Välkommen till lagrummet.forsakringskassan.se

Den 1 januari 2005 inrättades Försäkringskassan och Försäkringskassans författningssamling (FKFS). Den nya myndigheten ersatte bland annat Riksförsäkringsverket som utgav Riksförsäkringsverkets författningssamling (RFFS).

Lagrummet innehåller alla gällande föreskrifter i såväl FKFS som  RFFS samt alla föreskrifter som upphävts fr.o.m. den 1 juli 1986. Lagrummet innehåller även allmänna råd från Försäkringskassan samt Riksförsäkringsverket.

Föreskrifter

Föreskrifter är bindande bestämmelser.

Allmänna råd

Allmänna råd är generella rekommendationer om tillämpningen av en författning som anger hur någon kan eller bör handla i ett visst hänseende.