Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Välkommen till Försäkringskassans lagrum

 

Den 1 januari 2005 inrättades Försäkringskassan. Den nya myndigheten ersatte Riksförsäkringsverket och de 21 allmänna försäkringskassorna. Föreskrifter och allmänna råd som beslutats av Riksförsäkringsverket gäller även efter Försäkringskassans inrättande. I rubriken till föreskrifter och allmänna råd som beslutats av Riksförsäkringsverket behålls det tidigare myndighetsnamnet.
 

Länk: Försäkringskassans författningssamling
Denna innehåller bindande föreskrifter. 

Allmänna råden är inte bindande. De är generella rekommendationer om tillämpningen av en bestämmelse och anger hur man kan eller bör handla i ett visst avseende. 

2016


Sidansvarig: Kirsi Landfald,