Tillgänglighet för Lagrummet

Försäkringskassan står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här sidan beskriver hur webbplatsen Lagrummet uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Lagrummet som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.
Skicka allmänna frågor via e-post Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.
Skicka allmänna frågor via e-post Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta, och påtala det för
Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Bristande förenlighet med lagkraven

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Problem vid användning utan synförmåga

  • Området med flikar längst upp på sidorna berättar bara delvis för uppläsande hjälpmedel att innehållet är strukturerat som just flikar.

Oskäligt betungande anpassning

Försäkringskassan åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Inget oskäligt betungande.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Lagrummet innehåller en stor mängd otillgängliga dokument ända från 1977 som vi inte har kapacitet att åtgärda. Det här gäller dokument publicerade före 23 september 2018. Efterfrågade dokument kan göras tillgängliga vid behov.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har både gjort en självskattning och låtit en utomstående expert granska Lagrummet.

Senaste bedömningen gjordes den 10 januari 2022.

Redogörelsen uppdaterades senast den 23 januari 2023.