Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
 
2000
 
2Riksförsäkringsverkets allmänna råd (2000:2) om inkomstgrundad ålderspension
  2006:1 Upph. 12 kap. 2 §
  2009:5 Upphävande av RAR 2000:2
 
2001
 
4Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR 2001:4) om omprövning och ändring enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring
 
5Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR 2001:5) om tandvårdsförsäkringen
  2002:3 ny RAR till 6 § förordningen (1998:1337) om tandvårdstaxa
  2003:6 ny RAR till 17 § tredje stycket förordningen (1998:1337) om tandvårdstaxa
  2003:8 ändr. RAR till 6 § första stycket och 17 § tredje stycket förordningen (1998:1337) om tandvårdstaxa; ny RAR till 12 § RFFS 1998:35
  2003:9 upph. RAR till 17 § tredje stycket förordningen (1998:1337) om tandvårdstaxa
  2004:1 ny RAR till 4 § andra stycket förordningen (1998:1337) om tandvårdstaxa
 
7Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR 2001:7) om socialförsäkringsnämnder
 
2002
 
7Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR 2002:7) om barnbidrag
  2010:15 Ändr. beteckn. från 1 § lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag och 5 § första stycket lagen (1986:378) om förlängt barnbidrag i RAR 2002:7 om barnbidrag till 15 kap. 2 § socialförsäkringsbalken. Ändr. innehållet i bestämmelserna+ och de allmänna råden till dessa paragrafer
 
12Numret har utgått
 
13Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR 2002:13) om garantipension
  2009:6 Upphävande av RAR 2002:13
 
16Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR 2002:16) om bostadstillägg till pensionärer
  2007:3 ändr. 5 § första stycket
 
2003
 
1Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR 2003:1) om ersättning och ledighet för närståendevård
  2008:5 ändr. av innehållet i bestämmelsen 5 §
 

Sidansvarig: Kirsi Landfald,