Tillgänglighet för Lagrummet

Försäkringskassan står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här sidan beskriver hur webbplatsen Lagrummet uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Lagrummet som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.
Skicka allmänna frågor via e-post Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.
Skicka allmänna frågor via e-post Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta, och påtala det för
Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Bristande förenlighet med lagkraven

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Problem vid användning utan synförmåga

  • Vissa dokument är inte korrekt gjorda (taggade) för att fungera med uppläsande hjälpmedel. Det kan också finnas vissa dokument där läsordning och tabbordning är felaktig. Vi förbättrar dokumenten löpande och vid behov.
  • Området med flikar längst upp på sidorna berättar bara delvis för uppläsande hjälpmedel att innehållet är strukturerat som just flikar.
  • På sidan där uppladdning av en fil bekräftas finns fel i sidans rubrikstruktur.
  • Användare med uppläsande hjälpmedel får ingen information om att en länk öppnas i nytt fönster.

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

  • Vi har stängt av automatisk komplettering i inmatningsfält, för att skydda din integritet.
  • Vissa element på webbsidorna har otillräcklig kontrast. Dessutom kan det på vissa ställen vara svårt att se vilket element som har tangentbordsfokus.

Problem vid användning ­­med kognitiv nedsättning

  • Vi har stängt av automatisk komplettering i inmatningsfält, för att skydda din integritet.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 30 september 2020.

Oskäligt betungande anpassning

Försäkringskassan åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Det finns dokument som vi publicerat efter den 23 september 2018 som vi inte har hunnit göra tillgängliga. Vi planerar att göra dem mer tillgängliga under oktober 2020.

2020-06-24 driftsattes Lagrummet i ett nytt webbpubliceringsverktyg.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Lagrummet innehåller en stor mängd otillgängliga dokument ända från 1977 som vi inte har kapacitet att åtgärda. Efterfrågade dokument kan göras tillgängliga vid behov.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har både gjort en självskattning och låtit en utomstående expert granska Lagrummet.

Senaste bedömningen gjordes den 1 juni 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 6 juli 2020.