andra stycket lagen (1959:552) om uppbörd av vissa avgifter enligt lagen om allmän försäkring, + m.m.
 
21Kungörelse om beräkning av arbetstid i vissa fall för redovisning i arbetsgivaruppgift för år 1977
 
22Kungörelse om kostnadsavdrag vid bestämmande av avgiftsunderlag för beräkning av arbetsgivaravgift för år 1977
Bemyndigande: 4 § tredje stycket lagen (1959:552) om uppbörd av vissa avgifter enligt lagen om allmän försäkring, m.m.
 
27Kungörelse om ersättning för vissa läkarutlåtanden m.m.
Bemyndigande: 4 § förordningen (1975:1157) om ersättning för vissa läkarutlåtanden m.m. samt 29 § förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd
  1978:28 ändr. 1, 3 och 4 §§; omtryck
  1979:37 ändr. 1 §
  1980:11 ändr. 1 §
  1981:8 ändr. 1 §
  1982:10 ändr. 1 §
  1983:12 ändr. 1 §
  1984:14 upph. 3 §; ändr. författningsrubr., 4 §
  1986:12 ändr. 1 §; omtryck
  1987:13 ändr. 1 §
  1988:12 ändr. författningsrubr., 1, 2 och 4 §§; ny 5 §; omtryck
  1989:7 ändr. 1 §
  1990:8 ändr. 1 §
  1994:17 ändr. 1 och 2 §§; ny 6 §; omtryck
  2000:19 upph. 5 §; ändr. 1, 2 och 6 §§
  2003:13 ändr. 1 §
  2004:47 ändr. 6 §
  2005:5 ändr. 1 §
  2008:2 ändr. 1, 4 och 6 §§
 
32Kungörelse om procentsatserna för uttag av vissa arbetsgivaravgifter för sjömän för år 1978
Bemyndigande: Förordningen (1975:954) om rätt för Riksförsäkringsverket att fastställa vissa socialförsäkringsavgifter m.m.
  1978:12 ändr.
 
33Kungörelse om procentsatser för beräkning av sjukförsäkringsavgifter för åren 1977 och 1978
Bemyndigande: 19 kap. 4 § lagen (1962:381) om allmän försäkring och regeringens bemyndigande 1975-07-03
 
1978
 
17Kungörelse om procentsatser för beräkning av sjukförsäkringsavgifter för åren 1978 och 1979
Bemyndigande: 19 kap. 4 § lagen (1962:381) om allmän försäkring och regeringens bemyndigande 1975-07-03
 
19Kungörelse om uppskattning i vissa fall av värdet av naturaförmån vid bestämmande av pensionsgrundande inkomst och avgiftsunderlag för beräkning av arbetsgivaravgift för år 1978
Bemyndigande: 4 § andra stycket lagen (1959:551) om beräkning av pensionsgrundande inkomst enligt lagen om allmän försäkring och 4 § andra stycket lagen (1959:552) om uppbörd av vissa avgifter enligt lagen om allmän försäkring, + m.m.
 
20Kungörelse om beräkning av arbetstid i vissa fall för redovisning i arbetsgivaruppgift för år 1978
 
21Kungörelse om kostnadsavdrag vid bestämmande av avgiftsunderlag för beräkning av arbetsgivaravgift för år 1978
Bemyndigande: 4 § tredje stycket lagen (1959:552) om uppbörd av vissa avgifter enligt lagen om allmän försäkring, m.m.
 
23Kungörelse om procentsatserna för uttag av vissa arbetsgivaravgifter för sjömän för år 1979
Bemyndigande: Förordningen (1975:954) om rätt för Riksförsäkringsverket att fastställa vissa socialförsäkringsavgifter m.m.
 
1979
 
22Kungörelse om procentsater för beräkning av sjukförsäkringsavgifter för åren 1979 och 1980
Bemyndigande: 19 kap. 4 § lagen (1962:381) om allmän försäkring och regeringens bemyndigande 1975-07-03
 
23Kungörelse om uppskattning i vissa fall av värdet av naturaförmån vid bestämmande av pensionsgrundande inkomst och avgiftsunderlag för beräkning av arbetsgivaravgift för år 1979
Bemyndigande: 4 § andra stycket lagen (1959:551) om beräkning av pensionsgrundande inkomst enligt lagen om allmän försäkring och 4 § andra stycket lagen (1959:552) om uppbörd av vissa avgifter enligt lagen om allmän försäkring, + m.m.
 
24Kungörelse om beräkning av arbetstid i vissa fall för redovisning i arbetsgivaruppgift för år 1979
 
25Kungörelse om kostnadsavdrag vid bestämmande av avgiftsunderlag för beräkning av arbetsgivaravgift för år 1979
Bemyndigande: 4 § tredje stycket lagen (1959:552) om uppbörd av vissa avgifter enligt lagen om allmän försäkring, m.m.
 
28Kungörelse om procentsatserna för uttag av vissa arbetsgivaravgifter för sjömän för år 1980
Bemyndigande: Förordningen (1975:954) om rätt för Riksförsäkringsverket att fastställa vissa socialförsäkringsavgifter m.m.
 
32Kungörelse om uppskattning av värdet av naturaförmån i form av bil vid bestämmande av avgiftsunderlag för beräkning av arbetsgivaravgift för år 1980
Bemyndigande: Förordningen (1979:736) med bemyndigande för Riksförsäkringsverket att fastställa regler för värdering av naturaförmån i vissa fall
 
1980
 
13Kungörelse om uppskattning i vissa fall av värdet av naturaförmån i form av kost eller bostad vid bestämmande av pensionsgrundande inkomst och avgiftsunderlag för beräkning av arbetsgivaravgift för år 1980
Bemyndigande: Förordningen (1979:736) med bemyndigande för Riksförsäkringsverket att fastställa regler för värdering av naturaförmån i vissa fall
 
14Kungörelse om beräkning av arbetstid i vissa fall för redovisning i arbetsgivaruppgift för år 1980
 
15Kungörelse om kostnadsavdrag vid bestämmande av avgiftsunderlag för beräkning av arbetsgivaravgift för år 1980
Bemyndigande: 4 § tredje stycket lagen (1959:552) om uppbörd av vissa avgifter enligt lagen om allmän försäkring, m.m.
 
17Kungörelse om procentsatser för beräkning av sjukförsäkringsavgifter för åren 1980 och 1981
Bemyndigande: 19 kap. 4 § lagen (1962:381) om allmän försäkring och regeringens bemyndigande 1975-07-03
 
20Kungörelse om uppskattning av värdet av naturaförmån i form av bil vid bestämmande av avgiftsunderlag för beräkning av arbetsgivaravgift för år 1981
Bemyndigande: Förordningen (1979:736) med bemyndigande för Riksförsäkringsverket att fastställa regler för värdering av naturaförmån i vissa fall
 
28Kungörelse om procentsatserna för uttag av vissa arbetsgivaravgifter för sjömän för år 1981
Bemyndigande: Förordningen (1975:954) om rätt för Riksförsäkringsverket att fastställa vissa socialförsäkringsavgifter m.m.
 
1981
 
13Kungörelse om uppskattning av värdet av naturaförmån i form av kost eller bostad vid bestämmande av pensionsgrundande inkomst och avgiftsunderlag för beräkning av arbetsgivaravgift för år 1981
Bemyndigande: Förordningen (1979:736) med bemyndigande för Riksförsäkringsverket att fastställa regler för värdering av naturaförmån i vissa fall
 
14Kungörelse om beräkning av arbetstid i vissa fall för redovisning i arbetsgivaruppgift för år 1981
 
15Kungörelse om kostnadsavdrag vid bestämmande av avgiftsunderlag för beräkning av arbetsgivaravgift för år 1981
Bemyndigande: 4 § tredje stycket lagen (1959:552) om uppbörd av vissa avgifter enligt lagen om allmän försäkring, m.m.
 
18Kungörelse om procentsatser för beräkning av sjukförsäkringsavgifter för åren 1981 och 1982
Bemyndigande: 19 kap. 4 § lagen (1962:381) om allmän försäkring och regeringens bemyndigande 1975-07-03
 
23Kungörelse om uppskattning av värdet av naturaförmån i form av bil vid bestämmande av avgiftsunderlag för beräkning av arbetsgivaravgift för år 1982
Bemyndigande: Förordningen (1979:736) med bemyndigande för Riksförsäkringsverket att fastställa regler för värdering av naturaförmån i vissa fall
 
24Kungörelse om procentsatserna för uttag av vissa arbetsgivaravgifter för sjömän för år 1982
Bemyndigande: Förordningen (1975:954) om rätt för Riksförsäkringsverket att fastställa vissa socialförsäkringsavgifter m.m.
 
1982
 
16Kungörelse om kostnadsavdrag vid bestämmande av avgiftsunderlag för beräkning av arbetsgivaravgift för år 1982
Bemyndigande: 2 kap. 4 § första stycket 6 lagen (1981:691) om socialavgifter
 
20Kungörelse om uppskattning i vissa fall av värdet av naturaförmån i form av kost eller bostad vid bestämmande av pensionsgrundande inkomst och avgiftsunderlag för beräkning av arbetsgivaravgift för år 1982
Bemyndigande: Förordningen (1979:736) med bemyndigande för Riksförsäkringsverket att fastställa regler för värdering av naturaförmån i vissa fall
 
22Kungörelse om procentsatser för beräkning av sjukförsäkringsavgifter för år 1982
Bemyndigande: 3 kap. 2 § lagen (1981:691) om socialavgifter och övergångsbestämmelserna till lagen samt regeringens bemyndigande 1975-07-03
 
23Kungörelse om uppskattning av värdet av naturaförmån i form av bil vid bestämmande av avgiftsunderlag för beräkning av arbetsgivaravgift för år 1983
Bemyndigande: Förordningen (1979:736) med bemyndigande för Riksförsäkringsverket att fastställa regler för värdering av naturaförmån i vissa fall
 
27Kungörelse om procentsatserna för uttag av arbetsgivaravgifter för sjömän för år 1983
Bemyndigande: Förordningen (1975:954) om rätt för Riksförsäkringsverket att fastställa vissa socialförsäkringsavgifter m.m. samt förordningen (1982:894) med bemyndigande för Riksförsäkringsverket att fastställa procentsatsen för allmän + löneavgift för sjömän
  1983:16 ändr.
 
29Kungörelse om procentsatser för beräkning av preliminära egenavgifter till sjukförsäkringen för år 1983
Bemyndigande: 3 kap. 2 § lagen (1981:691) om socialavgifter och övergångsbestämmelserna till lagen samt regeringens bemyndigande 1975-07-03
 
1983
 
17Kungörelse om uppskattning i vissa fall av värdet av naturaförmån i form av kost eller bostad vid bestämmande av pensionsgrundande inkomst och avgiftsunderlag för beräkning av arbetsgivaravgift för år 1983
Bemyndigande: Förordningen (1979:736) med bemyndigande för Riksförsäkringsverket att fastställa regler för värdering av naturaförmån i vissa fall
 
18Kungörelse om kostnadsavdrag vid bestämmande av avgiftsunderlag för beräkning av arbetsgivaravgift för år 1983
Bemyndigande: 2 kap. 4 § första stycket 6 lagen (1981:691) om socialavgifter
 
19Kungörelse om procentsatser för beräkning av egenavgifter till sjukförsäkringen för åren 1983 och 1984
Bemyndigande: 3 kap. 2 § lagen (1981:691) om socialavgifter och övergångsbestämmelserna till lagen samt regeringens bemyndigande 1975-07-03
 
20Kungörelse om uppskattning av värdet av naturaförmån i form av bil vid bestämmande av avgiftsunderlag för beräkning av arbetsgivaravgift för år 1984
Bemyndigande: Förordningen (1979:736) med bemyndigande för Riksförsäkringsverket att fastställa regler för värdering av naturaförmån i vissa fall
 
22Kungörelse om procentsatserna för uttag av vissa arbetsgivaravgifter för sjömän för år 1984
Bemyndigande: Förordningen (1975:954) om rätt för Riksförsäkringsverket att fastställa vissa socialförsäkringsavgifter m.m. samt förordningen (1982:894) med bemyndigande för Riksförsäkringsverket att fastställa procentsatsen för allmän + löneavgift för sjömän
 
1984
 
7Kungörelse om uppskattning i vissa fall av värdet av naturaförmån i form av kost eller bostad vid bestämmande av pensionsgrundande inkomst och avgiftsunderlag för beräkning av arbetsgivaravgift för år 1984
Bemyndigande: Förordningen (1979:736) med bemyndigande för Riksförsäkringsverket att fastställa regler för värdering av naturaförmån i vissa fall
 
8Kungörelse om kostnadsavdrag vid bestämmande av avgiftsunderlag för beräkning av arbetsgivaravgift för år 1984
Bemyndigande: 2 kap. 4 § första stycket 6 lagen (1981:691) om socialavgifter
 
12Kungörelse med föreskrifter om procentsatser för beräkning av egenavgifter till sjukförsäkringen för åren 1984 och 1985
Bemyndigande: 3 kap. 2 § lagen (1981:691) om socialavgifter och övergångsbestämmelserna till lagen samt regeringens bemyndigande 1975-07-03
 
15Kungörelse med föreskrifter om procentsatserna för uttag av vissa arbetsgivaravgifter för sjömän för år 1985
Bemyndigande: Förordningen (1975:954) om rätt för Riksförsäkringsverket att fastställa vissa socialförsäkringsavgifter m.m. samt förordningen (1982:894) med bemyndigande för Riksförsäkringsverket att fastställa procentsatsen för allmän + löneavgift för sjömän
 
1985
 
12Kungörelse med föreskrifter om procentsatser för beräkning av egenavgifter till sjukförsäkringen för åren 1985 och 1986
Bemyndigande: 3 kap. 2 § lagen (1981:691) om socialavgifter och övergångsbestämmelserna till lagen samt regeringens bemyndigande 1975-07-03
 
13Kungörelse med föreskrifter om uppskattning i vissa fall av värdet av naturaförmån i form av kost eller bostad vid bestämmande av pensionsgrundande inkomst för år 1985
Bemyndigande: Förordningen (1984:900) med bemyndigande för Riksförsäkringsverket att meddela föreskrifter om värdering av naturaförmån i vissa fall
 
18Kungörelse med föreskrifter om procentsatserna för uttag av vissa arbetsgivaravgifter för sjömän för år 1986
Bemyndigande: Förordningen (1975:954) om rätt för Riksförsäkringsverket att fastställa vissa socialförsäkringsavgifter m.m. samt förordningen (1982:894) med bemyndigande för Riksförsäkringsverket att fastställa procentsatsen för allmän + löneavgift för sjömän
 
1986
 
16Riksförsäkringsverkets kungörelse med föreskrifter om uppskattning i vissa fall av värdet av naturaförmån i form av kost eller bostad vid bestämmande av pensionsgrundande inkomst för år 1986
Bemyndigande: Förordningen (1984:900) med bemyndigande för Riksförsäkringsverket att meddela föreskrifter om värdering av naturaförmån i vissa fall
 
18Riksförsäkringsverkets kungörelse med föreskrifter om procentsatser för beräkning av egenavgifter till sjukförsäkringen för åren 1986 och 1987
Bemyndigande: 3 kap. 2 § lagen (1981:691) om socialavgifter och övergångsbestämmelserna till lagen samt regeringens bemyndigande 1975-07-03
 
19Riksförsäkringsverkets kungörelse med föreskrifter om procentsatserna för uttag av vissa arbetsgivaravgifter för sjömän för år 1987
Bemyndigande: Förordningen (1975:954) om rätt för Riksförsäkringsverket att fastställa vissa socialförsäkringsavgifter m.m. samt förordningen (1982:894) med bemyndigande för Riksförsäkringsverket att fastställa procentsatsen för allmän + löneavgift för sjömän
 
1987
 
20Riksförsäkringsverkets föreskrifter om procentsatser för beräkning av egenavgifter till sjukförsäkringen för åren 1987 och 1988
Bemyndigande: 3 kap. 2 § lagen (1981:691) om socialavgifter och övergångsbestämmelserna till lagen samt regeringens bemyndigande 1975-07-03
 
21Riksförsäkringsverkets föreskrifter om uppskattning i vissa fall av värdet av naturaförmåner i form av kost eller bostad vid bestämmande av pensionsgrundande inkomst för år 1987
Bemyndigande: Förordningen (1984:900) med bemyndigande för Riksförsäkringsverket att meddela föreskrifter om värdering av naturaförmån i vissa fall
 
34Riksförsäkringsverkets föreskrifter om procentsatserna för uttag av vissa arbetsgivaravgifter för sjömän för år 1988
Bemyndigande: Förordningen (1987:592) med bemyndigande för Riksförsäkringsverket att fastställa procentsatser för vissa arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift för sjömän
 
1988
 
22Riksföräkringsverkets föreskrifter om procentsatserna för uttag av vissa arbetsgivaravgifter för sjömän för år 1989
Bemyndigande: Förordningen (1987:592) med bemyndigande för Riksförsäkringsverket att fastställa procentsatser för vissa arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift för sjömän
  1989:19 ändr.
 
23Riksförsäkringsverkets föreskrifter om procentsatser för beräkning av egenavgift till sjukförsäkringen för år 1989
Bemyndigande: 3 kap. 2 § lagen (1981:691) om socialavgifter och övergångsbestämmelserna till lagen samt regeringens bemyndigande 1975-07-03
 
28Statens nämnds för internationella adoptionsfrågor, NIA, föreskrifter om genomsnittskostnader för adoptioner av utländska barn att tillämpas för åren 1988 och 1989
 
34Riksförsäkringsverkets föreskrifter om uppskattning i vissa fall av värdet av naturaförmån i form av kost eller bostad vid bestämmande av pensionsgrundande inkomst för år 1988
Bemyndigande: Förordningen (1984:900) med bemyndigande för Riksförsäkringsverket att meddela föreskrifter om värdering av naturaförmån i vissa fall
 
1989
 
2Statens nämnds för internationella adoptionsfrågor, NIA, föreskrift om genomsnittskostnad för adoption av barn från Bangladesh att tillämpas för åren 1988 och 1989
 
20Statens nämnds för internationella adoptionsfrågor, NIA, föreskrift om genomsnittskostnad för adoption av barn från Somalia att tillämpas för åren 1988 och 1989
 
21Statens nämnds för internationella adoptionskostnader, NIA, föreskrift om genomsnittskostnad för adoption av barn från Zaire att tillämpas för åren 1988 och 1989
 
26Statens nämnds för internationella adoptionsfrågor, NIA, föreskrifter om genomsnittskostnader för adoption av barn från Irak och Nicaragua att tillämpas för åren 1988 och 1989
 
27Statens nämnds för internationella adoptionsfrågor, NIA, föreskrifter om genomsnittskostnader för adoptioner av utländska barn att tillämpas för år 1990
 
28Riksförsäkringsverkets föreskrifter om procentsatser för beräkning av egenavgift till sjukförsäkringen för år 1990
Bemyndigande: 3 kap. 2 § lagen (1981:691) om socialavgifter och övergångsbestämmelserna till lagen samt regeringens bemyndigande 1975-07-03
 
29Riksförsäkringsverkets föreskrifter om procentsatserna för uttag av arbetsgivares avgifter för sjömän år 1990
Bemyndigande: Förordningen (1987:592) med bemyndigande för Riksförsäkringsverket att fastställa procentsatser för vissa arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift för sjömän och förordningen (1989:485) med bemyndigande för + Riksförsäkringsverket att fastställa procentsatser för arbetsmiljöavgift för sjömän
 
33Riksförsäkringsverkets föreskrifter om uppskattning i vissa fall av värdet av naturaförmån i form av kost eller bostad vid bestämmande av pensionsgrundande inkomst för år 1989
Bemyndigande: Förordningen (1984:900) med bemyndigande för Riksförsäkringsverket att meddela föreskrifter om värdering av naturaförmån i vissa fall
 
1990
 
6Statens nämnds för internationella adoptionsfrågor, NIA, föreskrift om genomsnittskostnad för adoption av barn från Kenya att tillämpas för åren 1989 och 1990
 
22Statens nämnds för internationella adoptionsfrågor, NIA, föreskrifter om genomsnittskostnader för adoption av barn från Gambia och Jordanien att tillämpas för åren 1989 och 1990
 
23Statens nämnds för internationella adoptionsfrågor, NIA, föreskrift om genomsnittskostnad för adoption av barn från Haiti att tillämpas för åren 1989 och 1990
 
24Statens nämnds för internationella adoptionsfrågor, NIA, föreskrift om genomsnittskostnad för adoption av barn från Rumänien att tillämpas för år 1990
 
25Statens nämnds för internationella adoptionsfrågor, NIA, föreskrifter om genomsnittskostnader för adoption av barn från Ghana respektive Madagaskar att tillämpas för åren 1989 och 1990
 
29Statens nämnds för internationella adoptionsfrågor, NIA, föreskrift om genomsnittskostnad för adoption av barn från Storbritannien att tillämpas för åren 1989 och 1990
 
30Statens nämnds för internationella adoptionsfrågor, NIA, föreskrift om genomsnittskostnad för adoption av barn från Bulgarien att tillämpas för åren 1989 och 1990
 
31Statens nämnds för internationella adoptionsfrågor, NIA, föreskrifter om genomsnittskostnader för adoptioner av utländska barn att tillämpas för år 1991
  1991:11 ändr.
 
32Riksförsäkringsverkets föreskrifter om procentsatser för beräkning av egenavgift till sjukförsäkringen för år 1991
Bemyndigande: 3 kap. 2 § lagen (1981:691) om socialavgifter och övergångsbestämmelserna till lagen samt regeringens bemyndigande 1975-07-03
 
34Riksförsäkringsverkets föreskrifter om procentsatserna för uttag av arbetsgivares avgifter för sjömän för år 1991
Bemyndigande: Förordningen (1987:592) med bemyndigande för Riksförsäkringsverket att fastställa procentsatser för vissa arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift för sjömän
  1991:14 ändr. 2 §
 
35Riksförsäkringsverkets föreskrifter om uppskattning i vissa fall av värdet av naturaförmån i form av kost eller bostad vid bestämmande av pensionsgrundande inkomst för år 1990
Bemyndigande: Förordningen (1984:900) med bemyndigande för Riksförsäkringsverket att meddela föreskrifter om värdering av naturaförmån i vissa fall
 
1991
 
3Statens nämnds för internationella adoptionsfrågor, NIA, föreskrift om genomsnittskostnad för adoption av barn från Finland att tillämpas för åren 1990 och 1991
 
18Statens nämnds för internationella adoptionsfrågor, NIA, föreskrift om genomsnittskostnad för adoption av barn från Estland att tillämpas för år 1991
 
19Statens nämnds för internationella adoptionsfrågor, NIA, föreskrift om genomsnittskostnad för adoption av barn från Panama att tillämpas för år 1991
 
33Statens nämnds för internationella adoptionsfrågor, NIA, föreskrift om genomsnittskostnad för adoption av barn från Sovjetunionen, att tillämpas för år 1991
 
34Statens nämnds för internationella adoptionsfrågor, NIA, föreskrifter om genomsnittskostnader för adoptioner av utländska barn att tillämpas för år 1992
 
40Riksförsäkringsverkets föreskrifter om procentsatser för beräkning av egenavgift till sjukförsäkringen för år 1992
Bemyndigande: 3 kap. 2 § lagen (1981:691) om socialavgifter och övergångsbestämmelserna till lagen samt regeringens bemyndigande 1975-07-03
 
42Riksförsäkringsverkets föreskrifter om procentsatserna för uttag av arbetsgivares avgifter för sjömän för år 1992
Bemyndigande: Förordningen (1987:592) med bemyndigande för Riksförsäkringsverket att fastställa procentsatser för vissa arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift för sjömän
 
45Riksförsäkringsverkets föreskrifter om uppskattning i vissa fall av värdet av naturaförmån i form av kost eller bostad vid bestämmande av pensionsgrundande inkomst för år 1991
Bemyndigande: Förordningen (1984:900) med bemyndigande för Riksförsäkringsverket att meddela föreskrifter om värdering av naturaförmån i vissa fall
 
47Statens nämnds för internationella adoptionsfrågor, NIA, föreskrift om genomsnittskostnad för adoption av barn från Lettland, att tillämpas för år 1991
 
48Statens nämnds för internationella adoptionsfrågor, NIA, föreskrift om genomsnittskostnad för adoption av barn från Algeriet, att tillämpas för åren 1991 och 1992
 
1992
 
1Statens nämnds för internationella adoptionsfrågor, NIA, föreskrift om genomsnittskostnad för adoption av barn från Albanien, att tillämpas för åren 1991 och 1992
 
14Statens nämnds för internationella adoptionsfrågor, NIA, föreskrift om genomsnittskostnad för adoption av barn från Ryssland, att tillämpas för år 1992
 
15Statens nämnds för internationella adoptionsfrågor, NIA, föreskrift om genomsnittskostnad för adoption av barn från Säo Tom. och Principe, att tillämpas för år 1992
 
19Riksförsäkringsverkets föreskrifter om avgifter för försäkringen mot kostnader för sjuklön för år 1993
Bemyndigande: 10 § förordningen (1991:1047) om försäkring mot kostnader för sjuklön enligt 17 § lagen (1991:1047) om sjuklön
 
21Statens nämnds för internationella adoptionsfrågor, NIA, föreskrift om genomsnittskostnad för adoption av barn från Uganda, att tillämpas för år 1992
 
22Statens nämnds för internationella adoptionsfrågor, NIA, föreskrifter om genomsnittskostnader för adoptioner av utländska barn att tillämpas för år 1993
 
25Riksförsäkringsverkets föreskrifter om procentsatser för beräkning av egenavgift till sjukförsäkringen för år 1993
Bemyndigande: 3 kap. 2 § lagen (1981:691) om socialavgifter och övergångsbestämmelserna till lagen samt regeringens bemyndigande 1975-07-03
 
26Riksförsäkringsverkets föreskrifter om procentsatserna för uttag av arbetsgivaravgifter för sjömän för år 1993
Bemyndigande: Förordningen (1987:592) med bemyndigande för Riksförsäkringsverket att fastställa procentsatser för vissa arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift för sjömän
 
27Riksförsäkringsverkets föreskrifter om uppskattning i vissa fall av värdet av naturaförmån i form av kost eller bostad vid bestämmande av pensionsgrundande inkomst för år 1992
Bemyndigande: Förordningen (1984:900) med bemyndigande för Riksförsäkringsverket att meddela föreskrifter om värdering av naturaförmån i vissa fall
 
1993
 
3Statens nämnds för internationella adoptionsfrågor, NIA, föreskrift om genomsnittskostnad för adoption av barn från Ukraina, att tillämpas för åren 1992 och 1993
 
5Riksförsäkringsverkets föreskrifter om avgifter för försäkringen mot vissa semesterlönekostnader för år 1993
Bemyndigande: 9 § förordningen (1993:18) om försäkring mot vissa semesterlönekostnader
 
7Riksförsäkringsverkets föreskrifter om bostadsbidrag
Bemyndigande: 4 § bostadsbidragsförordningen (1993:739)
  1994:29 nya 3 a, 3 b §§
  1995:28 ändr. 5 §
  1996:10 upph. 3 a §; ändr. 6 §; ny 5 a §
  1996:22 upph. 3 b §
  1996:6 upph. 3 och 8 §§; änd. 2 §
  1998:37 ändr. punkt 3 övergångsbest.
  2002:13 ändr. 4, 5 och 5 a §§
  2004:16 ändr. 4, 5 och 7 §§
  2004:9 upph. 5 a §; ändr. 4 och 5 §§
  2010:25 ändr. 1 och 2 §§
 
9Riksförsäkringsverkets föreskrifter om uppskattning av kostnader för en bostads uppvärmning, hushållsel och övrig drift vid beräkning av bostadskostnad för år 1994
Bemyndigande: Regeringens bemyndigande den 26 maj 1977, 32 § familjebidragsförordningen (1991:1492) och 4 § bostadsbidragsförordningen (1993:739)
 
16Statens nämnds för internationella adoptionsfrågor, NIA, föreskrift om genomsnittskostnad för adoption av barn från El Salvador, att tillämpas för åren 1992 och 1993
 
19Riksförsäkringsverkets föreskrifter om avgifter för försäkringen mot vissa semesterlönekostnader för år 1994
Bemyndigande: 9 § förordningen (1993:18) om försäkring mot vissa semesterlönekostnader
 
20Riksförsäkringsverkets föreskrifter om avgifter för försäkringen mot kostnader för sjuklön för år 1994
Bemyndigande: 10 § förordningen (1991:1395) om försäkring mot kostnader för sjuklön enligt 17 § lagen (1991:1047) om sjuklön
 
21Riksförsäkringsverkets föreskrifter om procentsatser för beräkning av egenavgift till sjukförsäkringen för år 1994
Bemyndigande: 3 kap. 2 § lagen (1981:691) om socialavgifter och övergångsbestämmelserna till lagen samt regeringens bemyndigande 1975-07-03
 
23Statens nämnds för internationella adoptionsfrågor, NIA, föreskrifter om genomsnittskostnader för adoptioner av utländska barn att tillämpas för år 1994
 
27Riksförsäkringsverkets föreskrifter om procentsatserna för uttag av arbetsgivaravgifter för sjömän för år 1994
Bemyndigande: Förordningen (1987:592) med bemyndigande för Riksförsäkringsverket att fastställa procentsatser för vissa arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift för sjömän
 
1994
 
1Statens nämnds för internationella adoptionsfrågor, NIA, föreskrift om genomsnittskostnad för adoption av barn från Indonesien, att tillämpas för åren 1993 och 1994
 
2Riksförsäkringsverkets föreskrifter om uppskattning i vissa fall av värdet av naturaförmåner i form av kost eller bostad vid bestämmande av pensionsgrundande inkomst för år 1993
Bemyndigande: Förordningen (1984:900) med bemyndigande för Riksförsäkringsverket att meddela föreskrifter om värdering av naturaförmån i vissa fall
 
3Statens nämnds för internationella adoptionsfrågor, NIA, föreskrift om genomsnittskostnad för adoption av barn från Kap Verde, att tillämpas för år 1993
 
4Statens nämnds för internationella adoptionsfrågor, NIA, föreskrift om genomsnittskostnad för adoption av barn från Swaziland, att tillämpas för åren 1993 och 1994
 
7Statens nämnds för internationella adoptionsfrågor, NIA, föreskrift om genomsnittskostnad för adoption av barn från Guinea Bissau, att tillämpas för åren 1993 och 1994
 
8Statens nämnds för internationella adoptionsfrågor, NIA, föreskrift om genomsnittskostnad för adoption av barn från Syrien, att tillämpas för åren 1993 och 1994
 
9Statens nämnds för internationella adoptionsfrågor, NIA, föreskrift om genomsnittskostnad för adoption av barn från Mocambique, att tillämpas för åren 1993 och 1994
 
19Statens nämnds för internationella adoptionsfrågor, NIA, föreskrift om genomsnittskostnad för adoption av barn från Litauen, att tillämpas för åren 1993 och 1994
 
23Riksförsäkringsverkets föreskrifter om avgifter för försäkringen mot kostnader för sjuklön för år 1995
Bemyndigande: 10 § förordningen (1991:1395) om försäkring mot kostnader för sjuklön enligt 17 § lagen (1991:1047) om sjuklön
 
24Riksförsäkringsverkets föreskrifter om avgifter för försäkringen mot vissa lönekostnader för år 1995
Bemyndigande: 9 § förordningen (1993:18) om försäkring mot vissa semesterlönekostnader
 
27Riksförsäkringsverkets föreskrifter om procentsatser för beräkning av egenavgift till sjukförsäkringen för år 1995
Bemyndigande: 3 kap. 2 § lagen (1981:691) om socialavgifter och övergångsbestämmelserna till lagen samt regeringens bemyndigande 1975-07-03
  1995:31 ny 3 §
 
30Statens nämnds för internationella adoptionsfrågor, NIA, föreskrifter om genomsnittskostnader för adoptioner av utländska barn att tillämpas för år 1995
 
31Riksförsäkringsverkets föreskrifter om uppskattning av kostnader för en bostads uppvärmning, hushållsel och övrig drift vid beräkning av bostadskostnad för år 1995
Bemyndigande: Förordningen (1994:1545) med bemyndigande att meddela vissa föreskrifter för verkställighet av lagen (1994:308) om bostadstillägg till pensionärer, 32 § familjebidragsförordningen (1991:1492) och 4 § + bostadsbidragsförordningen (1993:739)
 
38Riksförsäkringsverkets föreskrifter om procentsatserna för uttag av arbetsgivaravgifter för sjömän för år 1995
Bemyndigande: Förordningen (1987:592) med bemyndigande för Riksförsäkringsverket att fastställa procentsatser för vissa arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift för sjömän
 
1995
 
1Riksförsäkringsverkets föreskrifter om uppskattning i vissa fall av värdet av naturaförmåner i form av kost eller bostad vid bestämmande av pensionsgrundande inkomst för år 1994
Bemyndigande: Förordningen (1984:900) med bemyndigande för Riksförsäkringsverket att meddela föreskrifter om värdering av naturaförmån i vissa fall
 
3Statens nämnds för internationella adoptionsfrågor, NIA, föreskrift om genomsnittskostnad för adoption av barn från Vitryssland, att tillämpas för år 1994
 
5Statens nämnds för internationella adoptionsfrågor, NIA, föreskrift om genomsnittskostnad för adoption av barn från Iran, att tillämpas för åren 1994 och 1995
 
10Riksförsäkringsverkets föreskrifter om familjebidrag
Bemyndigande: 13 kap. 1 § förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga
  1996:29 ändr. 1 och 5 §§
  1997:16 ändr. bil.
  1998:27 ändr. 2 §
  1998:29 ändr. bil.
  1999:11 ändr. bil.
  2000:22 ändr. bil.
  2001:21 ändr.bil.
  2002:18 ändr. 5, 9 och 10 §§
  2002:29 upph. bil.; ändr. 1 §
  2004:19 ändr. 1, 10 och 11 §§
  2005:7 ändr. 11 §
  2008:3 ändr. 12 §
  2010:26 ändr. 2 och 5 §§
 
16Statens nämnds för internationella adoptionsfrågor, NIA, föreskrift om genomsnittskostnad för adoption av barn från Elfenbenskusten, att tillämpas för åren 1994 och 1995
 
21Statens nämnds för internationella adoptionsfrågor, NIA, föreskrift om genomsnittskostnad för adoption av barn från Zimbabwe, att tillämpas för år 1995
 
22Riksförsäkringsverkets föreskrifter om avgifter för försäkringen mot kostnader för sjuklön för år 1996
Bemyndigande: 10 § förordningen (1991:1395) om försäkring mot kostnader för sjuklön enligt 17 § lagen (1991:1047) om sjuklön
 
23Riksförsäkringsverkets föreskrifter om avgifter för försäkringen mot vissa semesterlönekostnader för år 1996
Bemyndigande: 9 § förordningen (1993:18) om försäkring mot vissa semesterlönekostnader
 
26Statens nämnds för internationella adoptionsfrågor, NIA, föreskrift om genomsnittskostnaden för adoption av barn från Frankrike, att tillämpas för år 1995
 
27Riksförsäkringsverkets föreskrifter om uppskattning av kostnader för en bostads uppvärmning, hushållsel och övrig drift vid beräkning av bostadskostnad för år 1996
Bemyndigande: Förordningen (1994:1545) med bemyndigande att meddela vissa föreskrifter för verkställighet av lagen (1994:308) om bostadstillägg till pensionärer, 13 kap 1 § förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga + och 4 § bostadsbidragsförordningen (1993:739)
 
32Riksförsäkringsverkets föreskrifter om procentsatser för beräkning av egenavgift till sjukförsäkringen för år 1996
Bemyndigande: 3 kap. 2 § lagen (1981:691) om socialavgifter och övergångsbestämmelserna till lagen samt regeringens bemyndigande 1975-07-03
 
1996
 
1Statens nämnds för internationella adoptionsfrågor, NIA, föreskrifter om genomsnittskostnader för adoptioner av utländska barn för år 1996
 
2Riksförsäkringsverkets föreskrifter om uppskattning i vissa fall av värdet av naturaförmåner i form av kost och bostad vid bestämmande av pensionsgrundande inkomst för år 1995
Bemyndigande: Förordningen (1984:900) med bemyndigande för Riksförsäkringsverket att meddela föreskrifter om värdering av naturaförmån i vissa fall
 
3Riksförsäkringsverkets föreskrifter om procentsatserna för uttag av arbetsgivaravgifter för sjömän för år 1996
Bemyndigande: Förordningen (1987:592) med bemyndigande för Riksförsäkringsverket att fastställa procentsatser för vissa arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift för sjömän
 
12Riksförsäkringsverkets föreskrifter om inkomstprövning och avstämning vid beslut om bostadsbidrag
Bemyndigande: 4 § bostadsbidragsförordningen (1993:739)
  1998:3 ändr. 7 och 8 §§; nya 6 a och 12 §§
  1999:13 ändr. 8 §
  1999:2 ändr. 5 §
  2001:1 ny 8 a §
  2002:14 ändr. 2, 9 och 11 §§
  2004:11 upph. 2 och 4 §§; ny 13 §
  2004:17 ändr. 3 och 9 §§
  2007:4 upph. 6 §
  2010:38 ändr. 1, 5, 10 och 12 §§
 
13Statens nämnds för internationella adoptionsfrågor, NIA, föreskrift (RFFS 1996:13) om genomsnittskostnad för adoption av barn från Kambodja, att tillämpas för år 1996
 
14Riksförsäkringsverkets föreskrifter om uppskattning av kostnader för en bostads uppvärmning, hushållsel och övrig drift vid beräkning av bostadskostnad för år 1997
Bemyndigande: Förordningen (1994:1545) med bemyndigande att meddela vissa föreskrifter för verkställighet av lagen (1994:308) om bostadstillägg till pensionärer, 13 kap. 1 § förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga+ och 4 § bostadsbidragsförordningen (1993:739)
  1996:21 ändr. bil.
 
17Statens nämnds för internationella adoptionsfrågor, NIA, föreskrift om genomsnittskostnad för adoption av barn från Nigeria, att tillämpas för år 1996
 
18Riksförsäkringsverkets föreskrifter om underhållsstöd
Bemyndigande: 8 § förordningen (1996:1036) om underhållsstöd
  2016:02 ändr. 5 §, upph. 9 § samt rubr. närmast före 9 §
  2001:6 ändr. 2 och 8 §§
  2003:1 ändr. 3 §
  2004:24 ändr. 2, 5, 8, 9, 11 och 12 §§
  2005:15 ändr. 3 och 7 §§
  2010:17 ändr. 1, 3-10 §§
 
19Riksförsäkringsverkets föreskrifter om avgifter för försäkringen mot kostnader för sjuklön för år 1997
Bemyndigande: 10 § förordningen (1991:1395) om försäkring mot kostnader för sjuklön enligt 17 § lagen (1991:1047) om sjuklön
 
20Riksförsäkringsverkets föreskrifter om avgifter för försäkringen mot vissa semesterlönekostnader för år 1997
Bemyndigande: 9 § förordningen (1993:18) om försäkring mot vissa semesterlönekostnader
 
27Riksförsäkringsverkets föreskrifter om procentsatserna för uttag av arbetsgivaravgifter för sjömän för år 1997
Bemyndigande: Förordningen (1987:592) med bemyndigande för Riksförsäkringsverket att fastställa procentsatser för vissa arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift för sjömän
 
28Riksförsäkringsverkets föreskrifter om procentsatser för beräkning av egenavgift till sjukförsäkringen för år 1997
Bemyndigande: 3 kap. 2 § lagen (1981:691) om socialavgifter och regeringens bemyndigande 1975-07-03
 
1997
 
1Statens nämnds för internationella adptionsfrågor, NIA, föreskrifter om genomsnittskostnader för adoptioner av utländska barn att tillämpas för år 1997
 
2Riksförsäkringsverkets föreskrifter om uppskattning i vissa fall av värdet av naturaförmåner i form av kost och bostad vid bestämmande av pensionsgrundande inkomst för år 1996
Bemyndigande: Förordningen (1984:900) med bemyndigande för Riksförsäkringsverket att meddela föreskrifter om värdering av naturaförmån i vissa fall
 
12Riksförsäkringsverkets föreskrifter om uppskattning av kostnader för en bostads uppvärmning, hushållsel och övrig drift vid beräkning av bostadskostnad för år 1998
Bemyndigande: Förordningen (1994:1545) med bemyndigande att meddela vissa föreskrifter för verkställighet av lagen (1994:308) om bostadstillägg till pensionärer, 13 kap. 1 § förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga+ och 4 § bostadsbidragsförordningen (1993:739)
  1997:27 ändr. bil.
 
13Riksförsäkringsverkets föreskrifter om avgifter för försäkringen mot vissa semesterlönekostnader för år 1998
Bemyndigande: 9 § förordningen (1993:18) om försäkring mot vissa semesterlönekostnader
 
14Riksförsäkringsverkets föreskrifter om avgifter för försäkringen mot kostnader för sjuklön för år 1998
Bemyndigande: 10 § förordningen (1991:1395) om försäkring mot kostnader för sjuklön enligt 17 § lagen (1991:1047) om sjuklön
 
19Riksförsäkringsverkets föreskrifter om procentsatser för beräkning av egenavgift till sjukförsäkringen förår 1998
Bemyndigande: 3 kap. 2 § lagen (1981:691) om socialavgifter och regeringens bemyndigande 1975-07-03
 
23Riksförsäkringsverkets föreskrifter (1997:23) om procentsatserna för uttag av arbetsgivaravgifter för sjömän för år 1998
Bemyndigande: Förordningen (1987:592) med bemyndigande för Riksförsäkringsverket att fastställa procentsatser för vissa arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift för sjömän
 
1998
 
1Riksförsäkringsverkets föreskrifter om uppskattning i vissa fall av värdet av naturaförmåner i form av kost och bostad vid bestämmande av pensionsgrundande inkomst för år 1997
Bemyndigande: Förordningen (1984:900) med bemyndigande för Riksförsäkringsverket att meddela föreskrifter om värdering av naturaförmån i vissa fall
 
4Riksförsäkringsverkets föreskrifter om avgiftsfria sjukvårdsförmåner m.m. för vissa hiv-smittade
Bemyndigande: 3 § 4 förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Riksförsäkringsverket att meddela föreskrifter
  2004:35 ändr. 1 §
 
5Riksförsäkringsverkets föreskrifter om årsarbetstid m.m.
Bemyndigande: 5 § förordningen (1987:361) om schablonberäkning av arbetstid vid bestämmande av sjukpenning m.m. och 3 § 1 förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Riksförsäkringsverket att meddela föreskrifter
  2018:17 ny 6 §
  2004:43 ändr. 3 §
  2010:18 ändr. 3-5 §§
 
9Riksförsäkringsverkets föreskrifter om beräkning av bostadskostnad
Bemyndigande: 4 § bostadsbidragsförordningen (1993:739), 13 kap. 1 § förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga och 3 § 5 förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Riksförsäkringsverket att meddela + föreskrifte
  2018:02 2018:2 ändr. 30 §
  2014:05 Upph. 22, 26 och 33 §§. Ändr. 9, 11-14, 18 och 37 §§
  1998:30 ändr. bil.
  1999:10 ändr. bil.
  2000:12 ändr. bil.
  2000:13 ändr. 14 §
  2001:22 ändr. bil.
  2002:15 upph. 23 och 25 §§; ändr. 4, 7, 9, 10 och 35 §§
  2002:30 upph. bil.,; ändr. 1, 9, 14, 19, 27, 30 och 31 §§
  2003:4 upph. rubr. före 5 och 7 §§; ändr. 1, 2 och 7 §§, rubr. efter 4 §
  2004:10 ändr. 14, 16 och 30 §§
  2004:18 ändr. 3, 9, 11-14, 18-20, 32 och 37 §§
  2008:13 ändr. 4 och 14 §§
  2008:9 ändr. 22 och 33 §§
  2009:20 27, 28, 31 och 32 §§ upph., rubriken närmast före 31 § utgår, förf. rubrik samt 1, 2, 9, 14, 24 och 30 §§ ändr
  2010:10 ändr. 3 §
  2010:19 ändr. 1, 4-7, 22, 24, 26, 29, 30, 35 och 36 §§
 
12Riksförsäkringsverkets föreskrifter om sjukpenninggrundande inkomst
Bemyndigande: 3 § 1 förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Riksförsäkringsverket att meddela föreskrifter
  2017:01 ändr. 5 §
  2014:15 ändr. 5 §
  2000:11 upph. 6 §; ändr. 3 §
  2002:2 ändr. 3 §
  2002:35 ändr. 5 och 8 §§
  2004:44 ändr. 3 §
  2004:5 upph. 2 och 7 §§; ändr. 3 och 8 §§
  2005:4 ändr. 3 §
  2007:2 ändr. 5 §
  2007:6 ändr. 8 §
  2010:27 upph. 1 och 3 §§; ändr. 4, 5 och 8 §§
  2010:6 ändr. 5 §
  2011:4 ändr. 5 §
 
13Riksförsäkringsverkets föreskrifter om kontroll i sjukpenningärenden och ersättning för merutgifter vid resa till och från arbetet, m.m.
Bemyndigande: 3 § förordningen (1995:1051) om skyldigheten att lämna läkarintyg m.m. i sjukpenningärenden i vissa fall samt 2 § 3 och 3 § 1 förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Riksförsäkringsverket att meddela + föreskrifter
  2016:03 ändr. 5 a §; ny 8 b §
  2013:11 Upph. 2 § samt rubriken närmast före 2 §.
  2002:8 ändr. 4, 7 och 12 §§; ny 8 a §
  2003:12 upph. 14 §; ändr. 1-5, 7-8 och 16 §§, rubr. före 3 §
  2004:46 ändr. 5, 9, 10, 12, 13, 15, 16 och 18 §§
  2007:13 ändr. 3 §
  2008:20 ändr. 3 §; ny 5 a §, ny rubr. före 5 a §
  2009:28 ändr. 5 a §
  2010:20 upph. 4 §; ändr. 1-3, 5-6, 8-9, 11-13 och 17 §§
  2011:18 ändr. rubr. närmast före 3 §. 5 a, 10, 11, 13 och 15 §§
 
26Riksförsäkringsverkets föreskrifter med särskild beräkningsgrund för viss bostadskostnad under år 1998
Bemyndigande: 4 § bostadsbidragsförordningen (1993:739), 13 kap. 1 § förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga och 3 § 5 förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Riksförsäkringsverket att meddela + föreskrifter
 
28Riksförsäkringsverkets föreskrifter om uppskattning av kostnader för en bostads uppvärmning, hushållsel och övrig drift vid beräkning av bostadskostnad för år 1999
Bemyndigande: 3 § 5 förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Riksförsäkringsverket att meddela föreskrifter, 13 kap. 1 § förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga och 4 § bostadsbidragsförordningen + (1993:739)
 
31Riksförsäkringsverkets föreskrifter om avgifter för försäkringen mot kostnader för sjuklön för år 1999
Bemyndigande: 10 § förordningen (1991:1395) om försäkring mot kostnader för sjuklön enligt 17 § lagen (1991:1047) om sjuklön
 
32Riksförsäkringsverkets föreskrifter om avgifter förförsäkringen mot vissa semesterlönekostnader för år 1999
Bemyndigande: 9 § förordningen (1993:18) om försäkring mot vissa semesterlönekostnader
 
33Riksförsäkringsverkets föreskrifter om procentsatserna för uttag av arbetsgivaravgifter för sjömän för år 1999
Bemyndigande: Förordningen (1987:592) med bemyndigande för Riksförsäkringsverket att fastställa procentsatser för vissa arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift för sjömän
 
34Riksförsäkringsverkets föreskrifter om procentsatserför beräkning av egenavgift till sjukförsäkringen för år 1999
Bemyndigande: 3 kap. 2 § lagen (1981:691) om socialavgifter och regeringens bemyndigande 1975-07-03
 
1999
 
4Riksförsäkringsverkets föreskrifter om avgifter avseende bostadsbidrag för år 1997
Bemyndigande: 4 § bostadsbidragsförordningen (1993:739)
 
7Riksförsäkringsverkets föreskrifter om uppskattning av kostnader för en bostads uppvärmning, hushållsel, och övrig drift vid beräkning av bostadskostnad för år 2000
Bemyndigande: 3 § 5 förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Riksförsäkringsverket att meddela föreskrifter, 13 kap. 1 § förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga och 4 § bostadsbidragsförordningen + (1993:739)
 
8Riksförsäkringsverkets föreskrifter om avgifter för försäkringen mot kostnader för sjuklön för år 2000
Bemyndigande: 10 § förordningen (1991:1395) om försäkring mot kostnader för sjuklön enligt 17 § lagen (1991:1047) om sjuklön
 
9Riksförsäkringsverkets föreskrifter om avgifter för försäkringen mot vissa semesterlönekostnader för år 2000
Bemyndigande: 9 § förordningen (1993:18) om försäkring mot vissa semesterlönekostnader
 
12Riksförsäkringsverkets föreskrifter om uppgiftslämnande enligt 4 § första stycket lagen (1992:889) on den officiella statistiken
Bemyndigande: 4 § förordningen (1992:1668) om den officiella statistiken
  2001:12 ändr. författningsrubr.
  2002:1 ändr. 1 och 2 §§
  2004:50 ändr. 2 §
 
14Riksförsäkringsverkets föreskrifter om arvsvinstfaktorer för år 1999
Bemyndigande: 6 § förordningen (1998:1340) om inkomstgrundad ålderspension
 
15Riksförsäkringsverkets föreskrifter om förvaltningskostnadsfaktor för år 1999
Bemyndigande: 7 § förordningen (1998:1340) om inkomstgrundad ålderspension
 
16Riksförsäkringsverkets föreskrifter om procentsatser för beräkning av egenavgift till sjukförsäkringen för år 2000
Bemyndigande: Förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Riksförsäkringsverket att meddela föreskrifter
 
17Riksförsäkringsverkets föreskrifter om procentsatserna för uttag av arbetsgivaravgifter för sjömän för år 2000
Bemyndigande: Förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Riksförsäkringsverket att meddela föreskrifter
 
2000
 
6Riksförsäkringsverkets föreskrifter om uppskattning av kostnader för en bostads uppvärmning, hushållsel och övrig drift vid beräkning av bostadskostnad för år 2001
Bemyndigande: 3 § 5 förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Riksförsäkringsverket att meddela föreskrifter, 13 kap. 1 § förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga och 4 § bostadsbidragsförordningen + (1993:739)
 
7Riksförsäkringsverkets föreskrifter om avgifter för försäkringen mot vissa semesterlönekostnader för år 2001
Bemyndigande: 9 § förordningen (1993:18) om försäkring mot vissa semesterlönekostnader
 
8Riksförsäkringsverkets föreskrifter om avgifter för försäkringen mot kostnader för sjuklön för år 2001
Bemyndigande: 10 § förordningen (1991:1395) om försäkring mot kostnader för sjuklön enligt 17 § lagen (1991:1047) om sjuklön
 
10Riksförsäkringsverkets föreskrifter om registrering och avregistrering av personer i sjukförsäkringsregistret m.m.
Bemyndigande: 3 § 9 förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Riksförsäkringsverket att meddela föreskrifter
  2004:45 upph. rubr. före 6 §, 6 §; ändr. 1, 3 och 4 §§
  2010:14 ändr. 1-5 §§
 
16Riksförsäkringsverkets föreskrifter om delningstal för personer födda åren 1938-1940
Bemyndigande: 8 § förordningen (1998:1340) om inkomstgrundad ålderspension
 
21Riksförsäkringsverkets föreskrifter om procentsatser för beräkning av egenavgift till sjukförsäkringen för år 2001
Bemyndigande: 3 § 1 förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Riksförsäkringsverket att meddela föreskrifter
 
2001
 
3Riksförsäkringsverkets föreskrifter om arvsvinstfaktorer för år 2000
Bemyndigande: 6 § förordningen (1998:1340) om inkomstgrundad ålderspension
 
4Riksförsäkringsverkets föreskrifter om förvaltningskostnadsfaktor för år 2000
Bemyndigande: 7 § förordningen (1998:1340) om inkomstgrundad ålderspension
 
14Riksförsäkringsverkets föreskrifter om förvaltningskostnadsfaktor för 2001
Bemyndigande: 3 § 6 förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Riksförsäkringsverket att meddela föreskrifter och 7 § förordningen (1998:1340) om inkomstgrundad ålderspension
 
15Riksförsäkringsverkets föreskrifter om delningstal för personer födda år 1941
Bemyndigande: 3 § 6 förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Riksförsäkringsverket att meddela föreskrifter och 8 § förordningen (1998:1340) om inkomstgrundad ålderspension
 
16Riksförsäkringsverkets föreskrifter om avgifter för försäkringen mot vissa semesterlönekostnader för år 2002
Bemyndigande: 9 § förordningen (1993:18) om försäkring mot vissa semesterlönekostnader
 
17Riksförsäkringsverkets föreskrifter om avgifter för försäkringen mot kostnader för sjuklön för år 2002
Bemyndigande: 10 § förordningen (1991:1395) om försäkring mot kostnader för sjuklön enligt 17 § lagen (1991:1047) om sjuklön
 
20Riksförsäkringsverkets föreskrifter om uppskattning av kostnader för en bostads uppvärmning, hushållsel och övrig drift vid beräkning av bostadskostnad för år 2002
Bemyndigande: 3 § 5 förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Riksförsäkringsverket att meddela föreskrifter, 13 kap. 1 § 1 förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga och 4 § 4 bostadsbidragsförordningen + (1993:739)
 
23Riksförsäkringsverkets föreskrifter om procentsatser för beräkning av egenavgift till sjukförsäkringen för år 2002
Bemyndigande: 2 § andra stycket förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Riksförsäkringsverket att meddela föreskrifter
 
2002
 
11Riksförsäkringsverkets föreskrifter om delningstal för personer födda år 1938 respektive år 1942
Bemyndigande: 3 § 6 förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Riksförsäkringsverket att meddela föreskrifter och 8 § förordningen (1998:1340) om inkomstgrundad ålderspension
 
12Riksförsäkringsverkets föreskrifter om försöksverksamhet med 24-timmarsmyndighet
Bemyndigande: 2 och 3 §§ förordningen (2001:1125) om försöksverksamhet med 24-timmarsmyndighet inom socialförsäkringsadministrationen
  2003:8 ändr. 1 §
 
17Riksförsäkringsverkets föreskrifter om uppskattning av kostnader för en bostads uppvärmning, hushållsel och övrig drift vid beräkning av bostadskostnad för år 2003
Bemyndigande: 13 kap. 1 § 1 förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga, 4 § 4 bostadsbidragsförordningen (1993:739) och 3 § 5 förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Riksförsäkringsverket att meddela + föreskrifter
  2002:28 ändr. 1 §
  2004:6 ändr. 4 §
 
19Riksförsäkringsverkets föreskrifter om avgifter för försäkringen mot kostnader för sjuklön för år 2003
Bemyndigande: 10 § förordningen (1991:1395) om försäkring mot kostnader för sjuklön enligt 17 § lagen (1991:1047) om sjuklön
 
20Riksförsäkringsverkets föreskrifter om avgifter för försäkringen mot vissa semesterlönekostnader för år 2003
Bemyndigande: 9 § förordningen (1993:18) om försäkring mot vissa semesterlönekostnader
 
21Riksförsäkringsverkets föreskrifter om förvaltningskostnadsfaktor för år 2002
Bemyndigande: 3 § 6 förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Riksförsäkringsverket att meddela föreskrifter och 7 § i förordningen (1998:1340) om inkomstgrundad ålderspension
 
31Riksförsäkringsverkets föreskrifter om genomsnittlig och högsta godtagbara bostadskostnad för år 2003
Bemyndigande: 13 kap. 1 § 1 förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga, 4 § 4 bostadsbidragsförordningen (1993:739) och 3 § 5 förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Riksförsäkringsverket att meddela + föreskrifter
 
34Riksförsäkringsverkets föreskrifter om vissa underrättelser med anledning av att tre fjärdedels sjukersättning eller aktivitetsersättning beviljats
Bemyndigande: 9 § förordningen (1998:1773) om ersättning vid särskilda insatser för personer med tre fjärdedels sjukersättning eller aktivitetsersättning
  2004:42 upph. 1 §; ändr. 2 §
 
36Riksförsäkringsverkets föreskrifter om sjukersättning och aktivitetsersättning
Bemyndigande: 2 § 3 och 6 samt 3 § 1 förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Riksförsäkringsverket att meddela föreskrifter
  2019:09 ändr. 2 §
  2015:04 änd. 10 §
  2013:08 änd. 12 §
  2013:03 ny 13 §, ny rubr. före 13 §
  2012:04 ändr. 1 §
  2004:21 ändr. 2, 4 och 11 §§; ny 12 §, ny rubrik före 12 §
  2004:8 nuv. 5-10 §§ betecknas 6-11 §§; ändr. 4 §; ändr. placering av rubr. före 8 §; ny 5 §
  2006:11 ny 3 a §
  2008:22 ändr. 3 a §; ny 1 a §
  2010:21 ändr. 1 a, 4, 10 och 12 §§
  2011:5 ändr. 6 §
 
38Riksförsäkringsverkets föreskrifter om procentsatser för beräkningen av egenavgift till sjukförsäkringen för år 2003
Bemyndigande: 2 § andra stycket förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Riksförsäkringsverket att meddela föreskrifter
 
2003
 
2Riksförsäkringsverkets föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2003 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Kanada
Bemyndigande: 2 § andra stycket förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Riksförsäkringsverket att meddela föreskrifter
 
5Riksförsäkringsverkets föreskrifter om tillämpningsbetämmelser till konventionen den 30 juni 1978 mellan Sverige och Turkiet rörande social trygghet
Bemyndigande: Förordningen (1981:208) om tillämpning av en konvention den 30 juni 1978 mellan Sverige och Turkiet rörande social trygghet
 
16Riksförsäkringsverkets föreskrifter om uppskattning av kostnader för en bostads uppvärmning, hushållsel och övrig drift vid beräkning av bostadskostnad för år 2004
Bemyndigande: 13 kap 1 § 1 förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga, 4 § 4 bostadsbidragsförordningen (1993:739) och 3 § 5 förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Riksförsäkringsverket att meddela + föreskrifter
 
20Riksförsäkringsverkets föreskrifter om genomsnittlig och högsta godtagbara bostadskostnad för år 2004
Bemyndigande: 13 kap 1 § 1 förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga, 4 § 4 bostadsbidragsförordningen (1993:739) och 3 § 5 förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Riksförsäkringsverket att meddela + föreskrifter
 
21Riksförsäkringsverkets föreskrifter om avgifter för försäkringen mot kostnader för sjuklön för år 2004
Bemyndigande: 10 § förordningen (1991:1395) om försäkring mot kostnader för sjuklön enligt 17 § lagen (1991:1047) om sjuklön
 
22Riksförsäkringsverkets föreskrifter om avgifter för försäkringen mot vissa semesterlönekostnader för år 2004
Bemyndigande: 9 § förordningen (1993:18) om försäkring mot vissa semesterlönekostnader
 
24Riksförsäkringsverkets föreskrifter om särskilt indexeringstal för livränta
Bemyndigande: 29 § 2 förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd
  2019:02 ändr. 1 §
  2018:12 ändr. 1 §
  2017:10 ändr. 1 §
  2016:15 ändr. 1 §
  2016:08 ändr. 1 §
  2015:05 ändr. 1 §
  2014:07 ändr. 1 §
  2013:10 ändr. 1 §
  2012:09 ändr. 1 §
  2004:29 ändr. 1 §
  2005:21 ändr. 1 §
  2006:16 ändr. 1 §
  2007:15 ändr.1 §
  2008:17 ändr. 1 §
  2009:13 ändr. 1 §
  2010:39 ändr. 1 §
  2011:15 ändr. 1 §
 
25Riksförsäkringsverkets föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2004 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Kanada
Bemyndigande: 2 § andra stycket förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Riksförsäkringsverket att meddela föreskrifter
 
26Riksförsäkringsverkets föreskrifter om procentsatser för beräkning av egenavgift till sjukförsäkringen för år 2004
Bemyndigande: 2 § andra stycket förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Riksförsäkringsverket att meddela föreskrifter
 
2004
 
1Riksförsäkringsverkets föreskrifter om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration
  2018:05 upph. rubr. närmast före 11 §; ändr. 1-3, 5, 6 och 11 §§
  2004:31 upph. 10 §, rubr. före 10 § utgår; nuv. 13-15 §§ betecknas 14-16 §§; ändr. 7-9 och 15 §§ och rubr. efter 6 §; rubr. före 13 § sätts före 14 §; ny 13 §, ny rubr. före 13 §
  2005:6 ändr. 1 och 7 §§
  2007:1 ändr. 1 och 2 §§
  2009:18 ändr. 15 §
  2009:3 ändr. mellanrubrik före 1 och 7 §, underrubrik före 7 § samt 1-16 §§
  2010:28 ändr. 7 och 12 §§, rubr. före 14 §
 
3Riksförsäkringsverkets föreskrifter om genomsnittlig sjuklönekostnad
 
7Riksförsäkringsverket föreskrifter om bilstöd
Bemyndigande: 17 § förordningen (1988:890) om bilstöd till handikappade
  2018:07 ändr. 4 och 5 §§
  2016:07 ändr. 1 §
  2006:14 ändr. 2 §; nya 3-5 §§
  2010:40 ändr. 1 och 3-5 §§
  2011:7 ändr. 2 §
 
13Riksförsäkringsverkets föreskrifter om särskild redovisning av allmän försäkringskassas tillgångar och skulder
Bemyndigande: 2 § förordningen (2004:694) om särskild redovisning av allmän försäkringskassas tillgångar och skulder m.m.
 
14Riksförsäkringsverkets föreskrifter om uppskattning av kostnader för en bostads uppvärmning, hushållsel och övrig drift vid beräkning av bostadskostnad för år 2005
Bemyndigande: 13 kap. 1 § 1 förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga, 4 § 4 bostadsbidragsförordningen (1993:739) och 3 § 5 förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Riksförsäkringsverket att meddela + föreskrifter
 
20Riksförsäkringsverkets föreskrifter om genomsnittlig och högsta godtagbara bostadskostnad för år 2005
Bemyndigande: 13 kap. 1 § 1 förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga, 4 § 4 bostadsbidragsförordningen (1993:739) och 3 § 5 förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Riksförsäkringsverket att meddela + föreskrifter
 
22Förordning om upphävande av vissa av Riksförsäkringsverkets föreskrifter
 
30Riksförsäkringsverkets föreskrifter om genomsnittlig sjuklönekostnad
Bemyndigande: 6 § förordningen (2004:14) om ersättning för kostnader för sjuklön
 
37Riksförsäkringsverkets föreskrifter om avgifter för försäkringen mot kostnader för sjuklön för år 2005
Bemyndigande: 10 § förordningen (1991:1395) om försäkring mot kostnader för sjuklön enligt 17 § lagen (1991:1047) om sjuklön
 
38Riksförsäkringsverkets föreskrifter om avgifter för försäkring mot vissa semesterlönekostnader för år 2005
Bemyndigande: 9 § förordningen (1993:18) om försäkring mot vissa semesterlönekostnader
 
41Riksförsäkringsverkets föreskrifter om upphävande av vissa föreskrifter om allmän försäkring m.m.
Bemyndigande: förordningen (1990:208) med bemyndigande att fastställa förteckning över konvalescenthem enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring, 4 § förordningen (1979:849) om ersättning för sjukhusvård, 2 § 1 och 2 samt 3 § 1 + förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Riksförsäkringsverket att meddela föreskrifter
 
52Riksförsäkringsverkets föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2005 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Kanada
Bemyndigande: 2 § andra stycket förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Riksförsäkringsverket att meddela föreskrifter
 
53Riksförsäkringsverkets föreskrifter om procentsatser för beräkning av egenavgift till sjukförsäkringen för år 2005
Bemyndigande: 2 § andra stycket förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Riksförsäkringsverket att meddela föreskrifter
 
2005
 
1Försäkringskassans föreskrifter om utbetalningsdagar för yrkesskadelivränta
Bemyndigande: Förordning (2004:1379) med bemyndigande för Försäkringskassan att meddela föreskrifter om tidpunkt för utbetalning av vissa livräntor
 
16Försäkringskassans föreskrifter om uppskattning av kostnader för en bostads uppvärmning, hushållsel och övrig drift vid beräkning av bostadskostnad för år 2006
Bemyndigande: 13 kap. 1 § 1 förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga, 4 § 4 bostadsbidragsförordningen (1993:739) och 3 § 5 förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Försäkringskassan
 
18Försäkringskassans föreskrifter om avgifter för försäkringen mot kostnader för sjuklön för år 2006
Bemyndigande: 10 § förordningen (1991:1395) om försäkring mot kostnader för sjuklön enligt 17 § lagen (1991:1047) om sjuklön
 
19Försäkringskassans föreskrifter om avgifter för försäkring mot vissa semesterlönekostnader för år 2006
Bemyndigande: 9 § förordningen (1993:18) om försäkring mot vissa semesterlönekostnader
 
20Försäkringskassans föreskrifter om genomsnittlig och högsta godtagbara bostadskostnad för år 2006
Bemyndigande: 13 kap. 1 § 1 förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga, 4 § 4 bostadsbidragsförordningen (1993:739) och 3 § 5 förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för försäkringskassan
  2006:8 ändr. 2 §
 
22Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2006 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Kanada
Bemyndigande: 4 § förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Försäkringskassan
 
23Försäkringskassans föreskrifter om procentsatser för beräkning av egenavgift till sjukförsäkringen för år 2006
Bemyndigande: 4 § förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Försäkringskassan
  2006:3 ändr. 1 och 2 §§
 
2006
 
9Försäkringskassans föreskrifter om uppskattning av kostnader för en bostads uppvärmning, hushållsel och övrig drift vid beräkning av bostadskostnad för år 2007
Bemyndigande: 13 kap. 1 § 1 förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga, 4 § 4 bostadsbidragsförordningen (1993:739) och 3 § 5 förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Försäkringskassan
 
10Försäkringskassans föreskrifter om genomsnittlig och högsta godtagbara bostadskostnad för år 2007
Bemyndigande: 13 kap. 1 § 1 förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga, 4 § 4 bostadsbidragsförordningen (1993:739) och 3 § 5 förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för försäkringskassan
 
12Försäkringskassans föreskrifter om avgifter för försäkring mot vissa semesterlönekostnader för år 2007
Bemyndigande: 9 § förordningen (1993:18) om försäkring mot vissa semesterlönekostnader
 
13Försäkringskassans föreskrifter om avgifter för försäkringen mot kostnader för sjuklön för år 2007
Bemyndigande: 10 § förordningen (1991:1395) om försäkring mot kostnader för sjuklön enligt 17 § lagen (1991:1047) om sjuklön
 
15Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2007 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Kanada
Bemyndigande: 4 § förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Försäkringskassan
 
17Försäkringskassans föreskrifter om procentsatser för beräkning av egenavgift till sjukförsäkringen för år 2007
Bemyndigande: 4 § förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Försäkringskassan
 
2007
 
5Försäkringskassans föreskrifter om utbetalning till socialnämnden av retroaktivt beviljad periodisk ersättning
Bemyndigande: 3 § 1, 6 och 10 förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Försäkringskassan
  2009:25 ändr. 1-3 §§
  2010:15 upph. 1 §; ändr. rubrik
 
7Försäkringskassans föreskrifter om förlängt barnbidrag
Bemyndigande: 10 § barnbidragsförordningen (1986:386) med vissa bemyndiganden för Försäkringskassan
  2010:22 ändr. 1 §
 
8Försäkringskassans föreskrifter om uppskattning av kostnader för en bostads uppvärmning, hushållsel och övrig drift vid beräkning av bostadskostnad för år 2008
Bemyndigande: 13 kap. 1 § 1 förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga, 4 § 4 bostadsbidragsförordningen (1993:739) och 3 § 5 förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Försäkringskassan
 
12Försäkringskassans föreskrifter om om genomsnittlig och högsta godtagbara bostadskostnad för år 2008
Bemyndigande: 13 kap. 1 § 1 förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga, 4 § 4 bostadsbidragsförordningen (1993:739) och 3 § 5 förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Försäkringskassan
 
14Försäkringskassans föreskrifter om avgifter för försäkringen mot kostnader för sjuklön för år 2008
Bemyndigande: 10 § förordningen (1991:1395) om försäkring mot kostnader för sjuklön enligt 17 § lagen (1991:1047) om sjuklön
 
16Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2008 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Amerikas förenta stater
Bemyndigande: 4 § förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Försäkringskassan
 
17Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2008 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Kanada
Bemyndigande: 4 § förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Försäkringskassan
 
19Försäkringskassans föreskrifter om procentsatser för beräkning av egenavgift till sjukförsäkringen för år 2008
Bemyndigande: 4 § förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Försäkringskassan
 
20Försäkringskassans föreskrifter om upphävande av Riksförsäkringsverkets kungörelse med föreskrifter om avgifter till den frivilliga sjukpenningförsäkringen
Bemyndigande: 13 § förordningen (1985:733) om frivillig sjukpenningförsäkring hos Försäkringskassan
 
2008
 
6Försäkringskassans föreskrifter om statligt tandvårdsstöd
Bemyndigande: 20 § första stycket 1 och 3-9 förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd
  2017:02 ändr. 14 §
  2010:9 upph. rubr. före 6 §; upph. 6 §; ändr. 5, 12 och 13 §§; ny 14 §; ny rubrik före 14 §
 
8Försäkringskassans föreskrifter om beräkning av sjukpenning och rehabiliteringspenning för delvis arbetslösa
Bemyndigande: 3 § 1 förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Försäkringskassan
  2010:33 ändr. 1 §
 
14Försäkringskassans föreskrifter om uppskattning av kostnader för en bostads uppvärmning, hushållsel och övrig drift vid beräkning av bostadskostnad för år 2009
Bemyndigande: 13 kap. 1 § 1 förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga, 4 § 4 bostadsbidragsförordningen (1993:739) och 3 § 5 förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Försäkringskassan
 
15Försäkringskassans föreskrifter om avgifter för försäkringen mot kostnader för sjuklön för år 2009
Bemyndigande: 10 § förordningen (1991:1395) om försäkring mot kostnader för sjuklön enligt 17 § lagen (1991:1047) om sjuklön
 
16Försäkringskassans föreskrifter om genomsnittlig och högsta godtagbara bostadskostnad för år 2009
Bemyndigande: 13 kap. 1 § 1 förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga, 4 § 4 bostadsbidragsförordningen (1993:739) och 3 § 5 förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Försäkringskassan
 
18Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2009 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Amerikas förenta stater
Bemyndigande: 4 § förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Försäkringskassan
 
19Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2009 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Kanada
Bemyndigande: 4 § förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Försäkringskassan
 
21Försäkringskassans föreskrifter om procentsatser för beräkning av egenavgift till sjukförsäkringen för år 2009
Bemyndigande: 4 § förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Försäkringskassan
 
2009
 
5Försäkringskassans föreskrifter om arvsvinstfaktorer för år 2009
Bemyndigande: 3 § 6 förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Försäkringskassan och 6 § förordningen (1998:1340) om inkomstgrundad ålderspension
 
8Försäkringskassans föreskrifter om uppskattning av kostnader för en bostads uppvärmning, hushållsel och övrig drift vid beräkning av bostadskostnad för år 2010
Bemyndigande: 13 kap. 1 § 1 förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga, 4 § 4 bostadsbidragsförordningen (1993:739) och 3 § 5 förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Försäkringskassan
 
9Försäkringskassans föreskrifter om avgifter för försäkringen mot kostnader för sjuklön för år 2010
Bemyndigande: 10 § förordningen (1991:1395) om försäkring mot kostnader för sjuklön enligt 17 § lagen (1991:1047) om sjuklön
 
10Försäkringskassans föreskrifter om genomsnittlig och högsta godtagbara bostadskostnad för år 2010
Bemyndigande: 13 kap. 1 § 1 förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga, 4 § 4 bostadsbidragsförordningen (1993:739) och 3 § 5 förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Försäkringskassan
 
26Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2010 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Amerikas förenta stater
Bemyndigande: 4 § förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Försäkringskassan
 
27Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2010 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Kanada
Bemyndigande: 4 § förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Försäkringskassan
 
30Försäkringskassans föreskrifter om procentsatser för beräkning av egenavgift till sjukförsäkringen för år 2010
Bemyndigande: 4 § förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Försäkringskassan
 
2010
 
1Försäkringskassans föreskrifter om säkerhetsskydd
Bemyndigande: 45 § säkerhetsskyddsförordningen (1996:633) föreskriverFörsäkringskassan följande
 
4Försäkringskassans föreskrifter om sättet och tiden för utbetalning av vissa socialförsäkringsförmåner m.m.
Bemyndigande: 5 § kungörelsen (1967:922) angående utbetalning av ersättning enligt lagen (1954:243) och 1. punkten överg.best. till förordning (1977:284), 29 § 2 förordningen (1977:284), 10 § barnbidragsförordningen (1986:386), 4 § 7 + bostadsbidragsförordningen (1993:739), 12 § förordningen (1993:1091), 13 kap. 1 § 1 förordningen (1995:239), 8 § förordningen (1996:1036), 27 § förordningen (1996:1100) samt 3 § 1-3, 8, 11 och 13 förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för + Försäkringskassan
  2010:12 ändr. 1 §
  2010:16 ändr. 1 och 4 §§
 
13Försäkringskassans föreskrifter om genomsnittlig och högsta godtagbara bostadskostnad för år 2011
Bemyndigande: 13 kap. 1 § 1 förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga och 4 § 4 bostadsbidragsförordningen (1993:739)
  2011:1 ändr. 1 §
 
23Försäkringskassans föreskrifter om rehabiliteringsersättning
Bemyndigande: 13 och 14 §§ förordningen (1991:1321) om rehabiliteringsersättning
 
30Försäkringskassans föreskrifter om föräldrapenningsförmåner
Bemyndigande: 3 § 1 förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Försäkringskassan
 
31Försäkringskassans föreskrifter om närståendepenning
Bemyndigande: 2 § 1 och 3 § 2 förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Försäkringskassan
  2017:09 upph. 3 §
 
32Försäkringskassans föreskrifter om handikappersättning och vårdbidrag
Bemyndigande: 3 § 8 förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Försäkringskassan
 
35Försäkringskassans föreskrifter om avstämningsmöte
Bemyndigande: 2 § 5 förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Försäkringskassan
 
36Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2011 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Amerikas förenta stater
Bemyndigande: 4 § förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Försäkringskassan
 
37Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2011 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Kanada
Bemyndigande: 4 § förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Försäkringskassan
 
41Försäkringskassans föreskrifter om procentsatser för beräkning av egenavgift till sjukförsäkringen för år 2011
Bemyndigande: 4 § förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Försäkringskassan
 
2011
 
3Försäkringskassans föreskrifter om självbetjäningstjänster via Internet
Bemyndigande: 2 § 8 förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Försäkringskassan
  2020:01 ändr. 1 och 4 §§
  2018:09 ändr. 1 och 4 §§
  2018:06 ändr. 1 och 4 §§
  2018:01 ändr. 1 och 4 §§
  2017:08 ändr. 1 och 4 §§
  2017:04 ändr. 1 och 4 §§
  2016:05 ändr. 1-4 §§
  2015:06 ändr. 1 och 4 §§
  2015:01 ändr. 1 och 4 §§
  2014:08 ändr. 1 och 4 §§
  2014:04 ändr. 1 och 4 §§
  2013:09 ändr. 1 §
  2013:04 ändr. 1 och 4 §§
 
9Försäkringskassans föreskrifter om vissa ersättningar i internationella förhållanden till landsting och kommuner från staten
Bemyndigande: av 9 § förordningen (1994:2053) om vissa ersättningar i internationella förhållanden till landsting och kommuner från staten
 
10Försäkringskassans föreskrifter om särskilt tjänstekort
Bemyndigande: 4 § förordningen (1958:272) om tjänstekort
 
12Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2012 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Amerikas förenta stater
Bemyndigande: 4 § förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Försäkringskassan
 
13Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2012 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Kanada
Bemyndigande: 4 § förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Försäkringskassan
 
14Försäkringskassans föreskrifter om genomsnittlig och högsta godtagbara bostadskostnad för år 2012
Bemyndigande: 13 kap. 1 § 1 förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga och 4 § 4 bostadsbidragsförordningen (1993:739)
 
17Försäkringskassans föreskrifter om procentsatser för beräkning av egenavgift till sjukförsäkringen för år 2012
Bemyndigande: 4 § förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Försäkringskassan
 
2012
 
1Försäkringskassans föreskrifter om upphävande av Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 2003:11) om undantag från åldersgräns för tandläkare och tandhygienister
Bemyndigande: 20 § andra stycket förordningen(2008:193) om statligt tandvårdsstöd
 
6Försäkringskassans föreskrifter om genomsnittlig och högsta godtagbara bostadskostnad för år 2013
Bemyndigande: 13 kap. 1 § 1 förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga och 4 § 4 bostadsbidragsförordningen (1993:739)
 
7Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2013 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Amerikas förenta stater;
 
8Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2013 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Kanada;
 
11Försäkringskassans föreskrifter om ändring i Försökringskassans föreskrifter (2008:6) om statligt tandvårdsstöd;
Bemyndigande: 20 § 7 och 9 förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd föreskriver Försäkringskassan
 
12Försäkringskassans föreskrifter om procentsatser för beräkning av egenavgift till sjukförsäkringen för år 2013
Bemyndigande: 4 § förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Försäkringskassan
 
2013
 
5Försäkringskassans föreskrifter om administrativ tilläggsöverenskommelse för tillämpningen av tilläggskonventionen till konventionen den 30 juni 1978 mellan Sverige och Turkiet rörande social trygghet
 
6Försäkringskassans föreskrifter om ersättningar för vissa kostnader för gränsöverskridande hälso- och sjukvård
 
7Försäkringskassans föreskrifter om ersättningar för vissa kostnader för gränsöverskridande hälso- och sjukvård
Bemyndigande: 2013:711 om ersättningar för vissa kostnader för gränsöverskridande hälso- och sjukvård
  2018:08 ändr. 3 §
  2016:01 ändr. 1 §, 2 § första stycket, 3 § första stycket, 4 § första stycket, 5 § första stycket
 
12Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2014 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Kanada
Bemyndigande: 4 § förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Försäkringskassan
 
13Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2014 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Amerikas förenta stater
Bemyndigande: 1998:562
 
14Försäkringskassans föreskrifter om genomsnittlig och högsta godtagbara bostadskostnad för år 2014
Bemyndigande: 13 kap. 1 § 1 förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga och 4 § 4 bostadsbidragsförordningen (1993:739)
 
15Försäkringskassans föreskrifter om procentsatser för beräkning av egenavgift till sjukförsäkringen för år 2014
Bemyndigande: 4 § förordningen (1998:562) med vissa bemyndigan-den för För-säkringskassan
 
16Försäkringskassans föreskrifter om upphävande av Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2009:29) om bidrag till företagshälsovård
Bemyndigande: 22 § förordningen (2009:1423) om bidrag till företagshälsovård med vissa insatser inom rehabiliteringsområdet
 
2014
 
1Försäkringskassans föreskrifter om bidrag till arbetsgivare för köp av arbetsplatsnära stöd för återgång i arbete
Bemyndigande: 21 § förordningen (2014:67) om bidrag till arbetsgivare för köp av arbetsplatsnära stöd för återgång i arbete
  2018:03 ändr. rubrik föreskrifter, ändr. 4 §, ändr. mellanrubrik före 4 §, nya 4 a – e §§ och nya underrubriker före 4 – 4 e §§
  2014:13 ändr. 3 och 4 §§
 
3Försäkringskassans föreskrifter om Administrativt avtal till Nordisk konvention om social trygghet
Bemyndigande: Regeringens bemyndigande i regeringsbeslut den 15 november 2012
 
6Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2014 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Indien
Bemyndigande: 2 § förordningen (2014:528) om tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Indien
 
9Försäkringskassans föreskrifter om genomsnittlig och högsta godtagbara bostadskostnad för år 2015
Bemyndigande: 13 kap. 1 § 1 förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga och 4 § 4 bostadsbidragsförordningen (1993:739)
 
10Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2015 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Kanada
Bemyndigande: 4 § förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Försäkringskassan
 
11Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2015 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Indien
Bemyndigande: 2 § förordningen (2014:528) om tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Indien
 
12Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2015 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Amerikas förenta stater
Bemyndigande: 4 § förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Försäkringskassan
 
14Försäkringskassans föreskrifter om procentsatser för beräkning av egenavgift till sjukförsäkringen för år 2015
Bemyndigande: 4 § förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Försäkringskassan
 
2015
 
3Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2015 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea
Bemyndigande: 2 § förordningen (2015:225) om tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea
 
7Försäkringskassans föreskrifter om genomsnittlig och högsta godtagbara bostadskostnad för år 2016
Bemyndigande: 13 kap. 1 § 1 förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga och 4 § 4 bostadsbidragsförordningen (1993:739)
 
8Försäkringskassans föreskrifter om procentsatser för beräkning av egenavgift till sjukförsäkringen för år 2016
Bemyndigande: 4 § förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Försäkringskassan
 
9Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2016 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea
Bemyndigande: 2 § förordningen (2015:225) om tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea
 
10Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2016 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Kanada
Bemyndigande: 4 § förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Försäkringskassan
 
11Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2016 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Indien
Bemyndigande: 2 § förordningen (2014:528) om tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Indien
 
12Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2016 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Amerikas förenta stater
Bemyndigande: 4 § förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Försäkringskassan
 
2016
 
4Försäkringskassans föreskrifter om assistansersättning
Bemyndigande: 4, 7, 8 och 12 §§ förordningen (1993:1091) om assistansersättning
  2017:05 ändr. 6 §
  2016:16 ändr. 5 §
 
6Försäkringskassans föreskrifter om upphävande av Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2011:6) om ersättning för kostnader för sjuklön
Bemyndigande: 12 § förordningen (2010:425) om ersättning för kostnader för sjuklön
 
9Försäkringskassans föreskrifter om genomsnittlig och högsta godtagbara bostadskostnad för år 2017
Bemyndigande: 13 kap. 1 § 1 förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga och 4 § 4 bostadsbidragsförordningen(1993:739)
 
10Försäkringskassans föreskrifter om procentsatser för beräkning av egenavgift till sjukförsäkringen för år 2017
Bemyndigande: 4 § förordningen (1998:562)
 
11Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2017 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Indien
Bemyndigande: 2 § förordningen (2014:528)
 
12Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2017 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Kanada
Bemyndigande: 4 § förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Försäkringskassan
 
13Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2017 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea
Bemyndigande: 2 § förordningen (2015:225) om tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea
 
14Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2017 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Amerikas förenta stater
Bemyndigande: 4 § förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Försäkringskassan
 
2017
 
3Försäkringskassans föreskrifter om ändring i Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2010:31) om närståendepenning
Bemyndigande: 3 § första stycket 1 förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Försäkringskassan
 
6Försäkringskassans föreskrifter om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser
Bemyndigande: 12 kap. 2 § förordningen (2017:819) om ersättning för deltagande i arbetsmarknadspolitiska insatser
 
11Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2018 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Amerikas förenta stater
Bemyndigande: 4 § förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Försäkringskassan
 
12Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2018 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Kanada
Bemyndigande: 4 § förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Försäkringskassan
 
13Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2018 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Indien
Bemyndigande: 2 § förordningen (2014:528) om tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Indien
 
14Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2018 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea
Bemyndigande: 2 § förordningen (2015:225) om tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea
 
15Försäkringskassans föreskrifter om genomsnittlig och högsta godtagbara bostadskostnad för år 2018
Bemyndigande: 13 kap. 1 § 1 förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga och 4 § 4 bostadsbidragsförordningen (1993:739)
 
16Försäkringskassans föreskrifter om procentsatser för beräkning av egenavgift till sjukförsäkringen för år 2018
Bemyndigande: 4 § förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Försäkringskassan
  2018:04 ändr. 1 och 2 §§
 
2018
 
10Försäkringskassans föreskrifter om genomsnittlig och högsta godtagbara bostadskostnad för år 2019
Bemyndigande: 13 kap. 1 § 1 förordningen (1995:239) om förmåner till totalför-svarspliktiga och 4 § 4 bostadsbidragsförordningen (1993:739)
 
11Försäkringskassans föreskrifter om procentsatser för beräkning av egenavgift till sjukförsäkringen för år 2019
Bemyndigande: 4 § förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Försäkringskassan
 
13Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2019 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Indien
Bemyndigande: 2 § förordningen (2014:528) om tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Indien
 
14Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2019 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Kanada
Bemyndigande: 4 § förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Försäkringskassan
 
15Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2019 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea
Bemyndigande: 2 § förordningen (2015:225) om tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea
 
16Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2019 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Amerikas förenta stater
Bemyndigande: 4 § förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Försäkringskassan
 
2019
 
1Försäkringskassans föreskrifter om försäkringsmedicinska utredningar
Bemyndigande: 23 § förordningen (2018:1633) om försäkringsmedicinska utredningar
 
3Försäkringskassans föreskrifter om genomsnittlig och högsta godtagbara bostadskostnad för år 2020
Bemyndigande: 13 kap. 1 § 1 förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga och 4 § 4 bostadsbidragsförordningen (1993:739
 
4Försäkringskassans föreskrifter om sjukförsäkringsavgift vid karenstid för sjukpenning avseende år 2020
Bemyndigande: 4 § förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Försäkringskassan
 
5Försäkringskassans föreskrifter om avgiften för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2020 vid tillämpning av konventionerna om social trygghet mellan Sverige och Kanada respektive Amerikas förenta stater
Bemyndigande: 4 § förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Försäkringskassan
 
6Försäkringskassans föreskrifter om avgiften för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2020 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Indien
Bemyndigande: 2 § förordningen (2014:528)
 
7Försäkringskassans föreskrifter om avgiften för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2020 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea
Bemyndigande: 2 § förordningen (2015:225)
 
8Försäkringskassans föreskrifter om avgiften för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2020 vid tillämpning av avtalet om social trygghet mellan Sverige och Filippinerna
Bemyndigande: 2 § förordningen (2019:598)
 

Sidansvarig: Kirsi Landfald,