Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Termer och begrepp - Föreskrifter 
 
FKFS-registret
Försäkringskassans författningssamling förkortas FKFS. I FKFS-registret finns hela författningssamlingen. Registret innehåller alla gällande föreskrifter och alla föreskrifter som upphävts fr.o.m. den 1 juli 1986.
 
Uppdatering
Föreskrifterna läggs in i registret när beslut fattats om att de får tryckas. Detta innebär att det bland gällande föreskrifter kan finnas föreskrifter som inte börjat gälla. Du kan ta reda på om en föreskrift gäller i föreskriftens övergångsbestämmelser. Dessa hittar du sist i föreskriften eller i vissa fall före en eventuell bilaga till föreskriften.
 
Grund- och ändringsföreskrifter
En ny föreskrift kallas för grundföreskrift. Grundföreskriften kan ändras genom en ändringsföreskrift. Grund- och ändringsföreskrifter har egna nummer. Numret består av årtal och löpnummer. Före numret skrivs förkortningen på författningssamlingen FKFS. I ändringsföreskriftens rubrik nämns alltid grundföreskriftens nummer. Du hittar alla grund- och eventuella ändringsföreskrifter i fulltext i registret. Före föreskriftstexten hittar du information om föreskriften. Det finns t.ex. uppgift om tidpunkt för när föreskriften träder i kraft och uppgift om bemyndigande, dvs. uppgift om lag eller förordning där det bestämts att Försäkringskassan får besluta om föreskrift.
 
Aktuell lydelse
Gällande föreskrifter har även en aktuell lydelse. Aktuell lydelsen är en konsoliderad version av föreskriften. Detta betyder att alla eventuella ändringar har förts in i grundföreskriftens text. Sist i aktuell lydelse, eller ibland före en bilaga, hittar du de övergångsbestämmelser som gäller. Här kan du kontrollera från vilken tidpunkt en bestämmelse i föreskriften gäller. För upphävda föreskrifter finns inte aktuell lydelse.

Sidansvarig: Kirsi Landfald,