Hur du använder lagrummet

Hitta rätt dokument

Lagrummet är indelat i föreskrifter och allmänna råd.
Under varje typ av dokument hittar du ett antal flikar (i exemplet som listas tas benämningar för föreskrifter)

Skärmdump av flikar för dokumentlistningar
  • Gällande föreskrifter
    Innehåller enbart listning av grundförfattningar som för nävarande är gällande.
  • Upphävda föreskrifter
    Innehåller enbart listning av grundförfattningar som har blivit upphävda.
  • Föreskrifter i löpnummerordning
    Innehåller alla grund- och ändringsförfattningar, både gällande och upphävda.

Filtrering

Under varje flik finns det möjlighet att filtrera listans innehåll på två olika sätt

Skärmdump av samlingsfiltrering för dokumentlistning

Samlingsfiltrering
Föreskrifter finns i två olika författningssamlingar, vilka är den nuvarande FKFS och den äldre RFFS. Du kan göra valet att endast visa en av dem eller alla.

Skärmdump av sökfiltrering för dokumentlistning

Sökfiltrering
Genom att skriva in text i fältet Sökfilter kan du begränsa listningen till enbart de dokument som innehåller den text du angivit.